Az Est, 1930. június (21. évfolyam, 123-145. szám)

1930-06-08 / 129. szám

í^. óidul. yinfchy) — Cinci,mint torreádor (hangos rajz­film) — Fox hangos Híradó (6, 8, 10). Nyitott tető). KERT MOZGÓ (VI., Aréna út és Vilma ki­rályné út sarok. Aut. 130—17): Megnyílik szombaton, június 7-én két hangos -attrakció* .val: Angyalka (dráma, 8 felv., Norma Shear­­rer) — A nabob leánya (kaliforniai tört., 8 felv., Rcnée Adorre)- — Híradók (8, 10). MARKUS.PARK MOZI (Múzeum k.öi*út, Rá­kóczi út sarok): Európa első hangos kert­­mozgója. Grete Garbo: Perzselő vágyak (drá­ma, 10 folv.) — .Stau és Pan kalandjai (be­szélő burleszk. 2 felv.) — Miki Mókái (hangos trükkfilm) — Híradók (8, 10). Jegyrendelés: 674—00. , NYUGAT MOZGÓ (Teréz körút 15. sfi. Aut. 571—02): Szökik a vő in (hangos vígj.; 10 felv., Dina Grállá, Harry Halm) — Szabadság és szerelem (dráma. 9 felv.. Putty Lia, Pars Hanson) — A csodaszamár (burl., *2 felv.) (*Á4, K>6, ®-i8, 10). ODEON MOZGÓ (Rottenbill-er ucca 37/b. J. 302—43): Az operaház foutómja (hangos fel­dolgozásban, 10 felv.. Lon Chancy. Mary Phil­­biu. Normann Kerry) — Jaj, doktor úr (vigj., 8 felv., ' néma változatban, fősz.: Reginaid Denny, Marion Nixon) — Híradó (3-től folyt.). OLYMPIA (Erzsébet körút 2ß. J. 429-47): Hangos: Hadzsi Murát (Tolsztoj regénye, 2 rész, 15 felv., Lil Dagover, Betty Aram, Ivan Mosjouk^ne)- — Tinta Mnki, a koca vadász (hangos móka) — Tojáshéj titkai (hangos filmcsoda) ( 4. G, 8, 1Ü). ORIENT (Izabella ucca és Aradi ucca sarok. Aut. 150—87): Lón Chane? leghatalmasabb ajakitára új feldolgozásban : Az operaház fantómja (tragédia, 10 felv., Mary Philbin, Norman;,!- Kerry) — .Arizona csillaga (izgalmas tört., 8 felv.. Ken Maynard) — PÖÍyi drága gyerek ' (bari!) — Híradó (Ví5. 7, V»ífí). ORION (Eskü út 1. szám. Aut. 831—02): Cirkusz -(Chaplin világhírű vigjátéka. 10 felv.) — Húgai oroszlán Zoro és Huni-vígjáték, 8 ' felv,) HÁG, Vj8. 1510). PÁLACE FILMSZÍNHÁZ (Erzsébet körút 8. J. 3(L>t-í23): A két Herkules (Zoro—Huni) — A felhőkarcoló (William Boyd) — Csak te vagy az oka (Laura la Plante) — Híradó (%6, 8, 10). PÁTRIA HANGOS MOZGÓ (Népszínház u. 13. J. 456—73): A gettó énekese (szivek filmje, 32 felv.. Georgette Jessel) — Hangos: Magyar rapszódia (magyar film, 10 felv., Dita Parlo, Willy Fritsch) (!j5, 3410). RADIUS (Nagyme-ző u. 22—24. Aut. 224—98 £s Aut. 202—50): A legnagyobb hangos világ sláger: Tahi (az Atlantic testvérfilmje, Fox Movietone. Pictures mcsterműye. Ilia: Owen Davis. Rendezte: Allan Dwan. A főszerepben Lenorc. Uíric, Amerika, legnagyobb művész­nője) — Fox-varietó (énekes, táncos, zénés plágerpotpoiuri) — Hangos Híradók (G, 8, 10). ROYAL APOLLÓ (Erzsébet körút. J. 429-46 és J. 4>Í9«—02): Perzselő vágyak (Metro Gold­­vryn hangos filinatlraíkciója, egy túl fűtött, asz:* Bzöiiy izgalmas regénye) — \'álogatoít hangos Híradók (G, 8, 10). TIVOLI (Nagypiező ucca 8. Aut. 230—49): 'A berlini Klang-film G. m. b. H. legújabb készülékén hangos fllmleadás: Ma éjszaka ta­lán (németül beszélő, éneklő és zenélő film­­játék, 9 felv., Jenny Jugo. Siegfried Arno) — Hamupipőke (hangos triikkfllm) — Hangos Híradó (4, %7, 3A10). TÚRÁN (Nagymező n. és Mozsár n. sarok. Aut. 264—20): Angyalka (hangos dráma, 8 felv.. ’ Norma Shearer) — Nabob leánya (han­gos színmű, 8 felv., Renée Adorre) — Benzsó­­mánia (hangos film) (145. 348, $410). UFA FILMSZÍNHÁZ (Teréz körűt fi0f Aut. 107—67 és Aut. 197—GS): Hangos: Busier Kea­ton »Buta ember szerencséje« — Az Iram­­szarvasok hazája (Ufa cxpediciós film) — !0!K> cij?áhy hangverseny érői készült hangos fílmtelwéíol) — Szekeres Ferenc orgona szólója — Nyitott tető (aí6, */4I0). URANIA SZÍNHÁZ (Rákóczi út 21. J. 460- 45 és J. 4G0—4G): Hollywood revü (Metro film sláger, 25 sztár. 200 görl, fősz.: John Gilbert, Norma Shearrer, Conrad Nagel, Joan Craw­ford, Buster Kenton. Anita Paige stb.) — Ezer cigány hangversenyéről kéfcziiit hangos Hint-- Hangos Híradó (K>6. 1 ,':8. 1G10). VESTA (Erzsébet körút 39. sz. J. 326—39): A legelső színtiszta magyar beszélő, zenélő, ■éneklő -filui* Csak egy kislány... (10 felv.; Eggert Mártád Zombóry Mercedes, Jávor Pál. Vándbri Gusztáv, Pethes Sándor. Gárdonyi Lajos> -r 'Háború a tenger alatt (8 felv.) U/í4-lől folyt.). Liliom Bécs rádiójában Telmányí 'Brahms* matinéja 'Berlinben Tizenegy pünkösdi operaelőadás a rádióban Kleiber dirigálja a berlini filharmonikusokat * RózsáUcSyi Kálmán niagánszínésziskc­­lá.iának vizsgafiimjo Sacy von Blondel fllmmüvészflő rendezésében elkészült. A film; amelyen növendékei élén Rózsahegyi Kálmán is szerepel, az iskola .június 14.. és 35-iki yissgaeJöadásán kerül bemutatásra — Középéül ópai időszámítás szerint — .június 7. délután 4 órától június 10. este 11 óráig. Budapest 550 rn. 4.00 A Magyar Cserkészszövetség előadása. Fa­ragó Ede országos vezető tiszt: »Az őreg­­cscrkészet problémái*. 4.45 Időjelzés, időjá-iás-, vízállásjelentés, hírek. 5- 00 A Szociális Missziótársulat előadássorozata. Farkas Edit alapitó-föűökasszony: »Missziós üzenetek-. 5.30 Kovács Andor humoros konferánsza. 6- 30 A Székesfővárosi Zenekar hangversenye a városligeti Iparcsarnok előtti zenepavilon­ból. Vezényel: Bor Dezső. 7.25 Sülé Antal felolvasása: »A modern hirlap­­irás és o rádió'-. 7.55 Az Operabáz előadásának ismertetése és az előadás szín la piának felolvasása. 8.00 Az országos. Szent Imre-iiimcp6égek kereté­ben az Operabáz díszelőadásának közvetí­tése. 1. Erkel:1 Himnusz. 2. Erkel: Ünnepi nyitány. 3. Erkel: »István király*. — részle­tek a dalműből. Vezényel: Rókay Nándor. Utána, körülbelül 10.C0 Időjelzés, inüjűrásjélcniós. hírek, iigetöver­­senyoredmenyek. — Majd: Burn Sándor és cigányzenék arának zenéje a Royal-szálló étterméből. Európu rádiójának mai érdekessé frei; Operettek: Offenbach: Az elvarázsolt macska, ‘ (Lipcse, 4.30). Holtéi: Bécsiek Berlinben (Berlin, 8.C0). Corradi; Rossini (Genova, 9.C0). Hangversenyek: Szimfonikus táncok (Boroszló, 7.25). Beseh: Ádventi tántáté (Künigsbcrg, 8.00). Kamarazene Tatjána Makusina közreműködőiével (London Re­­gional. 9.05). Haydn Wood saját müveit dirigálja (London National, 5.40). Ünnepély közvetítése a salzburgi ün­nepi játékszínből (Bécs, 8.00). Vasórmú. június 8. Budapest 550 m. 9.00 Péfnriiiátus ísteíftisztcíet a Káh intéri temp­lomból. 10.00 Egyházi ének és szentbcs.zéd a belvárosi plébániatemplomból. Szentbe sré de t mo iíd * P. Ranghn Béla S. J;. tartományi főnök. 11- 15 Evangélikus istentisztelet a bécsikaputéri evangélikus templomból. Prédikfcl: dr. Deák János egy. tanár. 12.15 Főiskolai evezösverseny a Műegyetemi Eve­zős Club rendezésében. 12- 45 Az Országos Magyar Dnlosszövctség dísz­hangversenye a Szent Imre-ünncpscgck al­kalmából a Városi Színházban. 3.00 Időjelzés, időjárás jelentés. — Majd: Gramo­­fónhangverseny. 3 20 A földművelésügyi minisztérium rádiclő­­adás-sorozata. 4.00 Rádió Szabad Egyetem. (Az iskolán kívüli népművelés rádióelőadása.) Utána: Időjel­zés, idöjárásjolentés. '5.15 Farké« Jenő cs cigányzenekarának zenéje. 6.00 A nemzetközi bokszmérkőzés döntő mérkő­zésének helyszíni közvetítése. 7.25 » Annabál«. Oporett 3 felvonásban. Az első felvonás után: Részletes sport-és lóverseny­­eredmények. Utána, körülbelül 10.00 Időjelzés, időjárásjelentés. 10.15 Kelemen Ernő hollandnyelvii beszámolója a holland-magyar mérkőzésről. Majd: A fn, kir. 1. honvédgyalegezred zenekarának hangversenye. Európa rádiójának vasárnapi érdekességei: A pünkösdi rádióműsorok sok nevezetes­sége között is legnevezetesebb szántunkra Becs pünkösdi ajándéka: Molnár Ferenc világot járt külvárosi 16gondá«jápak, a Liliom-nak előadása. Az ember tragédiája után ismét magyar szerző műve kerül elő­adásra a bécsi' 'rádióban, - amely most várja négyszázezredik előfizetőjét. A bécsi színpadon sokszor és nagy sikerrel ját­szották. már a Liliom-ot és a rádió is a bécsi'Liliomot lépteti fel, Jarno Józsefet, aki nagyon sokszor lépett fel ebben a szerepben a Josefstädter Theater-ben. Az előadást Hans Nüchtern, a bécsi rádió irodalmi vezetője rendezi (8 00). - ■ az Orion Színházban. sx©mfcatf9Bi 8 érater nyílik meg a NYÁRI OPERETTSlIlf HÁZ Míatest—sárga sapka Németh Mária új szerepekben lép fal , Budapesten Németh Mária néhány nappal ezelőtt aláírta új szerződését, amelynek érteimé-1 ben június havában még kétszer lép fel nálunk. Az első estén a Zsidónö-ben, a má­sodik estén a Hugenották-ban. A két női főszerepet még nem énekelte nálunk. Vasárnap, 1930 junius 8. JECIV^Bckeíow Cirkusz Varieté Városliget Est(. 8 ésd.,u_,46ralcor Te!.; Aut. 183-3S 3 Frotoííürtg. — 3 Demons as Srdötipálván« 4 Gerartí és még 10 úi attrakció. Délután félhelyárak. Magyar érdekessége van Berlin prog­ramjának is : kora délután Brahms-hang­­vorsenyt rendez, amelyben Telmányí Emil az egyik közreműködő (8.30). Kató vicében leleplezik Mov,iuszko, a nagy lengyel komponista, szobrát és ebbői' az alkalom­ból nagyszabású hangverseny, van az új szobor előtt 6200 dalos részvételével (11.30). Két szép oratórium-előadás is szerepel a műsorban. Köln Haydn monumentális mű­vét, A tefemtés-t, közvetíti (8.00), Brüsz­­szelbäl Händel dudás Makkabeus-a hall­ható (8.15). A kora reggeli órákban Bécs a bern­­dorfi Margit-íemplom • teliosen modern és tökéletes harangjátékáuák zenéjét köz­vetíti (10.15). Délután Berlin közvetíti Iiuheleben-bűl a• nemét ügeföderbyt, ame­lyet 3200 méteren futtatnak (4.45), valami­vel később London Kegional a Whitehall, hói a Cenotaph mellől, ahol n londoni is­meretlen katona sírjánál Westminster deanjo tart istentisztfeletet (5.00). Pünkösd vasárnapjának opera- és ope­rettelőadásai a következők: Operák. R. Strauss: A rózsalovag (Lipcse,.a weimari nemzeti színházból. 6.CO). Donizetti; Az éjjeli harang (Berlin, 6.00). Bizet: Carmen (Frankfurt, az operaházitól, 7.30). Moniusz­­ko: Fjis és Verbum nobile c. operái (Kuto­­viee, 8.00). Püccini Toscája (Boroszló, a városi színházból. 8.00). Bellini: A puri­tánok (Róma. Nápoly, 9.02). Operettek: Nedbai: Lengyel vér (Prága, 8.00). Lehár: Éva (Turin, Milánó, 8.30). Hétfő, június 9. , Budapest 550 m. o.oo Hírek, kozmetika. 10 Ot) Egyházi zer.e cs szcntbcszéd a budavári koronázó templomból. .Szeutbeszédct moud dr, Ikotits József kalocsai teológiai tanár. U45 Unitárius . isten’íiiszteiet a IvQliary' . utcai templomból. Prédikál Barabás'- István budá­­űé-sti “lelked.' ‘ *' :M‘ ' 12.20 időjelzés, • Időjárás jelentés. — Maid:-, As Operáház tagjaiból ^.lakúit .zénckní1 hao)g­­versenye. Közreműködik:- Bodó • Erzsi - íos ZátlOv&zky Zoltán. Vezényel. Bcrg Ottó. 2.00 Gramofónhangverseny. 2.30 Manchen 'Mariska előadása, és .énekszámai. Zongorán kiiér Polgár Tibor. 4-30 Másfélóra könnyű zené (zenbkári hangver­seny). VezónyeJ I’oigár Tibor.-6.00 Dr. Müller Vilmos' előadása: Az emberiség két jótevője- »Louwenbock és Priesmitz.« C.40 »Kék és piros.: Herczeg Ferenc novellájá­ból írta -Zugon -István. Rendező Hegedűs Tibor. A dalókat’ Kurina Sírni és cigány­zenék afa kiséri'. -7.45 Zágoú István . humoros felolvasása: »A ■ divat.«' ' • * ■ • ' •• 4 • •-./-• 8.15 Részleges, sporj- és lóversrnyeredmények., 8.30 Hangverseny. Közreműködnek Szabó - Lujza, és ltössler Endre, továbbá. Székely Arnold zongoraművész. Zongorán kisér Berg Ottó. —• Utána köriibelűl 10.00 Időjelzés, időjárás jelentés. — Majá: Ma­­gyari Imre és cigányzehekárdnák zenéje a l mr.rgit£zigcti Márkus-éttercmböl. Európa rádiójának hétfői érdekességei: Berlin nyújt nevezetességet a pünkösd hétfői rádióműsornak is. Délelőtt a ber­lini Kunst-wóchén« keretében ülharmó­­niai hangverseny ván Kleiber Erich fő­zeneigazgató vezénylete alatt. A hang­versenyt az, óriási Autohalle-ban tartják, a, Haiserdauimon, ahol Kleiber 220 fából álló zenekart, vezényel. A műsort a'.Tann­­bauser-nyitány vezeti be, az utolsó szám pedig .Berlioz Rákóczi-indülója (délelőtt 11.00). Ünnepi eseménye Bécs rádiónak, hogy előadásra kerül Beethoven csodála­tos szépségű kamarazenei műve, a Szep­­teit (0.15). London National Liverpoolból közvetíti a Hallé-zenekar hangversenyét, amelynek műsorában Wagner müvei sze­repelnek (7.45). Katovicc folytatja a Mo­­niuszko-müvek előadását (8.15). Königs­­bergben bemutatásra kerül Stefan Fren­kel hegedűversenye, amelynek magán­szólamát maga a szerző játssza (9.09). • A hétfői operaelőadások a. következők : Grál-jelenet a Parsifal első felvonásából (Zürich, 4.50). Strauss : A rózsalovag (München, a nemzeti színházból, 6.05), Verdi: Macbeth (Köln, az essem opera­házból, 7.30). Strauss János: A. denevér (Berlin a Kroll-operaházból, 8.00). Gior­dano A gúruyvacsora. (Milánó, 8.30). A Fővárosi Művész Színház bérleté — Sebestyén Dezsőé Hat évre szól a bérleti szerződés Sebestyén Dezső ma aláírta azt a bér­leti szerződést, amelynek értelmében hat. esztendőre átveszi, a. Fővárosi Művész Színházat. ..... Beszéltünk az igazgatóval, . aki ezeket, mondotta.: _ ■— Program- tekintetében Beöthy László' teóriájának alapján állok. E'öadck min­den já darabot és minden darabot jól adok, elő. Burgenland magyar szín­társulatot kap A magyar színházi, világban bizonyára feltűnést fog kelteni az a hír, hogy Búr­­geniand. Magyarország elszakított, terü­lete, magyar szlntárstilatöf kap. A bur­genlandi tarlómé, nyfönökség vc.crhénye. zése. alapján az osztrák, kor mén megen-t gedi, hogy Heltai Hugó, a volt nyíyegy­­házi színigazgató, koncesszióhoz jussén. Az eddigi tervek, szerint 13 város tarto­zik Holtai ísoneessz'óféba: Kismarton. Tár­csa, Savanyúkút, Rohoue. Buszt, Pinkafő, Németújvár,. Felsőőr. Felsőpulya, Nezaidey, Nagymarton stb. Operettek : Eysier :. Az arany incsierné (Lipcse,, á. gerat' yárí»l színházból;. ■ 7-jOJ,'­­Weinberger: Der Frechling (Bécs,.'.8.15). K''dd. .június; 10. Budapest 550 ni. 9.15 Hangverseny. Küzicipüköóik iiuíter Pál (gordonkái. Groiituger litván (.songom] es Gornrú Járta (ének1. Zongorán kísér Haza, csay Tibor. 12.05 A rádió bázikvaríMtjéuek haingverscuye. 5.30 Mcäeöra. ■■•. 4.45 Időjelzés,, időjárás- és vizállasjölcútés, hí­rek. , . . 5.00 Turchányi István novella;: 1. A mulya fiú. ?, VirraMtás a hat ár óra. FelolVa-s a a szerző-' -5.30 At 'É1s6 Budapesti CiterAkör hanftYc.rscnye, . Yftényel Búndschnb István. 6.30 Gyorsírási tanfolyami 7.00 Francia nyclvpktatá?. 7.55 Az Öperaház clöádár»ániik i^meríetésc. . és az clö»d<á s szín lapjának felolvasása. 3.00 Az Operaház előadásának Roavcfitése: ‘»Fnr-» mnp;i lakóéi alom.« Aisopera ?> felvonásban. Szőveprét irta Vajda Ernő. Zenéjét ^zcvzé.tte. Pnldipi. Ede.. Vezényel Bér?.' Ottó. — Utána körülbelül 10.10 Időjelzés. ■ idöjárásjcleutés. hírek. — Majdt A Fejes-szalónzhnekar, a* Ostende-jazz -és Toll Árpád ciírányzenekaráuak zenéje aa Ostende-Uávcházból. Európa rádiójának kedai érdekességei: Operaelőadások: Rossini: A sevillai, bek­­bély (Riga, 7.03). Leoncavallo: Bajazzék (Radio Paris, 8.00). Mascagni: Fritz ba­rátunk (Genova, 9.0Í))., Puccini: Pillangó­kisasszony 3. felvonása (London Regional, a Covent Garden-ból,' 10.15). Magyar színdarab: Fröken Kirkenius: Fodor László: A templom egere című víg­játéka (Kopenhága, 8.80). Hangversenyek: Johanna Klemperer Beethoven-dalokat énekel (Boriin, 7,05), Csajkovszki-cst (Boroszló, 7.05) Magyar zene:. Kéler Béla, Griilzmeister, Rcindl, Michiels és Kálmán művei (Lipcse, 7.40). Az amszterdami Concertgebouw hangver­senye Albert Ttaa! vezénylete alatt (7.55), Szimfonikus hangverseny Kabasta ve­zénylete alatt (Bécs, 9.05). miener Grosse Risii Társulat Budapesti ff Szímüáz Mai bemutato^előadását óriási érdeklődés kíséri. Jegyeket tömegesen vásárolják szenzációs vendégjátéka

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék