Autó-Motor, 1998. január-június (51. évfolyam, 1-13. szám)

1998-03-10 / 5. szám

Mtoodás? W ((Mr­w 11 rPVVN A Chrysler 1987-ben, a frankfurti autószalonon mutatta be utolsó, Portofino nevű koncepcióautóját. Az idén újabb típust láthattak a genfi autókiállításra ellátogatók, hiszen Pronto Cruizer néven megcsodálhatták a kifejezetten európai piacra tervezett aztéksár­ga kupét. A Pronto Cruizer 1,6 literes, 115 lóerős benzinmotorral rendelkezik, amelyet a Chrysler/BMW együttműködés eredmé­nyeként Brazíliában gyártanak. A beltér kialakításánál az alumí­nium dominált. ****** 57.KM­ix oda még csak elviekben, de a General Motors és a Dae­ woo Motors megállapodott ab­ban, hogy az előbbi ötven száza­lékban beszállna a dél-koreai jár­műgyártóba. Egyes híresztelések szerint az együttműködés azért várat magára, mert a Daewoo ke­vesli a GM által felkínált 3 milli­árd dollárt. A GM részéről a Dae­woo lengyelországi terjeszkedése áll az érdeklődés előterében. A két cég közös vonása, hogy mindketten a lengyel FSO gyár szerelőcsarnokait használják. A GM az Astra és a Vectra, a Dae­woo a Lanos és a Nubira típuso­kat szerelteti ott össze. A GM ezenkívül a sziléziai Gliwicében, a Daewoo pedig Ukrajnában, Ro­mániában és Üzbegisztánban épít autógyárat. r1.,1. i.....K A Daewoo Üzbegisztánban Az UzDaewoo az üzbég kormány és a dél-koreai autógyár közös vál­lalkozásaként indított be egy ko­rábbi szovjet pótkocsigyárat, ame­lyet teljes egészében modernizál­tak és személygépkocsik összesze­relésére állítottak át. A két partner száz-száz millió dolláros befekteté­sén kívül a bankok további 500 millió dollár hitellel járultak hozzá a vállalkozáshoz. Az Asaka városá­ban üzemelő gyárban a Daewoo négyezer, főként szegény paraszt­családokból származó munkása a tervek szerint már az idén 90 ezer gépkocsit szerel majd össze. Üzbe­gisztánban tavaly 50 ezer darab kelt el ebből a márkából. Automobil Revue ‘98 Az ínyenceknek való katalógus, az Automobil Revue '98 immár ha­gyományosan a genfi autószalon megnyitásával egyidőben jelent meg. A több száz márka típusainak fotóit, részletes műszaki adatait tar­talmazó kiadványt minden érdek­lődő megvásárolhatja 5264 forintért a Maróti-Godai Könyvkiadónál Az Opel által végzett tartóssági tesztek során kiderült, hogy a Vectra B modelle­ken a kézifék szokatlanul gyakori igénybevétele esetén előfordulhat a ká­bel idő előtti elkopása. Az 1997 júliusa előtt készült Vectrák tulajdonosai ezért a márkaszervizekben díjmentesen kicse­réltethetik a kézifék kábelét. KATALOG DER Hibás kábelek Elégedettek lehetnek a Ford vezetői, hiszen a járműipari mamutválla­lat nyereséggörbéje az elmúlt hét év alatt folya­matosan emelkedett. A legjobban a tavalyi esz­tendőt zárták, hiszen profitjuk elérte a 6,9 mil­liárd dollárt, ami 1996- hoz képest 56 százalé­kos növekedést jelent. Az üzlet elsősorban a „Ford 2000" név alatt fu­tó átalakítási program­nak köszönhetően in­dult be, melynek kere­tében a költségek csök­kentését, a minőség ja­vítását és a hatékonyság növelését tűzték ki célul - a jelek szerint sikerrel. Jövőre még jobb ered­ményre számítanak, mi­vel a nehezen értékesít­hető, alacsony árrésű modellek helyett a ma­gasabb haszonkulcsú, ráadásul kelendőbb tí­pusokra állnak át. AUTOMOBIL REVUE 98 • •••••• Szalon nyitó Új BMW, Rover, Land Rover márkakereskedés nyílt Budaörsön. A már­ka rajongói az új típusok mellett magas színvonalú szervizzel és alkat­rész-kereskedelmi szolgáltatással is találkozhatnak az 1400 m2 alapterü­letű telepen. A Rack Autó Kft. telephelyének megnyitásával a Wallis Motor Kft. tizenkettedik márkakereskedője kezdte meg működését. Autó-Motor 1998/5

Next