Autó, 1948. május-december (1. évfolyam 1-20. szám)

1948-04-01 / 3. szám

Háromkerekű csodaautó Egy sajtófogadáson most mutatták be a Davis gyár új háromkerekű kocsiját. — A kocsinak két hátsó kerekét hajtják meg. — Mind a három keréknek önálló spirál ru­gózása van■ A kormánymű az első kerékre hat. A ka­rosszéria alumíniumból ké­szült és cserélhető darabok­ból áll. — A tető levehető. — A kocsit tárcsafékkel látták el. — Az ülésen négyen fér­nek el egymás mellett. — Mindegyik kerékhez kocsi­emelőt építettek be. —­ A 60 lóerős négyhengeres Hercu­les motor 60 kilométerrel viszi a kocsit. — A kocsi hossza 4,6 méter, súlya 630 kg. — Fogyasztása száz ki­lométerenként 5—7 liter.­­ Ára 995 dollár. Újszerű nyitható tető Angliában még ma sem gyártanak cabriolet-tetőket. A vásárló közönség mind fo­kozódó igényeit egyik gyár most a régi toló-tetős meg­­oldás tökéletesítésével akar­ja kielégíteni. Az új tető három-négy egymás alá csú­szó részből áll, amelyek nyitáskor és záráskor te­­leszkópszerűen mozognak. A tetőt egy dobra csavarodó kábellel lehet szabályozni. A kábelt csöveken vezetik a vezetőüléshez.­ ­ A rendőrhatóságot ezúton kérjük, hogy az elveszett ok­mányok tulajdonosának családi és utónevét, lakhelyét, az iga­zolvány számát, illetőleg az igazoló lap és forgalmi engedély esetén a rendszámot a megker­esésben, valamint a borítékon a szerkesztőség pontos címét (Budapest, VI., Andrássy­ út 123.) minden esetben tüntesse fel. Hiányos címzés esetén a megke­resés elkallódhat. Az Államrendőrség Budapesti Főkapitánysága közli, hogy Balázs László budapesti lakos 032691 Antal Lajos budapesti lakos­­ 050115 Sándor István jászfelsőszentgyörgyi lakos 051586 Szakolczi Lajos pestszenterzsébeti lakos 051307 Pintér György budapesti lakos 091027 dr. Bereznay Zsigmond budapesti lakos 036046 Lichtmann Zoltán budapesti lakos 065740 Szilágyi László budafoki lakos 043853 Kovács István bonyhádi lakos 280426 Szente József budapesti lakos 064315 Vrábel Sándor pestszenterzsébeti lakos 182481 Kocsis János budapesti lakos 100134 Raninger Dezső pestszentlőrinci lakos 212221 Schlinger Sándor pápai lakos 320047 Kárpáti Lászl­ó budapesti lakos 004257 Hargitai József pestújhelyi lakos 095133 Jeli Sebestyén zsámbéki lakos 017174 Garamszegi Jenő budapesti lakos 019372 Tengelyi Adh Vilmos budapesti lakos 065009 Zombori László nagykőrösi lakos 200568 Rosenzweig János békéscsabai lakos 008547 Friedlender Mártonné budapesti lakos 031236 Vogel Gáspár budapesti lakos 017801 Déri Ferenc kispesti lakos 068248 Szvoboda Lajos bátaszéki lakos 441382 Tokay István újpesti lakos 000155 Tóth Kálmán budapesti lakos 291197 Pristyák András budapesti lakos 015471 Papp Aurél pestszenterzsébeti lakos 060712 Nagy Albert budapesti lakos 041152 Gál Pál kispesti lakos 039010 Füzesi Imre újpesti lakos 052221 Becker Elek monori lajos 041449 Fehér Vilmos budapesti lakos 033620 Kovács Tibor budapesti lakos 068905 Bánfalvi Ferenc budapesti lakos 055643 Tahi­ Kálmán budapesti lakos Fazekas József budapesti lakos Malgot Sándor pestszentlőrinci lakos 055774 Csont Jenő budapesti lakos 059846 dr. Mezlényi Egon budapesti lakos 047715 Paróczi József budapesti lakos 097828 Szórád János budapesti lakos 013541 Hujber Károly rákospalotai lakos 010987 Teleki Béla rákosszentmihályi lakos 026652 Zimány Lajos dunapentelei lakos 033159 Horváth János budapesti lakos Straub Emil budapesti lakos Imets Lajos budapesti lakos Hermann Ottó budapesti lakos Fekete József budapesti lakos Kass László budapesti lakos Mayer István budapesti lakos 064496 Lelkes Károly budapesti lakos 044777 Kovács János budapesti lakos 069208 Matucsin Vilmos budapesti lakos 065476 gépjár­művezetői igazolványok, engedélyek és igazoló lapok érvénytelenítése Kemény László budapesti lakos 023273 Horváth János budapesti lakos 131164 gépjárművezető igazolványa. Az Államrendőrség Budapesti Főkapitánysága közli, hogy Orbán János budapesti lakos 136052 igazoló lapjának forgalmi engedélye. 014746 312227­­ 131164 092121 260066 092217 017118 001026 Balázs László budapesti lakos 27686 Kiss László budapesti lakos 39149 Matucsin Vilmos budapesti lakos 33756 Szilágyi László budafoki lakos 26516 Vrábel Sándor pestszenterzsébeti lakos 50327 Kovács János budapesti lakos 792 László János újpesti lakos 1639 Szeremet József vecsési lakos 52655 Tóth Ferenc budapesti lakos 232 dr. Balázsfalvi Kiss Géza budapesti lakos 28627 Friesenhaus János budapesti lakos 33262 Papp Aurél pestszenterzsébeti lakos 33485 Siklós Györgyné budapesti lakos 1933 Jákói Jánosné budapesti lakos 186 Bátfai Kálmán budapesti lakos 28679 pirosszínű kiegészítő lapja. Az Államrendőrség Budapesti Főkapitánysága közli, hogy Szikra Irodalmi és Lapkiadó Vállalt Rt. budapesti cég A 2 0059 Hartmann István budapesti lakos J—0776 Nádor Béla kispesti lakos J—0899 American Joint Distr. budapesti intézmény S—5405 Magyar Kommunista Párt budapesti lakos A—8405 Magyar Kommunista Párt garage budapesti lakos B—0278 Magyar Külforgalmi Rt. budapesti cég A—7915 Bukova János budapesti lakos J—1330 Magyar Állami Szénbányák budapesti cég E—0282 özv. Hikádé Rezsőné budapesti lakos J—1537 Magyar Textilipar Rt. budapesti cég S—8397 Pintér Gy. János valkói lakos S—6889 Magyar Cukoripar Rt. selypi cég A—4349 M. Város és Községfejlesztési Rt. budapesti cég S—9437 Szv. Leopold Antalné budapesti lakos J—0393 Magyar Közellátásügyi Minisztérium budapesti lakos F—0115 Grecsó József budapesti lakos J—0613 M. Cukorrépat­ermelők Orsz. Szöv. budapesti cég Q—8150 Szociáldemokrata Párt Autóosztálya budapesti lakos Q—8296 Fischer György budapesti lakos A—8780 Aj­tai Antal budapesti lakos B—1079 Wolfera Rudolf budapesti lakos Q—3073 Ostán Gyógyszerészeti Gyár kft. budapesti cég A—2043 Gergely László budapesti lakos A—8497 Szabó Sándor albertfalvai lakos J—1787 Beck Lénárt budapesti lakos J—0882 Rex Gyógyszerészeti Gyár és Gyógyárukereskedelmi Rt. budapesti cég S—7382 Szilágyi Mihály soroksári lakos O—0170 Magy. Orsz. Gépkocsi üzemi Rt. budapesti cég W—0073 számú igazoló lapja. Az Áll­amrendőrség budapesti Főkapitánysága közli, hogy Az Államrendőrség budapesti főkapitánysága közli, hogy Lőwinger Benő budapesti lakos K—6690­ Richter Emil és Tsa budapesti lakos Q—6082 Körmöczi János budapesti lakos K—5065 dr. Boné András budapesti lakos Q—6265 Szenczy Istvánné budapesti lakos J—0915 Zibrinyi György budapesti lakos Z—4449 Walter Ádám budakeszi lakos T—5069 Ungár Miksa budapesti lakos A—7871 Braunn Emánuel budapesti lakos T—5769 Körmendy Lajos budapesti lakos A—5447 ifj. Póta János pestújhelyi lakos Y—0322 Szirtes Steiner Jenő dombóvári lakos C—7330 Honv. Min. Katona Politikai Csoport budapesti lakos A—8304 dr. Szalka János budapesti lakos A—9231 Szántó Illés Béla budapesti lakos A—1638 Farkas László budapesti lakos J—1572 Dombóvári István nyíregyházi lakos K—­5963 Orbán János budapesti lakos S—6052 forgalmi engedélye. Az Államrendőrség Budapesti Főkapitánysága közli, hogy Részvénytársaság Villamos és Közlekedési Vállalatok budapesti cég A—8613 Anyag- és Árhivatal budapesti lakos E—1005 Jakab Gábor budapesti lakos Q—9743 Pollák Károly kispesti lakos Q—8310 ifj. Ökrös Sándor budapesti lakos Q—6436­ Lambert Mihályné budapesti lakos S—7581 Erdős Ernőné budapesti lakos A—2937 Borsodvidéki Bányaipari Rt. budapesti lakos D—0640 Dudás József budapesti lakos D—0598 Ráth­ József pesterzsébeti lakos K—2759 igazoló lapja és forgalmi engedélye. Az Államrendőrség budapesti Főkapitánysága köz­i, hogy Farkas János budapesti lakos 20665 Pál Géza budapesti lakos 27390 Wolf József budapesti lakos 20952 Sándor József budapesti lakos 26643 Hujber Károly rákospalotai lakos 27377 Király István budapesti lakos 19643 Paróczi József budapesti lakos 50031 Szente József budapesti lakos 29360 Rolf József budapesti lakos 27195 Szabó Sándor budapesti lakos 21776 Győri István budapesti lakos * 28295 Szabolcsi Lajos pestszenerzsébeti lakos 21222 számú gépjáróművezetői kékszínű igazoló lapja. Az­­Államrendőrség Bajai Főkapitánysága közli, hogy Rozgonyi Endre karancsaljai lakos 112155 számú gépjáróművezetői igazolványa. Az Államrendőrség Bajai Főkapitánysága közli, hogy Kovács Mihály bajai lakos 201373 számú gép­járóművezetői igazolványa; Szabados Lajos budapesti lakos Q13667 számú forgalmi engedélye. Az Államrendőrség Esztergomi Kapitánysága közli, hogy Mindszenti József esztergomi lakos A—31 Palotai József tardosi lakos Q—5728 számú gépjárómű forgalmi engedélye. Dr. László Zsigmod kömlődi lakos 210480 számú vezetői igazolványa elveszett. Az elveszett okmányok érvénytelenné nyilvánítottak, he­lyettük másolat adatott ki. Adó és vám nélkül 12.000 forint a BSA B-31 A B. S. A. idén újból a ta­valy bevált B-31-es jelent meg a piacon. A nálunk még ismeretlen motor műszaki adatai a következők: 348 köbcentis motor, zárt szelep­emelő rudak. A szelepek a hengerfejben vannak. A fő­tengely csapágyazása a meg­hajtási oldalon kétszeres, a másik oldalon egyszeres. A mágnest és az olaj szivattyút fogaskerék hajtja. A sebes­ségváltót lánccal hajtják meg. Az első sebesség átté­tele 15.9, a másodiké 11.1, a harmadiké 7.3, a negyediké (direkt) 5.6. A motor fordu­latszáma 50 kilométeres se­bességgel percenként 2138. A benzintank 12 literes. Gumi­ méret: 3.5x19. A fékek a a motort 50 kilométeres se­bességnél száraz makadám­­úton 10 méteren belül állít­ják meg. Az első villa te­­leszkóprugózású, mind a két kerékre hidraulikus lökés­gátlókat szereltek. A gép csúcssebessége 216 kilométer, 90 kilométeres sebességet 11 másodperc alatt ér el. A mo­tor ára Angliában 2054 font, ami hivatalos árfolyamon 12.000 forintnak felel meg. Forgó szelepek Az egyenetlen üzemi hős­mérséklet, a robbanókeverék és a kipuffogó gázok kémiai hatása tönkreteszi a kúpos szelepülést és ezzel megszű­­nik a szelepek tökéletes zá­­rása is. A legegyszerűbb el­járás ennek elkerülésére, va­­lamint a szelepek és szelep­­ülések élettartamának növe­­lésére az, hogy a szelepeket különleges, ellenálló acélból készítjük, a szelepeket üzem közben kis forgómozgásra kényszerítjük és nátriumos hűtést alkalmaznunk. Az üzemi hőmérséklettel módosuló szelepülés illesz­­téseket a mellékelt ábra mu­tatja. A gyakorlati tapasztalatok megmutatták, hogy a szelep és a szelepülés élettartamá­nak növelésében a szelepek forgatása jár a legnagyobb eredménnyel. A nagy­üzemi hőmérséklet és a gázok ké­­miai hatása lerakódásokat okoz a szelepeken és a sze­lepüléseken. A lerakódások miatt túlhevítés keletkezik. A függőlegesen elhelyezett szá­­mok a hőmérsékletet Fahren­heit tokba; a vízszintesek a szelep állagát jelzik, amely a szelep és a szelep­­ülés anyagára gyakorlott káros hatáson felül a keve­­rék öngyulladását is okoz­hatja. A szelepek forgatásán­­úl lehetetlenné tesszük ezt a túlhevítést. Újszerű benzinórát készített az egyik olasz autógyár Az új benzinórát a benzin­­tank-sapkába kell csavarni és így azt minden további nélkü használni lehet akármelyik ko­csihoz. A kis készülék lényege egy rézcső, amely a tartály fe­nekéig ér. A csőben az üzem­anyag állásának megfelelően egy úszó mozog le-föl. Az úszó moz­gását csuklós karok viszik a benzintanksapka tetején elhe­lyezett mutatóra, amely órasze­rűen jelzi a benzin állását. Az újfajta benzinórákkal egyelőre a Fiat, Topolino, a Guzzi és Vespa kismotorokat látták el.­­ A brünni Zbrojovka­gyár golyóscsapágy gyártáss­ra rendezkedett be. Két új üzemben 5000 munkást fog­­lalkoztatnak. — A Szovjet­ Unió 1948- ban 2000 darab autóbuszt, szállít kompenzációs alapon Romániának. — Nemrég ünnepelte a moszkvai Molotov-gyár 15 éves fennállását. Ezalatt az idő alatt a gyár több, mint 1 millió kocsit gyártott.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék