Athenaeum, 1843/1. kötet

Tartalomjegyzék

Részél,­ek ’s rokon. Lap. Eugénia. Eredeti. Gaal............................................................. 13 Szamosujvári gyűlés. Töredék. Jósika Miklós ..................... 67 A’ tisztviselők. Zajlay............................................................. 76 A’ nagy orr. Eredeti. Dózsa Dániel .................................... 130 Elisa de castro. Eredeti. Jiemellay Gusztáv .........................211 Találkozás a’ tölgy alatt. Angol —R— ................................. 274 Özvegy és arszlán. Eredeti. Nagy Ignácz ............................. 313 A­ játékos. Eredeti. Császár Ferencz.............................• • 360 Álomlátás. Fáy András . ............................................. • 370 Az aranybányák. Olasz —•RT— .................................. 424 Júlia. Eredeti. Feier Károly ..........................................................................457 Az eleven holt. Német. Lakner Sándor ................................. 506 Rossini’ Othellója. Olasz. Beöthy .Zsigmond.................... . . 514 Kétszeres boszú. Olasz. Tihamér........................................ 558 Költeménye­k Lap. Az ifjú költő. Vörösmarty ......................................................... 37 Ki a’ bolond ? Vackor Sándortól ........................... 40 A’ kedves’ sirja. Király Károly .•..•••••••• 40 Körének. Vidor Emil ............................................................ 91 M..hoz Vackott Sándor ........................................................ 93 Dunán. Perőfi Sándor ................................................................ 94 Az év’ végén. Adorján B............................ 133 A’ völgy’ lakója. Szemere Miklós 134 Névnapi köszöntés. Kalóz .................................................... 136 Egyetlen kincs. Tompa Mihály ................................. ... 136 Emlékezés. Petőfi Sándor............................... ..................... 181 Aloízak sírkövére. Vackott Sándor................................ 182 Őszinte dalok. Gyalu Fás .......... 183. 236. 338 Majusesti séta. Király Károly................................................ 184 A­­dalnokok. Szelesztey László ................................................. 236 Ifjúi öröm. Lakner Sándor ....................................................... 238 Pályalombok á­ra Regélő. Zujtay............................................... 238 Ligetben. Tompa Mihály ...................................................... 282 Pataknál. Lisznyay Kálmán............................................... 283 Tövisek. Lanka Gusztáv............................• . • •­­ 284 Vadonban. Petőfi Sándor ............................................................ 285 V. M. márkájához. Vachott Sándor.................................. . 337 A’ szellő. Tompa Mihály . •................................................. 381 Szerelmi pör. Vidor Emil .....................................• • 382 Népdalok. Petőfi Sándor ........................................................ 383 Epigramma. Fej­lés a­ főszabály után. Pilisi Zár­ka................. 384 Szeretett lányhoz. Vachott Sándor • • 425 Megnyugvás. Tompa Mihály ....................................... 426

Next