Athenaeum, 1843/1. kötet

Tartalomjegyzék

Lap. Változatok Szatócs....................................................................... • • • • 427 Menyasszonyunk. Vidor Emil............................................................................ Az úri hölgy’ írójához. Szemere Miklós......................... . . 475 Az árva leány. Kozák Zsigmond ... •.................• • * 476 Rózához. Lanka Gusztáv......................................................... 476 Az én virágom. Megyeri Károly­ temetése. Szegénység. Vásár. Pilisi Zarka......................................... • ..................... 477 A’ faluhoz. Samarjay Károly................•............................ 566 Barátom’ emlékkönyvébe. Vidor Emil ............................................• 568 A’ havashoz. Samarjay Károly ............................................. 569 T­á­r­c­z­a Lap. Még egy szó igénytelen tervem iránt egy nőegyesületről. Pe­láthy István .................................• ...••••• 339 Parlagi levelek. I. II. III. Kulinyi.........................41. 141. 185 Erdély az irodalom körül. 11 ................................................. 45 Kisfaludy - társaság **.....................................•••*•• 137 Dalünnep. Egy szemtanú........................ • . ♦ •• 286 Mester Károly magyar zeneköltő. Gyulafi.....................­ • 385 Fényarczképek’ árnyoldala. ...................................................... 386 A’ kézírásról. —a—......................................................... • • 526 Literatúrai mozgalmak.­­S. F. •................ 105. 294. 460. 532 Lapszemle. Veröczey 95. 144. 188. 287. .................................... 341. 387. 433. 487. 527. 574 Anticritica, polémia, 's rokon. Lap. Lap. Garay’ szerkesztői nyilatkozá- Nyilt levél. Zaklatóczy • • 481 tára. Szemere Miklós . 49 Bérczy’ K. Sírásója plagium Nyilatkozat és igazolás. Tyu- Verőczey •.«... 535 Kody................... 52 írói jogtapodás a’ Regélőben Nyilatkozat. Gaal József . 200 Petőfi Sándor ...» 537 Nyilatkozat. Zajtay .... 152 Históriai kis baklövés ... 538 Nyelvészeti fonákságok a’Hon- Újabb nyelvészeti fonákságok derűben. A­ szerk. • • 428 a’ Honderűben A’ Szerk. 570 Pár észrevétel. Hanák János Zschokkó és Bajza mint plagia­úr’ bírálatára. Peregriny m­usok. Bajza .... 581 Elek.................. 432 Értesítés. Pongrácz hajós • 583 Néhány észrevétel a’ Viertel- kérelem a’ Honderű’ szerkesz­jahrsschrift’ bírálatát ille­­tőjéhez . . ..... 584 főleg. Lukács Móricz . 478

Next