Athenaeum, 1843/2. kötet

Tartalomjegyzék

T­á­r­c­z­a. Lap. Levél Verőczeyhez. Gr. Desőffy Józsefné.........................................126 Köszönet, Természetfanom’ bírálójának. Warga Janós .... 128 A’ költők’ szegénységéről. Gigler József ..........................................205 A’ Lapszemle’ ügyében. Verőczey ....................................................206 A’ dunántúli ref. főiskolai képző társulat. Szalay Gábor .... 207 A’ népkönyvkiadó egyesület’ jelentése ............................................... 212 Kisfaludy-társaság’jelentése ..............................................................248 A’ palermói catacombák. —a—■.........................................................279 Chinai közmondások. .. ....... ■...............................282 Nyilvános köszönet. Kronperger Antal...............................................284 Kisdedóvó intézet’ jelentése...................... . ..........................324 Néphegy. — ttd. ..................................................................................356 Rousseau, Tihamér . ...................................................................394 Az eltemetett igazság. Briedl Fidel...................................................426 Literatúrai mozgalmak. S. F-től..................... 130. 357. 395. 427 Lapszemle, Verőczey.............................................. 41. 87. 128. 168 Végszó. A­ szerkesztőiül..................................................................462 Anticritica, polémia, ’s rokon. Lap. Észrevételek Baksay Dániel úr’ bírálatára. Horváth Mihály .... 39. 84 Igazolás. Frankenburg Adolf 176 Észrevételek Warga János’ Természettana’ bírálatá­ra. Pszihistai Antal 244. 277 Lap. XII. Károly Rügen’ szigetén. Keve ...... 44 Bájital. Keve ..... 46 Az őrült’ gyermeke. 99. . . 46 Jelentés a’ pályaszínművekről 46 A’ templarius. Keve ... 91 Charlotte kapitány. Cs. ... 93 Lovagszó ***...............136 Tisztújítás. ..................136 Lap. Felelet Térey’ ezen munkájá­ra. Elmélet és szemlélő­dés. Szontagh Gusztáv 316 Válasz Horváth Mihály úr’ ész­revételeire. Slaks­­y Dá­niel ...............................395 Lap. Köcsmei sárkány. 12. 173 Tisztújítás. 99. . . 280 Lucretia. .................................281 Szerelem mindent tehet. 99. 322 Nem­ és hivatalom. 99­ . . 322 Ármány és szerelem. 99. . . 322 Miveltség és természet. 99. . 323 Vén sas. 333. ..... 323 Befejező szózat a’ Krónikához 461 Magyar játékszín! krónika.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék