Az Ojság, 1927 (8. évfolyam, 1-52. szám)

1927-04-24 / 17. szám

0 Vegye meg Az OJSA­ kiskönyveit. 19­27 április 24. HÍREK - Cseng Kína?... Személyi hír. Marek bécsi mérnök a biztosító inté­zetekkel rossz lábon áll. Névmagyarosítás. Nussbaum Izidor budapesti lakos külügyminiszteri engedéllyel Nussolinire változtatta a nevét. Csekkhamisítás. Kantoni jelentés szerint Csang-Kai- Csek tábornok nevében valaki visszaéléseket követ el. Egy primadonna balesete. A Lipót­ körúton egy is­teni dívába belecsapott a mennydörgés ménkü. Harctéri jelentés a kínai frontról. Budjenni, az oro­szok vezére, megverte Csang-Cso-Link csapatait. Ugyan­akkor Bud Janni, a nagy feh­ér tábornok, megverte íl Ha-Di-Köl-Csön csapatait. Kérdőív albérlője, ágyrajárók és egyéb feleések számolra No. Kérdés Felelet 1Vezeték­, kereszt- és becéző neve?­­ 3 Születési helye, kora, vallása, kedvenc étele ? Hány méter széles a szobája és a szobaasszonya? 4Hányan laknak a szobában poloskával és anélkül? 5 Ha albérlő, hova néz a szobája, ha ágyrajáró, hova néz az ágya? 6 Az ágyrajáró foglalkozása (gyáros, ban­kár, vezérigazgató)? 7 Mennyit fizet havonkint egy különbe­­járatú ágyért ? 8 Egyidejűleg alszik-e még más is azon az ágyon? Ha igen, hányan? 9Van-e ingatlana, takarékkönyve, autója, operabérlete? 10Vannak-e irigyei? — Ezt a Klebelsberget már egészen elhanyagolják az egyetemek. — Miért ? — Ma egyetlen memo­randumot sem kapott az Ádám-ügyben. A MI KEDVENCEINK Gellért Lajos szín- és rajzolómű­vész panemsorozata Fenyő Aladár, a kitűnő színész, akinek pompás uriszabósága van a Belvárosban, de azért, ha egy jó szerep eljátszásáról van szó, sose szabódik. apróhirdetések: Elcserélném széderestéről visszamaradt gyomorégésemet kies fekvésű nyaralóra. ___________ Elveszett Budapest és Montecarló között szőke prima­donna, aki Klára névre énekel. Elmenne Bánky-filmekhez filmcenzornak Fedák Sári. Ajánlkozik húsvétról megmaradt sapkacsontok lerágá­sára bicsérdysta. Felvétetik munkabíró levelező a Fedák Sári és Víg­színház közti levelezés elintézésére. Bernard Élete és gondolatai Hevesi Sándorról, az ébredőjéről, az ember és felsőfjási emberről, a Pongrác mesterről és további vágyai. Részlet a nagy író most megjelent könyvéből — Szóval ön, ha súlyos beteg volna, Ádám tanár­ral operáltatná magát? — Nuná, az egyetemi autonómiával. Copyright by Ax Ojság ... és hála Hevesi Sándornak, ma már Magyarországon is majdnem úgy ismernek, mint Bibó Lajost, vagy Zsirkay Jánost. Hevesivel való barátságom igen régi keletű. Már tíz év előtt kezdtem dörgölőzni hozzá, mintha csak sejtettem volna, hogy rövidesen tőle fog függni, vájjon színre kerülhetnek-e darab­jaim a Nemzeti Színházban. Közben nem egyszer megtörtént, hogy összevesztünk, ilyenkor Heves­i bosszúból mindig lefordította egy darabomat . . . ... A világon legjobban a magyar ébredőket becsülöm. Tüntetést rendeztek a „Hős és a Katona“ című darabom ellen, amiből megállapítottam, hogy nagyon műveltek lehetnek, ha művészi igényeiket még az én darabom sem elégíti ki .. . ... írói zsenimben való hitem akkor ingott meg először, amikor Zsirkay „Pongrác mes­ter“ című darabját elolvastam. Ha Hevesi ezt előadásra alkalmasnak találta, akkor mi keresni­valóm van nekem az irodalomban ? . . . ... az „Ember és felsőbbrendű ember “ című művem a magyar felsőház megalkotásával tárgytalanná vált, új könyvem címe „Az alsóházi és a felsőházi ember“ lesz. ... az élettől most már csak annyit várok hogy én is bekerülhessek a Pintér Jenő irodalomtörténetébe és hogy közelebbről megismerkedhessem Császár Elemér főbb műveivel . . .

Next