Az Érdekes Ujsag, 1914. január-június (2. évfolyam, 1-27. szám)

1914-01-04 / 1. szám

/9/-?. január 1. — //. évfolyam. 1. sz.& ÉRDEKES , ' “ Szerkesztő Habos Ede Kiadók Légrádi­ Testvérek Egyes szám 24 fillér ‡$‹ T negyedévre 2.80 Tétévre 5.60 Szerkesztőség és kiadói hivatal Budapest, V., Váci­ körut 78 Telefon: Szerkesztőség 98-76 Kiadóhiv.98-77 Kellemes arcok A boldog újévet­­ rendesen a kéményseprő köszönti nekünk átmulatott Szilveszter-éjszaka után a kávéházban. Mert még ma is él, és melyik babona nem él örökké, az a babona, hogy újesztendő regge­lén kéményseprővel találkozni szerencsés dolog. Mi megpróbálunk kifogni a ba­bonán,­­ mert azt hisszük, sokkal kedve­sebb, üdítőbb és boldogabb új esztendőt je­lent egy kor­mos kémény­seprő arcánál egy sereg ér­dekes, nagy­szerű, világ­szerte ismert, dicsőített és irigyelt fej. Az új esztendőt mi nem kormos ké­ményseprő­­vel köszöntjük hanem csokor­ba szedtünk a világ színházi szépségei és nagyságai kö­zül egy sereget, olyanok arcát, akikhez szép­ségben, siker­ben, gazdag­ságban­­. hír­névben hason­ló szeretne len­ni rengeteg em­ber, akiknek karrierjét meg­futni nagyobb szerencse és át­gondolni is kel­lemesebb újévi köszöntés, mint találkozni a kémény­seprővel. Egy magyar arc, Gombaszögi Frida, a Magyar Színház kitűnő művésznője, nyitja meg ezt a kedves galériát, amelyből körülötte csupa világhírű művész integet felénk. Itt van mind­járt Susanne Grandais, aki­nek arcát nincs mozi látogató, aki ne ismerné. Mind a négy arc ő, a mosoly­gós, a kacéro­­san nevető, az incselkedően kacsintó és az a szörnyen meg­döbbent tragi­kus arc is, aki sorban az utol­só, az is Susan­ne Grandais : ilyen hatá­sos, művészi és változatos arc­játékra képes egy moziszí­­nésznő. Van-e valaki, aki kel­lemesebb arc­cal szeretne az újévben talál­kozni, mint ez a bájos mű­vésznő ? Az igaz, hogy a kelle­mes arcokban is különbséget kell tenni. Mert egy férfinek szép és kelle­mes a női arc, Gombaszögi Frida

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék