Az Est, 1938. május (29. évfolyam, 97-121. szám)

1938-05-03 / 98. szám

­ Hetényi Imre­­ főkapitány­helyettes szabadságra ment — Az Est tudósítójától — Hetényi Im­re főkapitány­helyettes, a rendőrség politikai osztályának fő­nöke május elsejével hosszabb szabad­ságra ment, melynek leteltével, hír szerint, nyugalomba vonul. A hatvannyolc éves Hetényi Imré­nek már ismételten letelt a szolgálati ideje és ő többször kérte nyugalomba­­helyezését. Felsőbb helyen mindig úgy vélték, hogy az oly fiatalos erővel dolgozó kiváló rendőrre feltétlenül szükség van. Hetényi Imre a legutóbbi hónapokban többször beszélt bizalmas barátaival arról, hogy fáradtnak érzi magát és nyugalomra vágyik. Most újból beadta nyugdíjazás iránti kérvényét és egyelőre szabadságol­ták, ideiglenes helyettese hűséges munkatársa, Sombor-Schweinitzer Jó­zsef rendőrfőtanácsos lett. Hetényi Imre nyugalombaszállása az egész magyar közélet eseménye, mert Hetényi neve fogalommá vált az elmúlt évtizedek alatt. Valójában ő volt Budapest és az ország egyik első rendőre. Bástyaállója a magyar élet rendjének, akinek rendőrszeme, rend­őrkeze, fáradhatatlan vártozása , a rend nyugalmát jelentette. Ha jöttek felforgatók, összeesküvők, a­ kitűnő rendőr m­indig a helyén állott. Szemé­lye maga volt a közbiztonság, neve tekintély. Hetényi Imre nem hivatal­nok volt, ő hivatásnak látta és érezte magas állásán Nagyon természetes, hogy azok a féktelenségek, amelyek nyakába ő vetett fékező, szorító orrét, acsar­­kodtak ellene. De Hetényi évtizedek alatt minden acsarkodással szemben egész ember maradt, aki szemernyit Vasárnap a Magyar Ebtenyésztők Orszá­gos Egyesületének rendezésében nemzet­közi kutyakiállítás volt a Tattersall-ban. Eltérően az­ utóbbi évek kiállításaitól, a vasárnapi kutyakiállításon nemcsak jól trimmelt drótszőrű foxik voltak, hanem a legkülönfélébb kutyák, az ebtársadalom­nak valósággal egzotikus különlegességei is. Különleges feltűnést keltett egy gráci tenyésztő »afrikai szőrtelen pincsije«. En­nek az afrikai és mexikói kutyából ki­tenyésztett állatnak színe olyan, mint az elefánté, egy szál szőr sincs rajta és bőre gumiszerű. Sok nézője volt az ír blue terriereknek. Perzsaszerű bundájukat kü­lönösen a kiállítás hölgylátogatói csodál­ták meg. Nagyszámban állítottak ki welseh-terriereket. Az airdeale-terrierekhez hasonlító kutyák foxi nagyságúak. Most jönnek divatba. A kiállításnak két sztárja volt, az egyik a kormányzó koromfekete spánielje. Több első díjat is nyert. A má­sik sztár egy óriás Schnauzer volt, mely­­nek árát müncheni tenyésztője 7500 pengő­ben szabta meg. A szép állatot gazdája­­ visszavitte Németországba. A nemzetközi kutyakiállítás iránt rendkívül nagy érdek­lődés nyilvánult meg. Autótábor állt a Tattersall előtt, külföldi autók serege. Megtekintette a kiállítást a kormányzó is, aki csaknem egy óráig időzött a kiállítá­son. Auguszta főhercegasszony szintén látogatója volt a kiállításnak. (A képen: Horthy Miklós kormányzó díjnyertes spá­nieljét nézi, jobbról Nagyoroszi Jocker, a kormányzó kutyája, amely a »legszebb és legjobb vadászkutya« címet és ezzel együtt még több kitüntetést nyert.) Hetényi Imre 10. oldal.sz.est Kedd, 1938. május 3.9 ■Cl si tm ij !üij m m mi m mi­­ jjj| m m m m Ilii A magyar munka nagy tavaszi ünnepét a BUDAPESTI NEMZETKÖZI VÁSÁR va­sá­r­n­a­p 120.000 ember látogatta meg A bel- és külföldi látogatók tízezrei nézték meg a TELEVÍZIÓT és a REPÜLŐGÉPKIÁLLÍTÁST tömegsiker a vásár 250 modelt bemutató Divatszínházában és a M. Kir. Külkereskedelmi Hivatal díjmentes Filmszínházában Többezer rádióü­zenet leadás Amerikába és Európába Előadások a Televízióban: d­e. 9—11-ig, ^­12—^2-ig d. u. 3 — 5-ig, l/26— 8-ig Előadások a Divatszínházban: d. e. y21­1, y20 és y21 órakor d. u. 14, y25 és y6 órakor A vásár már csak 7 napig marad nyitva 1 llsEiEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIIi lEIEIEIEIEIIilEIEIEIEIEIEIEIEIEIIi ilEIEIEIEIEIEIEII ill! ü tmi ESS Bu III si g ii I m ü tim p Ilim Igyi hi Ili rssm m 1 ali m nem volt hajlandó engedni a feltétel­­i nélküli rendfentartás elvéből. Az újságíró azért is meghatódottan búcsúzik a nagy rendőrtől, mert He-­­ tényi valamikor szintén újságíró­­ volt, a Pesti Napló, majd később a­­ Budapesti Hírlap munkatársa. Szer- I­kesztőségi íróasztaltól került a rend-­­­őrség szolgálatába és magas posztján is nagyon sokszor adta tanújelét an­nak, hogy mily sok maradt benne a jó újságíróból. " i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék