Az Est, 1930. augusztus (21. évfolyam, 173-197. szám)

1930-08-09 / 180. szám

12. oldal. Futball, atlétika, úszás, tenisz, asztali­tenisz, bokszolás, birkózás, vívás, lóverseny, kerékpár, automobil, repülés ilden csúfos veresége Ketryork­, augusztus S­­As Est külön tudósítójától. Csúfos­ vereség érte csütörtökön a Tild­ent, a legjobb amerikai tenisz­­játékost, akinek az idén sikerült Wim­bledonban világbajnokságot szereznie a legjobb francia játékosok előtt. . Csütörtökön Long Islandban játszott Big Bill, ellenfele egy 10 éves, teljesen ismeretlen fiatalember volt. Ez az is­meretlen Frank Shields 6:1, 6:2, 6:1 arányban hihetetlen fölénnyel meg­verte Tildent. Hasonoló sors érte különben csütör­tökön Lottot, a fiatal bajnokot, aki Tilden után a legjobb amerikai játé­kos. Ő Sidney Woodtól, a fiatal gár­da egyik tehetséges, már ismert tag­jától kapott ki. Tilden Kugler úszókapitány mégsem mond le — 'Az Est tudósítójától — 'A 'Magyarország adott hírt arról a­­vitáról, amely a válogatott úszók leg­utóbbi túrájával kapcsolatosan az úszószövetségben folyt le s amelynek folytán Kugler Sándor úszókapitány azzal távozott el a szövetségből, hogy lemond és tisztséget nem vállal. Kugler lemondása zavarba hozta­­Volna a szövetséget közvetlenül a szombat-vasárnapi magyar-osztrák ifjúsági mérkőzés előtt s lépéseket tettek Kuglernél, hogy változtassa meg elhatározását. Az intervenció si­kerrel járt, mert Kugler kijelentette, hogy marad s nem teszi le tisztségét. A mna esti tanácsülésén tehát szóba sem fog kerülni az úszókapitányi­­kérdés, ellenben Kugler a túrabeszá­moló kapcsán fog válaszolni a túrá­val s úszóinknak vártnál gyengébb szereplésével kapcsolatosan neki fel­tett kérdésekre. Baleset történt a tegnap esti kerék­páros tréningen —­­Az Est tudósítójától . Különös baleset történt tegnap este 5 óra tájban a Millennáris kerékpár­­apályán. A fiatal Mirkovits trenírozott Nagy Károly vezetésével. Nagy se­bességet robogott, amikor első kere­kén kipukkant a gumi és felbukott. Lábát nem­ tudta kiszabadítani a pe­dál szíjából és így a géppel együtt csúszott a betonpályán mintegy 60 métert, Nagy Károly motorja pedig tovább száguldott. Ijedt emberek szaladtak össze a ka­nyarodóban, ahol a baleset történt, de mire odaértek, Mirkovits már talpra­­­ugrott. Semmi különösebb baja sem­­történt, csak a beton a bőrt horzsolta le teste egyes részeiről. Orvost hív­tak, aki bejódozta­ a sérüléseket és te­tanuszinjekciót adott. Bár Mirkovits sebesülései nem súlyosak, szombaton mégsem indulhat, hanem csak a jövő p­eldán áll ismét starthoz. ■­ Mirkovits helyett Szekeres Béla ma­gyar rekorder áll starthoz a szombat esti versenyen. Hazák és Istenes star­tol még a drezdai Schmidt ellen, 30 és­­45 km­-es motorvezetéses futamban. Szombat, 1930 augusztus 9. Az amatőr futballkapitány a Bulgária elleni győzelemről „Nem lásszük, hogy az amatőr válogatott jött, ez a magyar profi válogatott“ — mondották Szófiában — Az Est tudósítójától — Az országos amatőr válogatott fut­ballcsapat hazaérkezett szófiai vi­szontagságos kirándulásáról, haza­hozta magával a szép 2:0-ás győzelem emlékét. A fogadásnál kevesen vol­tak, pedig ez a derék tizenegy, amely a holt szezonban is kitett magáért és méltóan képviselte a magyar futball­­tudást Keleten, megérdemelt volna több figyelmet. Az Est tudósítója beszélt Kertész Elemér országos amatőr szövetségi kapitánnyal, akit a meccs előtt mél­tatlanul támadások értek s ő a követ­kezőkben mondotta el a Szófiában történteket: — Elsősorban h­elyre kell igazítanom azokat a tudósításokat, amelyek a szófiai mérkőzésről megjelentek, s amelyek nyo­mán az került a köztudatba, hogy a csatársor Szófiában gyengén játszott. Ilyen kritikát senki sem­ adott le Szó­fiából. A csatársor nem játszott rosszul. Kétségtelen, hogy a csatárokat is elő­vette a szokatlan koszttól a gyomorfájás, épúgy mint­ az egész csapatot, de ennek ellenére is teljes mértékben kielégítettek. Néha olyan szépen kombinált az öt csa­tár, hogy tapsolt kapott a bolgár csa­patért izguló közönségtől is. Ha nem áll szemben velük a szenzációsan, védő bol­gár kapus, Maznikoff, aki már pesti meccsükön is­­feltűnt, sokkal nagyobb arányú vereséget mértek volna a bol­gárokra. A csatárok közt a rangsor: Cseh II., Szők­e, Cseszneky, Déri, Kozma — csalódást egyik­­ sem keltett.­­ A fedezetsor ismét pompásan meg­állotta a helyét, igazán nem lehet egyiket sem a másik fölé helyezni. A hátvédek eleinte bizonytalanul mozogtak a lehetet­lenül göröngyös talajon, de azután a II. félidőben belejöttek. Közülük Mágory volt a jobbik. — A szolnoki Auguszt végig fényesen védett. Ezt­ különösen azért emelem ki, mert már a 10. percben megsérült, egy elvetésnél a kapufába ütötte a kezét, úgy­hogy kisujját a második ízületig be­nyomta. Kihúztuk ugyan, de ujja rögtön feldagadt. Ekkor ki akartam őt cserélni, de ő tovább akart védeni s dagadt kézzel is szenzációs dolgokat csinált. — A csapat játékánál figyelembe kell venni, hogy a csapat, amelynek egy része már egy hónap óta tréning nélkül volt, a kétnapos kényszerpihenő alatt (tréninget az eső miatt tartani nem lehetett) meg­lehetősen ellustult. Emiatt is, de a rette­netes talaj miatt is nehezen indult a já­ték, de a II. félidőben bemutatta a futball szépségen. A bolgároknak nagyon­­tetszett a játékunk s a végén az volt a legnagyobb­­dicséretünk, hogy kijelentették: »Nem is sz amatőrcsapatot hoztak el önök, ez a profi válogatott csapat.«­z Bulgária csapata nem lebecsülendő ellenfél volt. Ez a csapat a világbajnok­ságon szépen szerepelt Jugoszláviával 2:2 arányban döntetlenül végzett. Külö­nösen jó a csatársoruk és a közvetlen védelmük, a halfsor mérsékelt tudású. Általában szép, rövid, lapos passzokkal operálnak s technikájuk is van. .. A bolgár bíró négy súlyos hibától eltekintve, amikor honfitársai segítségére sietett, jól bíráskodott. Nehéz dolga nem v­olt, mert csak 2—2 fault volt mind a két részen. — Szereplésünk társadalmi része a ma­gyar—bolgár barátság jegyében folyt le. Már a meccs előtt, a banketten úgy kö­szöntött bennünket Ivanoff képviselő, a futballozó vétség elnöke, hogy ma vagyunk Közép-Európa legszebb futballt játszó nem­zete. A meccs előtt eljátszották a magyar, majd a bolgár himnuszt s pompás vázát adtak át emlékbe. Velünk volt a szabad­ságon levő Rudnay követünk helyettese és a szófiai magyar-bolgár egyesület megbízottja. |­ ­WWWVWWW­VWWWVW ww. A flarmstadti főiskola világbajnok­ságokon Fehér harmadik lett 1500 mé­teren. A 3X100 m vegyes úszóstaféta is harmadik helyen végzett. Az úszó­­versenyek összesített eredményében: 1. Németország, 2. Olaszország, 3. Ma­gyarország, 4. Ausztria, 5. Anglia, 6. Franciaország. Tegnap délután meg­kezdődött az atlétika. Kaggambi a 100 m síkfutásban, Boros 110 m gátfutás­ban, továbbá 4­X100 m stafétánk dön­tőbe jutott. Darányi 1521 cm súlydo­bással főiskolai világbajnokságot nyert. Befejeződött az egyéni kardvi­lágbajnokság: 1. Ilehs Béla, 2. Fiala Ferenc, 3. Gözsi Sándor. A Balaton-átu­szó bajnokságra, amelyet vasárnap rendeznek Füred és­ Siófok kö­zött,­­ férfi és­­ hölgyúszó nevezett. A tavalyi győztesek: Deöcse János és Sze­nesre ellen Szilágyi Marianne, Bánky Vo­ra, Bosnyákovics Etel, a férfiak közül Páhok, dr. La­bori, Lakó, Almássy, Szen­te, Jónás, Vida és Németh indul. A favo­rit ezúttal is Geöcze, de nincs kizárva Pá­hok vagy Jónás győzelme sem. A hölgy­­bajnokság favoritjai Szenesné és Szilágyi Marianne, a harmadik helyre Bánky Vera pályázik. A versenyzők és a zsűri tagjai szombaton két órakor indulnak Budapest­ről Siófokra. Start reggel kilenc órakor Balatonfüredről, beérkezés délután egy és két óra között. A MASz másodosztályú pontversenyén rengeteg ismeretlen név szerepel a neve­zési listán. Maguk az egyesületek sem tud­ják, hogy melyik versenyzőnek adhatnak esélyeket. A kétnapos atlétikai verseny bő­velkedni fog meglepetésekben. A Lapterjesztők SC futballcsapata, amely hétről-hétre javuló formát mutat, vasárnap az FTC kombinált csapatával ütközik meg. Az érdekes­nek látszó mérkőzés délután 2 óra­kor kezdődik az FTC üllői úti pályáján. Az angol futballbírák kollégiumának al­elnökéül a Budapesten jól ismert Prince- Coxot választották. A skót futballbajnokság mérkőzései szombaton megkezdődnek. Wolfner László csónakgyőzelme. A Va­cuum Oil Co. felkért bennünket szerdai hirdetésének helyesbítésére. Eszerint Vaj­da L. (álnév), akinek neve alatt Wolfner László versenyzett, nem a 66­1 kcm-esi kate­góriában indult a balatonföldvári­­csónak­­versenyben, hanem az 500-asban, amely­­ben győzött. Wolfner lett az összetett ver­seny nyertese is. A newyorki bokszaréna milliós bevételei Newyork, augusztus . (Az Est külön tudósítójától) A Madison Square Garden Társaság most tette közzé évi jelentését. Esze­rint a társaság 1920 júniusától 1930 májusáig 35 bokszmérkőzést rendezett a Madison Square Gardenben és azok bevételéből az adók és költségek le­vonása után 2.274.662 dollár tiszta jö­vedelme maradt. A legdrágább belépő­jegy sohasem kerül többe tíz dollár­nál, egy-egy mérkőzés átlagos bevé­tele mégis 67.970 dollár volt. A legna­gyobb bevételt az 1929-ben tartott, Schmeling—Paolino-m mérkőzésen érték el 378.900 dollárral. /wvwvwvwvwvvv vwvw­* Magyar-osztrák ifjúsági úszómérkőzés és Venczel emlékverseny Holnap kezdődik már az FTC úszó­­versenye — Az Est tudósítójától — Az FTC úszóversenye holnap,szom­baton este 6 órakor kezdődik a Csá­­szárfürdőben. Ennek keretében bo­nyolítják le a Bánó Jenőről elnevezett magyar-oszt­rák ifjúsági úszó verseny­t és az FTC tragikus véget ért fiatal vízipóló játékosának, Venczel József­nek emlékére kiírt pontversenyt. A magyar-osztrák ifjúsági mérkő­zésen a következő eredményeket vár­hatjuk: 109 m gyorsúszás: 1. Mészöly, 2. Ká­náss­y, 8. Schaffer, 4. Seehoeh. — Műugrás: 1. Han­g, 2. Beck, 3. SVeissenbeck, 1*­ Ili­tek. — 10­1 m hát: 1. Jelitz, 2. Kindl, 8. Luk­­tenfelner, 4. Hazai. — 409 m­: 1. Csapássy, 2. Perler. Viszont a 200 m­-re mellúszásban az osztrákoké lesz a két első hely. Tegnap válogató versenyt tartottak. Ennek kimagasló eredménye volt, hogy Mészöly, aki újra szorgalma­san és lelkiismeretesen dolgozik, 62­8 mp alatt úszott 100 métert. A magyar—osztrák úszóm­ér­kőzés mellett 1000 m-es úszóbajnokság, 200 m­-es gyorsúszás, sok hülgyverseny szerepel a programon. Vizipólóban az egyik esemény a Szegedi VK idei bemutatkozása az FTC ellen és az M­TK kupameccse a Beszkúr ellen. Sárosi itt, Sárosi ott, Sárosi mindenütt — Az Est tudósítójától — Az amatőr válogatott csapattal ha­zajött Sárosi, a jeles amatőr váloga­tott centerhalf is. Természetesen rög­tön ú­i életre keltek a vele kapcsolatos komibnációk is. Ezek egyelőre a kö­vetkezők: 1. Sárosi a Bocskayba megy, Debre­cenben szerződésén kívül állás is várja. 2. Sárosi nem megy a Bocskayba, mert az FTC nem adja ki a Bocskay­­nak, csak a testvér Ferencvárosnak, ahol minden kész a fogadására. (A Hungáriáról és az Újpestről nem lehet szó, mert a három nagy csapat a kötött kartell értelmében egymás amatőrcsapatából nem vesz át játé­­kost.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék