Autó-Motor, 1986. január-június (39. évfolyam 1-12. szám)

1986-01-15 / 2. szám

Színésznő a „kredencben** A cím láttán, kérem, senki se gyanakodjon vérfagyasztó krimire. Bár Görbe Nóráról — alias Lindáról — lévén szó, még ez is belefér a róla kialakult képbe. De, mielőtt visszaélnék bárki türelmével, gyorsan kijelentem, tudomá­som szerint a művésznőt ed­dig senki sem gyömöszölte bele semmiféle kredencbe. Ő maga száll bele naponta, ön­szántából, így hívja ugyanis — talán kissé szabadon asz­­szociálva — a kocsiját, egy Trabant kombit. — A „kredenc" az első kocsija? — Az első autóm egy vénségesen vén Fiat 500-as volt, még főiskolás korom­ban vettem. Azon tanultam meg vezetni, és támadtam meg vele fát, virágot, néha még más kocsikat is. A leg­emlékezetesebb „sztorim”, amikor egy kicsit nagy svunggal jőve, egy hófehér gyönyörű Ladában sikerült megállnom, ami mellett ott állt egy meglehetősen sápadt úriember, őt kérdeztem meg, tudja-e ki a kocsi tulajdono­sa. Kicsit letörten bólogatott, aztán megjegyezte, hogy ő. — Gyakoriak az ilyen események az életében? — Ez tényleg a tanuló­­időszak volt. Ma már ilyesmi nem fordul elő velem. A Trabantjaim egészen ép bőr­rel úszták meg az együttmű­ködésünket. Mert a „kre­denc” már a második ebből a fajtából. — Miért éppen a Tra­banthoz ragaszkodik? — Meg kell vallanom, a kis Polski csábításának ne­hezen tudtam ellenállni, olyan kis helyes, nőknek való kocsi. De aztán az ismerő­seim annyit panaszkodtak rá, hogy maradtam a Trabant­nál. Igaz, hogy a megjelené­se nem túl kecses, hogy zajos és hosszú úton elég kényel­metlen — de megbízható. Nem kell attól rettegnem, hogy útközben lerobban vagy egy hidegebb téli reggel el sem indul. — Sokat vezet? — Ilyenkor, amikor forgatok, taxi­hoz­ visz, a for­gatás eltart napi 10—12 órát, nincs időm vezetni Egyéb­ként viszont sokat autózom. Reggel elviszem a kislányo­mat a bölcsődébe, aztán ro­hanok tornázni, a rádióba szinkronba, sőt újabban a hanglemezstúdióba. Most ké­szült el egy lemezem, ame­lyen Lindaként énekelek. — Kétéves Anna lá­nyát hogyan utaztatja a ko­csiban? — Természetesen gye­rekülésben, már amennyire ez természetesnek mondható! Mert tavaly nyáron, amikor kinőtte a mózeskosarat, gye­rekülés se égen, se földön nem volt kapható. Akkori­ban egy ideig úgy vezettem, hogy egyik kezemmel a vo­lánt fogtam, a másik kezem­mel Annát, aki föl-le sétált hátul, és időnként előrezu­hant a két ülés közé. Igaz, akkor legalább nyugton ma­radt, mert a kézifék fogva tartotta. Mit mondjak, li­­dércnyomásos hetek voltak! Nekem. Mert Anna nagyon élvezte ezt az állapotot, ő jó ideig a — nagy nehezen be­szerzett — gyerekülés ellen tiltakozott felháborodva. Bi­zonyára nem értette, milyen bűnt követett el, hogy egyik napról a másikra kalodába rakjuk. — Lindaként elég sokat motorozik. A magánéletben is használja a Babettát? — Tulajdonképpen a szerep miatt tanultam meg motorozni, és aztán nagyon megszerettem ezt a járművet. „Civilben” is sokat használ­tam, főleg nyáron. Az autó­sok is sokkal udvariasabbak, figyelmesebbek egy motorozó lánnyal, mint egy gépkocsit vezető nővel. Csak amióta felismernek.. . Azóta nem járok szívesen motorral. — Nyomasztja a nép­szerűség? — Tudja, inkább olyan furcsa dolog a népszerűség. Egy színésznek nagyon rossz érzés, ha nem ismerik fel, de az sem mindig öröm, ha fel­ismerik. Már Annával sem tudok nyugodtan sétálni, mert biztos, hogy perceken belül csoportosulás támad körülöttünk. Ilyenkor jön az­tán a napszemüveg, meg a fejkendő. — Egy éve vetítették a sorozatot a televízióban. Mind a mai napig ennyire emlékeznek rá az emberek? — Még most is naponta húsz-harminc levelet kapok. Tulajdonképpen — a szá­munkra is váratlan — nagy siker hatására dőlt el, hogy a sorozatot folytatni kell. Most forgatjuk a következő hét részt, és ha ez is tetszeni fog, akkor még öt résszel bővül a sorozat. — Mikor mutatják be a folytatást? — Decemberben fejez­tük be a forgatást, de a for­gatás befejezése után még sok munka van egy filmmel. Úgy gondolom, hogy már­ciusra lesz teljesen kész. A beszélgetést itt be kell fejeznünk, folytatódik a forgatás. Görbe Nóra egy kis sóhajtással nekilát a harmadik adag somlói galus­kának. A filmen, ebből a — fél napja forgatott — jele­netből valószínűleg csak any­­nyit látunk majd, hogy Lin­da egy presszó teraszán a szájához emelve a kanalat a bejárat felé fordul, ahol... De a folytatást majd meg­tudjuk a képernyőről. HÁMOR SZILVIA 45

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék