Athenaeum, 1843/1. kötet

1843-04-01 / 6. füzet

285 Imre úrnak. „Rarzos mitül a ki bölcs“ így ítél Imre barátunk S épen ezért dühösen összekuszálta haját. *..y Pálnak. Hogy hívnak? Palinak. Palikám áld a’ haza téged, Hogy letevéd pennád ’s most „gyö-gyö­nyör-relfi iszol. F i* a n­ e. i n­­­e v­ő k n­e­k. Megtartjuk a’ mi jó , a’ mi rósz azt néktek’ ajánljuk. Itt van a’ „jobb ’s balkéz“ rajta ki még nem evett. LAURA GUSZTÁV: Vadonban. Éj leng alá a’ mély vadonra, S az út majd jobb majd balra tér; Lépteim bolyongva tévedeznek, Ki lesz előttem hű vezér? A’ menny’ ivén ugyan felettem Ragyognak égő csillagok; De vajh talál-e czélra pályám, Ha lángjaiknak hinni fog? Az égi fények’ ezredénél A’ lányszem tü­ndöklőbb vala: S még is, ki hittem sugarának, Hajh engem még is megcsala ! PETŐFI SÁNDOR.

Next