Ars Hungarica, 1979 (7. évfolyam, 1-2. szám)

2. szám - Dokumentumok - Gergely Attiláné Baktai Julianna: Az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat a művészeti élet irányító intézménye (1880-1900)

'A Társulat tagjait a következő kedvezményekben részesíti: 1. A tagok a Társulat által rendezett minden tárlatot belépődíj fizetése nélkül látogathatják, s ezenkívül 5 belépőjegyet kapnak a családtagok részére (a belépőjegyek ára 1 Korona). 2. Minden tag évenként 1 vagy több Műlapot kap, melyek választásánál különösen a hazai művé­szek legkiválóbb alkotásaira fordítják a figyelmet. 3. A Társulat, kizárólag tagjai számára, évenként sorsolást rendez, melyben a pártfogók egyen­ként 15, az alapítók, akik alapítványaikat már befizették 3, a rendes tagok pedig l-l sorsjeggyel, illetve a tagsági jegy számával játszanak. 1 sorsjegy ára 1 К., a nyerő tag magának választhatja ki a nyert összeg fejében a sorsolásra vásárolt képek közül azt, amelyik neki éppen tetszik. (Azt azon­ban, hogy a pártfogók 15 sorsjeggyel játszhatnak, a Műcsarnok hasábjain többször támadják, mivel évekre visszamenőleg ki lehet mutatni, hogy a nyerők lajstromában mindig ugyanazok a nevek fordul­nak elő.) 4. A Társulat tagjai - a rendes tagok csak akkor, ha a megelőző évi tagsági díjat befizették — az évi közgyűlésen szavazati joggal vehetnek részt, választhatók és választók. (A rendes tagok küépése a kötelezett 3 éven túl, csak megelőző írásbeli lemondás alapján érvényes.) 1 "Pártfogók (személyek): a hercegprímás (Simor János) 2 bíboros érsek 3 herceg 31 gróf 12 báró 8 püspök 1 főkáptalan a király a királyné a belga királyné Rudolf trónörökös Albrecht főherceg József főherceg Vilmos főherceg Ágost Szász-Coburg-Gotha herceg (intézmények) Első Magyar Biztosító Társaság, Nemzeti Casino, Osztrák Magyar Bank, Polgári Kereskedő Testület, Budapesten szabadalmazott nagykereskedői Testület, Budapesti Takarékpénztár Egyesület, Magyar Országos Központi Takarékpénztár, Első Hazai Pesti Takarékpénztár, Premontrei rend, Budapest fő-és székváros közönsége, Heves megye, Moson megye, Pécs királyi város közönsége, Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye, Somogy megye, Szabadka szt. királyi város közönsége, Szeged szt. királyi város közönsége, Zala megye nemesi pénztára. 11 HANAK P.: Magyarország az Osztrák-Magyar Monarchiában Budapest, 1975. 365. o. 12 A tagok névsora a Társulat Közleményeiben olvasható. Az itt közölt sorrend, s a térkép az 1896-os budapesti cím- és foglalkozásjegyzék alapján készült. Alapítók és rendes tagok közül 1896-ban: ügyvéd 145 fő kereskedő 138 fő hivatalnok 125 fő földbirtokos 103 fő orvos, gyógyszerész 102 fő minisztériumi ember 96 fő mérnök, építész 95 fő iparos, mesterember 86 fő országgyűlési képviselő 43 fő egyetemi tanár 41 fő tanár 40 fő igazgató (általában) 39 fő magánzó 37 fő 294

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék