Az Est hármaskönyve, 1930

III. A gyermek könyve - Letörlik a térképekről a fehér foltokat

Az Est Hármaskönyve jégtáblán várják a mentő­expedíciót. Sokan indultak el a Spitzbergák felé, hogy se­gítségükre siessenek. A hí­ressé vált vörös sátorban vár­ták a mentést Nobileék. Re­pülőgépeken kutatták őket, de sokáig nem akadtak nyo­mukra. Végül egy svéd repü­lőnek, a hős Elmar Paul Lundborgnak sikerült felfe­dezni a jégmezőn a vörös sátrat, leszállt mellette és megmentette először Nobilet. Aztán újra visszaszállt a vö­rös sátorhoz Lundborg, de a leszállásnál repülőgépe felfor­dult és ő is ottrekedt a jég­mezőn. Közben a vörös sátor lakói közül hárman, Malmgreen professzor, Mariano és Zappi, gyalog indultak el a száraz­föld felé. Róluk semmi hír nem érkezett addig, míg végül a Kraszin orosz jégtörő július 12-én megtalálta őket. De már csak Marianot és Zappit tudta megmenteni, Malm­green közben meghalt a jég­mezőn. Még ugyanazon a dél­utánon elért a Kraszin a vö­rös sátorhoz is és felvette fe­­délzetére lakóit. AMUNDSEN HALÁLA közben elindult tragikus utolsó útjára Amundsen is. Június 18-án Renée Guilbaud francia pilótával együtt in­dult el egy hidroplánon, hogy megkeresse Nobileéket és se­gítségükre siessen. Repülőgé­pük valószínűleg lezuhant, mert elindulásuk után rögtön nyomuk veszett. Hónapokig re­ménykedtek az emberek, hogy megkerül Amundsen, de ma már biztos, hogy a világ egyik legnagyobb kutatója halott. Feláldozta magát társaiért. Még egy bátor kutatónak sikerült átrepülni az Északi Sarkvidék felett. Wilkins ka­pitány, aki már 1926-ban is tervezett egy sarki repülőex­pedíciót, 1928 április 15-én felszállt Point Barrowban, Alaszkában és 2200 mérföldes repülőút után április 16-án le­szállt a Spitzbergákon. Az Amundsen

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék