Athenaeum, 1843/2. kötet

Tartalomjegyzék

A' mískereskedés’ Európában. ■ ■.írhi \ h :)**·' ‡ • mn.\~ h­uiw ■ . invn*-)''.'-. .! A­ hosszu h­arcz után várva várt béke’ következtében új korány kelt a’ művészetek’ gyakorlására ’s éldeletére. Bár a’ következett első évek naiipari ’s különösen státusgazdasági szempontból dúsak voltak utófájdalomban, mégis azonnal kitűnék, hogy legtöbb európai kormány komolyan eltökélte magát buzgón munkálni a’ szépmű­vészetek’ ügyében. Azon műkincsek’ visszakövetelése, mellyek 1815-ig é­iték a’ Louvret, örömmel ü­dvözöltetett mindenütt, s akkor politicai jogok sem lehettek idegenek azon kitüntetett kegylet iránt, mellyben a’ képző mű­vésze­tek részesítettek. Miután minden erő kizárólag a’ hadakozásra fordit­­tatott, az ember érzékiebb jeleit kívánta a’ békés állapotnak’s azon bi­zalomnak, mellyet tartósságában helyeze. E’ jelenség egész Európában ismétlé magát. Németország a’ háborúk által kevesebb kárt vallott a’ remek mü­vekben, mint Olaszország és Németalföld, de annál nagyobb örömét találta a’ visszatérítésben és szivéből kesergé a’ vissza nem kapott mü­vek’ elvesztését. Mostmár a’ meglevő gyűjtemények jobb karba helyeztettek, elren­deztetek, kiegészíttettek ’s a’ látogatásokra nézve hozzáférhetőbbek­ké tettettek. München, Bécs és Drezda’ régi hirti gyűjteményeihez Berlin, Darmstadt és Frankfurt csatlakozának; minden főváros bécsi­­ ATHEN. II. KöT. 1843. 33

Next