Athenaeum, 1843/2. kötet

1843-10-15 / 7. füzet

276 .... Hah, e’ kancsó a’ mesés világnak Feneketlen hordája talán? — Bort belé, mert nem szívelhetem, ha * Puszta szájjal ásitoz reám? Bort belé! hogy felköszöntsün ajkam : Éljen a’ nemes keblű barát! Ki, midőn a’ vész’ harangja zúgott, Szép hűséggel nyujtá jobb karát. Éljen a’ világ’ dicső folyása És az élet és a’ szép világ! ’S az igazság’ védpalástja, melly az Üldözöttnek menedéket ád ! Éljen a’ szív’ biztató vezére , A’ varázsdalt pengető remény! Éljen a’ menny, a gyehenna, minden, Minden éljen........oh, csak veszszek én! PETŐFI SÁNDOR, magyarokhoz. Kit hódolva neveztek előditek, és ti akárhogy Tiszteltek, magyarok, megvere istenetek. Mert minthogy mindenki vezetne, de senki sem indul. Bármit üvölt a’ hír’ kürtje, mi nem haladunk. PILISI ZARKA.

Next