Autó-Motor, 1978. július-december (31. évfolyam 13-24. szám)

1978-08-06 / 15. szám

A budapesti Belváros rekonstrukciójának részeként került sor július 23-án - a „VIT-utca” rendezvénysorozatának be­fejeztével — a Vörösmarty tér forgalmi rendjének módosí­tására. A közúti forgalom a Vigadó épülete előtti parkoló­órás várakozóhelyet az Apáczai Csere János u. felől a Deák F. utcán keresztül közelítheti meg és a Vigadó utcán ke­resztül hagyhatja el. A „kettészelt" Vörösmarty tér másik parkolója — mely szintén parkolóórás —, a Harmincad utca felől közelíthető meg, s a gépjárművek a Deák F. u.-Bécsi u. felé vagy a Harmincad u. felé távozhatnak. A gyalogosok ezután a közúti forgalom keresztezése nél­kül közelíthetik meg a Váci utcai gyalogostengely irányából a teret és juthatnak el a Vörösmarty cukrászdáig. A Viga­dó, illetve a Luxus Áruház irányába kijelölt gyalogosátkelő­helyeken keresztül lehet közlekedni. A tér végleges rendezése 1979-ben várható. Ekkor a Lu­xus Áruház előtti területet is átadják a gyalogosoknak, a Deák F. utca pedig a Vörösmarty teret a Deák térrel össze­kötő gyalogos utcává épül ki. Köxlekedési képeslap A hatvanas évek elején jelent meg első ízben a gépkocsi­kon az úgynevezett metallic fényezés, vagy ahogyan mon­dani szoktuk: fémezüst, fémarany, fémkék stb. ► Az ilyen eljárással fényezett autók megközelítően három százalékkal drágábbak, mint a hagyományosan fényezett kocsik, mivelhogy többe kerül az alapanyag és munkaigé­nyesebb az eljárás is. Ennek ellenére nagyon közkedvelt, s ez elsősorban annak tulajdonítható, hogy a metallic fé­nyezés elegánsabb külsőt kölcsönöz a kocsinak. De vannak más előnyei is . .. A hagyományosan felületkezelt és fényezett kocsikra há­rom réteget hordanak fel, a metallicra pedig még egy ne­gyedik, színtelen réteg kerül fel a színre. így tartósabb ma­rad a kocsi fénye, jobban ellenáll az időjárás viszontagsá­gainak, kevésbé mattul, a polírozási tulajdonságok is elő­nyösebbek. És a metallic fényezésű autók körében is külö­nösen közkedveltek és éppen ezért elterjedtek rossz látási körülmények között is könnyen felismerhető, úgynevezett biztonsági színezésük. ◄ Az NSZK-ban nemrégiben inkubátorral szereltek fel egy VW- mentőautót. Az a feladata, hogy az életveszélyben levő gyer­mekeket szállítsa kórházba. Az inkubátoron kívül EKG-ké­­szüléket, oxigénsátrat, a vérkeringés ellenőrzésére szolgáló műszereket, vérátömlesztő készüléket is tartalmaz. A külön­leges berendezések viszonylag nagy áramfogyasztása miatt külön aggregátort építettek be a kocsiba, A tartozékok kö­zött találjuk természetesen az URH adó-vevőt és a megkü­lönböztetett jelzéseket „sugárzó" berendezést is. A kocsi tervezője a személyzet biztonságára is gondolt: az orvos és az asszisztens különleges biztonsági ülésekben foglal he­lyet, és a biztonsági öveket is úgy alakították ki, hogy a ko­csi mozgása közben a megengedett határokon belül teljes mozgásszabadságot ad számukra. 7

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék