Az Est, 1930. június (21. évfolyam, 123-145. szám)

1930-06-08 / 129. szám

ír­­óidul. yinsc­y) — Cinci,mint torreádor (hangos rajz­film) — Fox hangos Híradó (6, 8, 10). Nyitott tető). KERT MOZGÓ (VI., Aréna út és Vilma ki­rályné út sarok, Aut. 130—17). Megnyílik szombaton, június 7-én két hangos­­attrakció*­­val: Angyalka (dráma, 8 felv., Norma Shear­­rer) — A nabob leánya (kaliforniai tört., 8 felv., Renée Adorre)­ — Híradók (8, 10). MARKUS:PARK MOZI (Múzeum k­ör­út, Rá­kóczi út sarok): Európa első hangos kert­­mozgója. Grete Garbo: Perzselő vágyak (drá­ma, 10 felv.) —­­Stan és Pan kalandjai (be­szélő burleszk, 2 felv.) — Miki Mókái (hangos trükkfilm) — Híradók (8, 10). Jegyrendelés: 674—00. , NYUGAT MOZGÓ (Teréz körút 15. ifj. Aut. 571—02). Szökik a vé­­n (hangos vígj., 10 felv., Dina Grálla, Harry Halm) — Szabadság és szerelem (dráma, 9 felv., Putty Lia, Pars Hanson) — A csodaszamár (burl., *2 felv.) (*14, K-6, 1-18, 10), ODEON MOZGÓ (Rottenbill­er ucca 37/b. J. 302—43). Az operaház fantomja (hangos fel­dolgozásban, 10 felv.: Lon Chancy, Mary Phil­­bin, Normann Kerry) — Jaj, doktor úr (vígj., 8 felv.,­­ néma változatban, fősz.: Reginald Denny, Marion Nixon) — Híradó (3-től folyt.). OLYMPIA (Erzsébet körút 2p. J. 429-47): Hangos: Hadzsi Murát (Tolsztoj regénye, 2 rész, 15 felv., Lil Dagover, Betty Aram, Ivan Mosjoukine)­ — Tinta Maki, a koca vadász (hangos móka) — Tojáshéj titkai (hangos filmcsoda) ( 4, 6, 8, 10). ORIENT (Izabella ucca és Aradi ucca sarok. Aut. 150—87): Lan Chane? leghatalmasabb alakítára új feldolgozásban : Az operaház fantomja (tragédia, 10 felv., Mary Philbin, Norman­,J- Kerry) —­­Arizona csillaga (izgalmas tört., 8 felv., Ken Maynard) — Pótyi drága gyerek­­ (bari!) — Híradó (Ví5. 7, Verfi). ORION (Eskü út 1. szám, Aut. 831—02): Cirkusz­­(Chaplin világhírű vígjátéka, 10 felv.) — Hágai oroszlán Zoro és Huni-vígjáték, 8­­ felv.) HÁG, VI8. 1510). PALACE FILMSZÍNHÁZ (Erzsébet körút 8. 1. 3(Lut-123): A két Herkules (Zoro—Huni) — A felhőkarcoló (William Boyd) — Csak te vagy az oka (Laura la Plante) — Híradó (1 6, 8, 10). PÁTRIA HANGOS MOZGÓ (Népszínház u. 13. J. 456—73): A gettó énekese (szivek filmje, 32 felv., Georgette Jessel) — Hangos: Magyar rapszódia (magyar film, 10 felv., Dita Parlo, Willy Fritsch) (115, 3410). RADIUS (Nagyme­ző u. 22—24. Aut. 224—98 és Aut. 202—50): A legnagyobb hangos világ sláger: Tahi (az Atlantic testvérfilmje, Fox Movietone, Pictures mesterműve. Ilia: Owen Davis. Rendezte: Allan Dwan. A főszerepben Lenore, Ulric, Amerika, legnagyobb művész­nője) — Fox-varieté (énekes, táncos, zenés slágerpotpoiuk­) — Hangos Híradók (G, 8, 10). ROYAL APOLLÓ (Erzsébet körút, J. 429-46 és J. 4­19­—02). Perzselő vágyak (Metro Gold­­wryn hangos film­attra­kciója, egy túl fűtött, asz.* Bzön­y izgalmas regénye) — V­álogatott hangos Híradók (G, 8, 10). TIVOLI (Nagypiező ucca 8. Aut. 230—49). 'A berlini Klang-film G. m. b. H. legújabb készülékén hangos filmleadás: Ma éjszaka ta­lán (németül beszélő, éneklő és zenélő film­­játék, 9 felv., Jenny Jugo, Siegfried Arno) — Hamupipőke (hangos trü­kkfilm) — Hangos Híradó (4, 17, 3010), TÚRÁN (Nagymező n. és Mozsár n. sarok. Aut. 264—20), Angyalka (hangos dráma, 8 felv., ’ Norma Shearer) — Nabob leánya (han­gos színmű, 8 felv., Renée Adorre) — Benzsó­­mánia (hangos film) (145, 348, $410). UFA FILMSZÍNHÁZ (Teréz körút fiai Aut. 107—67 és Aut. 197—GS). Hangos: Buster Kea­ton »Buta ember szerencséje« — Az Iram­­szarvasok hazája (Ufa expediciós film) — 10!Ko­cij­áhy hangverseny­éről készült hangos filmfelvétel) — Szekeres Ferenc orgona szólója — Nyitott tető (a16, */410). URANIA SZÍNHÁZ (Rákóczi út 21. J. 460- 45 és J. 460—46). Hollywood revü (Metro film sláger, 25 sztár, 200 görl, fősz.: John Gilbert, Norma Shearrer, Conrad Nagel, Joan Craw­ford, Buster Kenton, Anita Paige stb.) — Ezer cigány hangversenyéről két szün­t hangos Hunt-- Hangos Híradó (K.6. 1 .­.8. 1610). VESTA (Erzsébet körút 39. sz. J. 326—39). A legelső színtiszta magyar beszélő, zenélő, ■éneklő -filus* Csak egy kislány... (10 felv.; Eggert Mártá, Zombory Mercedes, Jávor Pál, Vándori Gusztáv, Pethes Sándor, Gárdonyi Lajos: -1 'Háború a tenger alatt (8 felv.) I/14-től folyt.). ­ Rózsahegyi Kálmán m­agánszínészisko­­lá­jának vizsgafilmje Lacy von Blondel filmművész elő rendezésében elkészült. A film, amelyen növendékei élén Rózsahegyi Kálmán is szerepel, az iskola­­június 14­. és 35-iki vizsgaelőadásán kerül bemutatásra az Orion Színházban. Liliom Bécs rádiójában Telmányi 'Brahms* matinéja 'Berlinben Tizenegy pünkösdi operaelőadás a rádióban Kleiber dirigálja a berlini filharmonikusokat — középeur­ópai időszámítás szerint — ,június 7. délután 4 órától június 10. este 11 óráig. Budapest 550 m­. 4.00 A Magyar Cserkészszövetség előadása. Fa­ragó Ede országos vezető tiszt: »Az öreg­­cserkészet problémái». 4.45 Időjelzés, időjá­rás­, vízállásjelentés, hírek. 5­­00 A Szociális Missziótársulat előadássorozata. Farkas Edit alapító-főnökasszony: »Missziós üzenetek­. 5.30 Kovács Andor humoros konferansza. 6- 30 A Székesfővárosi Zenekar hangversenye a városligeti Iparcsarnok előtti zenepavilon­ból. Vezényel: Bor Dezső. 7.25 Süle Antal felolvasása: »A modern hírlap­­írás és a rádió"­. 7.55 Az Operaház előadásának ismertetése és az előadás szín­la­pjának felolvasása. 8.00 Az országos­ Szent Imre-ü ü­nnepségek kereté­ben az Operaház díszelőadásának közvetí­tése. 1. Erkel:­ Himnusz. 2. Erkel: Ünnepi nyitány. 3. Erkel: »István király”. — részle­tek a dalműből. Vezényel: Rókay Nándor. Utána, körülbelül 10.00 Időjelzés, m­űsárásjelentés, hírek, ü­getőver­­senyeredmények. — Majd: Burn Sándor és cigányzenek­arának zenéje a Royal-szálló étterméből. Európa rádiójának mai érdekessé­gjei: Operettek: Offenbach: Az elvarázsolt macska, ‘ (Lipcse, 4.30). Hollei: Bécsiek Berlinben (Berlin, 8.00). Corradi: Rossini (Genova, 9.00). Hangversenyek: Szimfonikus táncok (Boroszló, 7.25). Beseli: Adventi tantáté (Künigsberg, 8.00). Kamarazene Tatjána Makusina közreműködésével (London Re­­gional, 9.05). Haydn Wood saját műveit dirigálja (London National, 5.40). Ünnepély közvetítése a salzburgi ün­nepi játékszínből (Bécs, 8.00). Vasármű. június 8. Budapest 550 m. 9.00 Penirin­átus istent tisztelet a Káli­intéri temp­lomból. 10.00 Egyházi ének és szentbes­zéd a belvárosi plébániatemplomból. Szentbe­szé­de­t mo­níd . P. Rangha Béla S. J­. tartományi főnök. 11- 15 Evangélikus istentisztelet a bécsi kaputéri evangélikus templomból. Prédiktor: dr. Deák János egy. tanár. 12.15 Főiskolai evezősverseny a Műegyetemi Eve­zős Club rendezésében. 12- 45 Az Országos Magyar Dalosszövetség dísz­hangversenye a Szent Imre-ünnepségek al­kalmából a Városi Színházban. 3.00 Időjelzés, időjárás jelentés. — Majd: Gramo­­fónhangverseny. 3 20 A földművelésügyi minisztérium rádielő­­adás-sorozata. 4.00 Rádió Szabad Egyetem. (Az iskolán kívüli népművelés rádióelőadása.) Utána: Időjel­zés, időjárás jelentés.­­5.15 Farkas Jenő és cigányzenekarának zenéje. 6.00 A nemzetközi bokszmérkőzés döntő mérkő­zésének helyszíni közvetítése. 7.25 » Annabál«. Operett 3 felvonásban. Az első felvonás után: Részletes sport-és lóverseny­­eredmények. Utána, körülbelül 10.00 Időjelzés, időjárásjelentés. 10.15 Kelemen Ernő holland nyelvű­ beszámolója a holland-magyar mérkőzésről. Majd: A m­. kir. 1. honvédgyalogezred zenekarának hangversenye. Európa rádiójának vasárnapi érdekességei: A pünkösdi rádióműsorok sok nevezetes­sége között is legnevezetesebb szántunkra Bécs pünkösdi ajándéka: Molnár Ferenc világot járt külvárosi fogondá­jának, a Liliom­nak előadása. Az ember tragédiája után ismét magyar szerző műve kerül elő­adásra a bécsi' 'rádióban,­­ amely most várja négyszázezredik előfizetőjét. A bécsi színpadon sokszor és nagy sikerrel ját­szották, már a Liliom­ot és a rádió is a bécsi­ Liliomot lépteti fel, Jarno Józsefet, aki nagyon sokszor lépett fel ebben a szerepben a Josefstädter Theater-ben. Az előadást Hans Nüchtern, a bécsi rádió irodalmi vezetője rendezi (8­00).­­ ■ Magyar érdekessége van Berlin prog­ramjának is : kora délután Brahms-hang­­versenyt rendez, amelyben Telmányi Emil az egyik közreműködő (8.30). Kató vicében leleplezik Mov­iuszko, a nagy lengyel komponista, szobrát és ebből­ az alkalom­ból nagyszabású hangverseny, van az új szobor előtt 6200 dalos részvételével (11.30). Két szép oratórium-előadás is szerepel a műsorban. Köln Haydn monumentális mű­vét, A teremtés-t, közvetíti (8.00), Brüsz­­szelből Händel dudás Makkabeus-a hall­ható (8.15). A kora reggeli órákban Bécs a bern­­dorfi Margit-templom­­ teljesen modern és tökéletes harangjátékának zenéjét köz­vetíti (10.15). Délután Berlin közvetíti Siuheleben-ból a­ német ügeföderbyt, ame­lyet 3200 méteren futtatnak (4.45), valami­vel később London Regional a Whitehall, hól a Cenotaph mellől, ahol a londoni is­meretlen katona sírjánál Westminster deanje tart istentiszt­eletet (5.00). Pünkösd vasárnapjának opera- és ope­rettelőadásai a következők: Operák: R. Strauss: A rózsalovag (Lipcse,­a weimari nemzeti színházból, 6.00). Donizetti: Az éjjeli harang (Berlin, 6.00). Bizet: Carmen (Frankfurt, az operaházitól, 7.30). Moniusz­­ko: Fils és Verbum nobile c. operái (Kuto­­vice, 8.00). Puccini Toscája (Boroszló, a városi színházból, 8.00). Bellini: A puri­tánok (Róma, Nápoly, 9.02). Operettek: Nedbai: Lengyel vér (Prága, 8.00). Lehár: Éva (Turin, Milánó, 8.30). Hétfő, június 9. , Budapest 550 m. o.o. Hírek, kozmetika. 10 Ot) Egyházi ter­e és szentbeszéd a budavári koronázó templomból. .Szentbeszédet mond dr. Ikotits József kalocsai teológiai tanár. 145 Unitárius , isten’ítisztelet a Zvih­ary­ . utcai templomból. Prédikál Barabás­­ István buda­­pe­sti “lelked.' ‘ *' :M‘ ' 12.20 időjelzés. • Időjárás jelentés. — Majd:-, Az Operaház tagjaiból c.lakott .zenekarr han­g­­versenye. Közreműködik:­ Bodó • Erzsi - Jos Zátlovszky Zoltán. Vezényel: Berg Ottó. 2.00 Gramofonhangverseny. 2.30 München 'Mariska előadása, és­­énekszámai. Zongorán kitér Polgár Tibor. 4-30 Másfélóra könnyű zene (zenekari hangver­seny). Vezényel P Polgár Tibor.-6.00 Dr. Müller Vilmos­ előadása: Az emberiség két jótevője- »Louwenbock és Priesmitz.« C.40 »Kék és piros.: Herczeg Ferenc novellájá­ból írta­­Zágon­­István. Rendező Hegedűs Tibor. A dalokat’ Karina Sírni és cigány­zenék ara kiséri'. -7.45 Zágon István , humoros felolvasása: »A ■ divat.«' ' • * ■ • ' •• 4 • •-./-• 8.15 Részleges, sport- és lóversenyeredmények., 8.30 Hangverseny. Közreműködnek Szabó­­ Lujza, és K­essler Endre, továbbá: Székely Arnold zongoraművész. Zongorán kisér Berg Ottó. —• Utána körülbelül 10.00 Időjelzés, időjárás jelentés. — Maja: Ma­­gyari Imre és cigányzenekárdnák zenéje a­­ mr.rgit£zigcti Márkus-étteremből. Berlin nyújt nevezetességet a pünkösd hétfői rádióműsornak is. Délelőtt a ber­lini Kunst-wachén­ keretében alharmó­­niai hangverseny van Kleiber Erich fő­zeneigazgató vezénylete alatt. A hang­versenyt az, óriási Autohalle-ban tartják, a, Haiserdausmon, ahol Kleiber 220 fából álló zenekart, vezényel. A műsort a­.Tann­­hauser-nyitány vezeti be, az utolsó szám pedig :Berlioz Rákóczi-indulója (délelőtt 11.00). Ünnepi eseménye Bécs rádiónak, hogy előadásra kerül Beethoven csodála­tos szépségű kamarazenei műve, a Szep­­test (0.15). London National Liverpoolból közvetíti a Hallé-zenekar hangversenyét, amelynek műsorában Wagner művei sze­repelnek (7.45). Katovicc folytatja a Mo­­niuszko-művek előadását (8.15). Königs­­bergben bemutatásra kerül Stefan Fren­kel hegedűversenye, amelynek magán­szólamát maga a szerző játssza (9.09). • A hétfői operaelőadások a­ következők : Grál-jelenet a Parsifal első felvonásából (Zürich, 4.50). Strauss : A rózsalovag (München, a nemzeti színházból, 6.05). Verdi: Macbeth (Köln, az esseni opera­házból, 7.30). Strauss János: A­ denevér (Berlin a Kroll-operaházból, 8.00). Gior­dano A garuyvacsora. (Milánó, 8.30). Európa rádiójának hétfői érdekességei: Vasárnap, 1930 június 8. Németh Mária új szerepekben lép fel , Budapesten Németh Mária néhány nappal ezelőtt aláírta új szerződését, amelynek értelmé-­ ben június havában még kétszer lép fel nálunk. Az első estén a Zsidónő-ben, a má­sodik estén a Hugenották-ban. A két női főszerepet még nem énekelte nálunk. A Fővárosi Művész Színház bérlete — Sebestyén Dezsőé Hat évre szól a bérleti szerződés Sebestyén Dezső ma aláírta azt a bér­leti szerződést, amelynek értelmében hat­ esztendőre átveszi, a­ Fővárosi Művész Színházat. ..... Beszéltünk az igazgatóval,­­ aki ezeket, mondotta.: _ ■— Program­ tekintetében Beöthy László­ teóriájának alapján állok. Elöadek min­den jó darabot és minden darabot jól adok, elő. Burgenland magyar szín­társulatot kap A magyar színházi, világban bizonyára feltűnést fog kelteni az a hír, hogy Bur­­genland. Magyarország elszakított, terü­lete, magyar színtársu­latot kap. A bur­genlandi tartomé­­nyfőnökség vc.erkénye­­zése­ alapján az osztrák, kor­mén megen­­­gedi, hogy Heltai Hugó, a volt nyíregy­­házi színigazgató, koncesszióhoz jusson. Az eddigi tervek­ szerint 13 város tarto­zik Heltai Isoncessz­ójéba: Kismarton, Tar­csa, Savanyúkút, Rohonc, Ruszt, Pinkafő, Németújvár,­ Felsőőr, Felsőpulya, Nezaidey, Nagymarton stb. Operettek : Eysier :. Az arany vicsterné (Lipcse,, á. gerat' gáriai színházból­. ■ 7-től:'­­Weinberger: Der Frechling (Bécs,.'.8.15). K''dd. .június. 10. Budapest 550 m­. 9.15 Hangverseny. Küzicipüköcik n­utter Pál (gordonkái. Gron­iuger litván (.songom] és Gorm­a Járta (ének). Zongorán kísér Haza, csay Tibor. 12.05 A rádió házikvartetjének ha­ngversenye. 5.30 Mcteora. ■■•. 4.45 Időjelzés,, időjárás- és vízállásjelentés, hí­rek. . . . 5.00 Turchányi István novella.: 1. A mulya fiú. ?, Virrantás a hat­ár óra. Felolva­s­a a szerző-'­­5.30 Az 'Első Budapesti CiterAkör hanftVe­rsenye. . Yrzényel Bandschuch István. 6.30 Gyorsírási tanfolyam. 7.00 Francia nyelvoktatás. 7.55 Az Operaház eleadár»annik ismertetése. . és az előad­á­s szín­lapjának felolvasása. 3.00 Az Operaház előadásának Roavefitése: ‘»Fin­» mnp­i lakóés­alom.« Aisopera ?» felvonásban. Szereprét irta Vajda Ernő. Zenéjét szerze­tte. Paldipi. Ede.. Vezényel Bér?.' Ottó. — Utána körülbelül 10.10 Időjelzés. ■ időjárásjelentés. hírek. — Majdt A Fejes-szalonzenekar, az Ostende-jazz -és Toll Árpád cifrányzenekarának zenéje az Ostende-kávcházból. Európa rádiójának koddi érdekességei: Operaelőadások: Rossini: A sevillai, ber­­bély (Riga, 7.03), Leoncavallo: Bajazzék (Radio Paris, 8.00). Mascagni: Fritz ba­rátunk (Genova, 9.01))., Puccini: Pillangó­kisasszony 3. felvonása (London Regional, a Covent Garden-ból,­ 10.15). Magyar színdarab: Fröken Kirkenius, Fodor László: A templom egere című víg­játéka (Kopenhága, 8.80). Hangversenyek: Johanna Klemperer Beethoven-dalokat énekel (Bor­in, 7.05), Csajkovszki-csi (Boroszló, 7.05) Magyar zene:­ Kéler Béla, Grüilzmeister, Reindl, Michiels és Kálmán művei (Lipcse, 7.40). Az amszterdami Concertgebouw hangver­senye Albert Traa­ vezénylete alatt (7.55). Szimfonikus hangverseny Kabasta ve­zénylete alatt (Bécs, 9.05). sx©mfcatf9Bi 8 órater nyílik meg a NYÁRI OPERETTSlIlf HÁZ Míatest—sárga sapka JECIV^Bcketow Cirkusz Varieté Városliget Est­. 8 ésd.,u.,4 órak­or Te­., Aut. 183­3S 3 Frotoffürtg. — 3 Demons as Srdötlpályán« 4 Gerarti és még 10 új attrakció. Délután félhelyárak. Wiener Grosse Rissi Társulat Budapesti ff Szíműáz Mai bemutató­ előadását óriási érdeklődés kíséri. Jegyeket tömegesen vásárolják szenzációs vendégjátéka

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék