Az Ojság, 1924 (5. évfolyam, 2-42. szám)

1924-12-21 / 41-42. szám

1924 december 21. N­EMZETI SZÍNHÁZ MA éa soha többet FENEVAD Írta: Walter Rimoleon Fordítási előleget felvette: Hevesi Sándor Fordító: Harsányi Kálmán Ordító: A publikum A darabhoz tartozó nyilatkozatok és ellennyilatko­zatok Hevesi Sándor és Harsányi Kálmán műhelyé­ből va­nk A deficitet a magyar állampénztár szolgáltatja A kifogásokat Hevesi Sándornak szivességből engedték át A darabban szereplő balkéz a Nemzeti kelléktárából való A temetéshez villamosok a Rókustól Karácsonyra minden lap karácsonyi mel­lékletet ad. Egy ilyen karácsonyi mellék­letben minden van, was gut und teuer. Regény, novella, tárca, kroki, vers, szín­darab, satöbbi. Ezennel mi is adunk egy karácsonyi mellékletet, amelyben minden van. íme: Regény: Piszkos Zsuzsanna helybéli cselédleány ma olasz gyufával megmérgezte magát. Hátrahagyott levelében megírta, hogy re­ménytelen szerelem miatt menekült a ha­lálba. (Kell ennél érdekesebb szerelmi re­gény? A szerk.) Ismeretterjesztő: (Lehet-e az ismereteket jobban terjesz­teni, mint egy autón? A szerk.) 338. §. Az a köztisztviselő, aki po­litikusok ajánlatait pénzért pártfogolja, 5 évi börtönnel büntethető. (Kell ennél ra­gyogóbb büntetőnovella ? A szerk.) Vicc : Ha valakiben megfagy a vér, az még nem fagyasztott marha. Ara 10000 kor. (Kell ennél mulatságosabb olva­mány ? A szerk.)­­AZ ÚJSÁG KARÁCSONYI MELLÉKLETE Minket nem lehet lepipálni Tárca: Ez a tárca Krausz Simi tulajdona (Kell ennél értékesebb tárca?*A szerk.) Novella: Színdarab : (Kell ennél mulatságosabb színdarab ? A szerk.) Humor: A BÖLCS RABI NAPTÁRA ♦ AZ ÚJSAG Évvégi kérdések :­ Mondja, kedves prima­donnám­, a jövő évben hány évvel lesz fiatalabb? — Mondja, kedves bérezi Géza, szereti ön a sólyom­madarat? —­­Mondja, kedves Drégely Gábor, hány gorombaságot nyelt le a próbák alatt? — Mondja, kedves Hevesi Sándor, hol vesztette el az ítélőképességét? — Mondja, kedves Zerkovitz Béla, mit szólna most egy pos­tássztrájkhoz? — Mondja, kedves Makay Margit, a Vig magyarabb, vagy a Magyar vigabb? A TUDOMÁNY A Steinach-módszer a gya­korlatban. Chassé Panka bár­­tündér ецу 65 éves, éredény­­elmeszedésben szenvedő, lúd­­talpas és tüdőcsúcshurutos urat egészen fiatalra vett. Szakkörökben nagy elismerés­sel adóznak Chassé Panka jól­sikerült kísérletezésének. A pénzügyminiszter elfo­gadta Einstein elméletét. A pénzügyminiszter elhatározta, hogy a tisztviselőket ezentúl­­Einstein relativitás - elmélete­­alapján fizeti. A fizetés na­gyon relatív lesz a megél­hetéshez képest. Fontos újítás az arcfesték­­iparban. A piros arcfestéket a régi jó időkben könnyű volt gyártani: az ember egy illetlen viccet mesélt a befes­tendő hölgynek, mire az el­pirult és készen volt a pi­ros arcfesték. Manapság azon­ban teljesen kivesztek azok a nők, akik egy borsos vicctől elpirulnak, s ennek folytán az arcfestékiparnak ij gyár­tási módszer után kellett nézni. Egy fiatal mérnök megoldotta a problémát. Tudvalevő, hogy a hideg is pirosra festi az emberi arcot. Tehát a felta­láló hideget sűrített kis rouge­­rudak alakjába, melyek töké­letesen pirosra festik az ar­cot. Azonban vigyázni kell és a hideget nem szabad na­gyon erősen használni arcfes­tésre, mert akkor nem pi­rosra, hanem kékre festi az arcot. Szöveges színlap valamennyi budapesti színház újdonságáról ♦ A Postás Katica a Tükörfolyosó tükreiben szemlélte déli termetét, miközben álmodozva krizantém­csokrot szagolgatott. Ki babája vagyok én? kérdezte aztán a Vörös ember­től, aki Fenevad képpel érkezett a Waterlooi csata premierjéről. — Vendéglős úr, új szakácsfém­ van ? — Miből tetszik gondolni ? — A tányéron idegen ujjlenyomatok vannak.

Next