Az Ujság, 1923. december (21. évfolyam, 272-294. szám)

1923-12-28 / 292. szám

& Mindent Tudok ! ÚJSÁG könyve-Pimtek, dec. 28. Szomory-premier a Vígszínházban. Szamory­ Dezső új színműve: Szabóky Zsigmond Rafael a jövő hét szom­batján, január 5-én kerül bemutatóra a Vígszínházban.­­ Mint az illusztris szerző minden új alkotásának színre­­hozatala, ez a premier is a színházi és irodalmi élet ren­des kereteiből magasan kiemelkedő esemény lesz. Sze­­ifiéni Dezső történelmi színdarabjaival, aminek a Nagy­asszony, az akadémiai díjat nyert //. József császár és leg­utóbb a II. Lajos király épp oly általános elismerést szer­ 7t1 mint társadalmi színműveivel, amelyekkel éppen a Vígszínházban érte el a legnagyobb sikereket. A Györgyike drága gyermek, a Bella a külföldi közönség előtt is fé­nyesen állták meg a helyet és ez vár tavalyi munkájára, a Glóriára is. A Glória nemesi kúriája után Szomory most egy bankvezér hűvösvölgyi otthonába vezet, amely­nek falai közt, modern polgári környezetben játszik a le­­,­bilincselő, érdekfeszítő cselekmény. Nagyszerűek az itj darab szerepei, különösen a női szerepek. Alig van a szín­darab, amelyben annyi nagy női szerep volna, mint a Szabóky Zsigmond Rafccet-ben. A Vígszínház legkiválóbb művésznőinek díszes köréhez egy illusztris vendégművész­­nő csatlakozik, Medgyaszay Vilma, aki külföldi sikerei után ezúttal lép fel először színdarabban. Varsányi Irén és Gombaszögi Frida most játszanak először együtt Szo­­m­ory-darabban. Gazsi Mariska a művészi feladat kedvéért vállalta egy törődött matróna nagyszerű szerepét, Gyön­­gyössy Erzsi, aki éppen Szomory Glóriájában tűnt fel, most is a főszereplők közt van. A legfiatalabb nemzedé­­­­ket Gaál Franciska képviseli. Szabóky Zsigmond Rafaelt, Fenyvesi Emil játssza, akit művészi pályája egyik leg­­­­nagyobb feladata elé állít ez a szerep. Lukács Pál, Szerémy­­ Zoltán, Béla Miklós és Fenyő Aladár játsszák a többi fő­szerepet. Kívülük Dénes György, Dózsa István, Győző La­jost Körösi Angéla és Szalay Károly játszanak még. A Szabóky Zsigmond Rafael új díszleteit Málnai Béla, az új, modern öltözékeket Faragó Géza tervezte. * A vörös malom 100-ik előadása. Molnár Ferenc pá­ratlan sikerű szín­játéka, A vörös malom jövő szerdán, január 2-án 100-adszor kerül színre a Magyar Színházban. E kivételes számhoz sorozatos előadásokon jutott el a darab s ezzel a teljesítményével drámai színpadon majd­nem páratlanul áll. A jubiláns előadáson is a siker leg­főbb tényezői, Darvas Lili, Péchy Blanka, Horváthy El­vira, Komlóssy Ilona, Somlai, Gellért, Tarnay, Baróthy, Pártos, Kertész, Dávid játsszák rendkívül hálás szere­peiket. * Fehér darab a Lila akár. Szép Ernő ragyogó víg­­játéka, mely mérsékelt betyárakkal kerül színre vasárnap délután, valamint újév délutánján a Renaissance­ Színház­ban. * Nem csalom meg az. uramat. Feydeau mulatságos és elmés Vígjátékot Heltai Jenő ragyogó fordításában a legmelegebb siker kíséri a Belvárosi Színházban, a pom­pás darab minden eddigi előadását táblás ház közönsége kacagja végig, mely sűrű tapsokkal jutalmazza Titkos Ilonát, Németh Juliskát, Tóth Böskét, Csortost, Z. Mol­nárt és Kabost, akik valóban elsőrangú összjátékot produ­kálnak. Próba a közönség elölt ■ vezeti NAGY ENDRE Szilveszter éjjel a Terézkörűi­ Sam­padon­ Kezdete éjjel fél 12 órakor. Teréz­körút 48 * Irodalmi csemege és pompás mulatság a Farkasok az éjben... Thaddaus Rittner híres komédiája, melyet nálunk a Renaissance-Színház oly nagy sikerrel mutatott be. Az író különös invenciója és szeremcssége erősen az átlag-vígjátékok fölé emeli ezt a különös és bonyolult meséjű komédiát. A Renaissance-Színház tökéletes elő­adása minden értéket kicsihol a darabból; egytől-egyig . pompás, mulatságos figurák: Simonyi Mária, Törzs Jenő, Tőkés Anna, Harsányi, Sugár és Bacsányi. A Farkasok az éjben pénteken, szombaton, vasárnap és hétfőn ren­des esti előadásban kerül színre. ” A Meny­asszon­yháború döntő sikerét a karácsonyi ünnep táblás háza pecsételte meg, amikor a zsúfolt néző­tér végigtapsolta és végigkacagta az egész pompás elő­adást. A két primadonna, Nagy Izabella és Kolbay Ildikó gyönyörű éneke, nagyszerű alakítása, Palló Imre remek­­ hangja, Sziklay József ellenállhatatlan komikuma s a többi főszereplő: Schm­ló Emma, Örley Flóra, V. Molnár ,Rózsi, Horti, Gábor, Pázmán, Cselényi, Sili estéről-estére elragadják a közönséget. Sas Ede és Szabados Béla fé­nyes sikerű daljátéka legközelebb péntekre, vasárnapra és újév napjára van kitűzve. * A Mézeskalács sikere a Király­ Színházban estéről­­estére fokozódik. Em­őd Tamás—Szirmai Albert daljátéka derűs és költői cselekményével, színmagyar, szívhez szóló muzsikájával, valamint látványosságszámba menő kiállí­tásával nemcsak az idei évadnak, hanem az utóbbi évek legnagyobb operettsikere. A­ Király­ Színház, mely napok­kal előre eladja az összes jegyeket, minden este megtelik ünneplő kedvű közönséggel, mely közönség a daljáték fő­szereplőit, Petráss Sárit, Honthy Hannát, T. Halmy Mar­­gitot, Simon Marosát, Jóska személyesítőjét, Kiss Feren­cet és Gózon Gyulát, Rátkait, Latabárt egész este lelke­sen tapsolja. SIXIM­PA'n Ma 50-szer­­ a példátlan sikert aratott műsor! Bassermann A nagy baritonban. Általános óhaj nyil­vánult meg aziránt, hogy Bassermann mostani vendégsze­­replése során azt a leghíresebb szerepét is, melyet több­­ százszor játszott Berlinben és Bécsben. A nagy baritont is eljátsszák A nagy bariton 2-án és 3-án, szerdán és csü­törtökön kerül színre a Renaissance­ Színházban rendes esti előadásban, VIS órai kezdettel, a Szamosi Elza vendégképen lép fel Szilveszter esté­jén a Várszínházban, ahol A kék postakocsi második fel­vonásának keretében három legszebb operaáriáját énekli el. A kék postakocsi hétfői, szilveszteri előadása 7 órakor kezdődik, rendes helyárakkal. Nagy Endre-Salamon Béla óriási sikerrel lép fel minden este a Terézkörúti­ Színpadon­ Teréz­ körút 46 Kezdete 8 órakor­ ­ Az utolsó négy Bassermann-előadás a Renaissance­ Színházban. 31-én, hétfőn (Szilveszterkor) 10% órakor Vom andern Ufer, kedden (újév napján) 10% órakor Die Wildenle, szerdán és csütörtökön rendes esti előadásban ’18 órakor Bassermann leghíresebb szerepében, A nagy baritonban lép fel. A 75 mulatságos este jelzi a Rózsalány nagy sikerét a Blaha Lujza­ Színházban, ahol a kitűnő francia bohózat minden egyes jelenetét kitörő nevetés és a szebbnél-szebb számokból álló zene minden számát süni tapssal fogadja a színházat állandóan zsúfolásig megtöltő közönség. A pompás darab minden este a bemutatón nagy sikert ara­tott szereplőkkel kerül továbbra is színre. * Szombaton gyermekelőadás lesz az Apollóban. Sar­kadi Aladár felléptévé­, olcsó helyárak. Jegyek a színház­nál és a jegyirodákban. Royal Apol Szilveszterkor éjféli kabaré OE Apolló­ Színpad rendezésében Fellépnek: Boross Géza, T. forrai Rózsi, Fritz Ödön, Kondor Ibolya, Radó Sándor, Rózsahegyi Kálmán, Sarkadi Aladár, Sándor József, Sándor S­teil, Sehlik Magda, Szász Da, Szentiványi Kálmán, Szőke Szakáll, Sz­őlősi Rózsi. A kis Ná­­dassy Magda konferál. A műsorban színre kerül Szőke Szakáll új bohózata B.U. É.K. * A Royal Apollo szilveszter éjféli kabaréja iránt olyan óriási érdeklődés nyilvánult meg, hogy már az első órákban a jegyek nagy részét szétkapkodták. Aki tehát kellemesen akarja eltölteni a szilveszter éjszakát, az sies­sen a Royal Apollo, vagy az Apollo-Színpad pénztárához, amíg nem késő. Az előadást az Apolló-Színpad rendezi, ami a legjobb garancia arra, hogy a legjobbat és legmu­­latságosabbat fogják nyújtani. Fellépnek: Boross Géza, T. Forrai Rózsi, Fritz Ödön, Kondor Ibolya, Radó Sán­dor, Rózsahegyi Kálmán, Sarkadi Aladár, Sándor József, Sándor Stefi, Sehlik Magda, Szász Ila, Szentiványi Kál­mán, Szőke Szakáll, Szöllösi Rózsi. A kis Nádassy Magda konferál. Zenei vezető: Hetényi Heidelberg Albert. A mű­sorban többek közt színre kerül Szőke Szakál­a,­ bohó­zata: B. U. É. K.­­ Minden este A kék postákért!, az óriási sikerű biedermeier énekesjáték kerül színre a Várszínházban, természetesen vasárnap este és hétfőn, Szilveszter estéjén is. Vasárnap délután a Várszínház a Marinka, a táncos­nőt játssza mérsékelt helyárakkal. A Zsúfolt ház tapsolta végig Georg Kaiser Tűzvész az operaházban című színművének három előadását Forgács Rózsi Kamaraszínházában. A szenzációs sikerű Kaiser­­darab legközelebbi előadása december 30-án lesz. Jegyek a Kis Komédia pénztáránál, Bárdnál és a Népszava könyvkereskedésében. Hangversenyek * K­eilért Lajos, a Magfoter nagyszerű alakítója vasárnap dél­előtt 11 órakor tartja szenzációs előadását a Nőről, a Zeneakadé­mia kistermében. Jegyek Aczél Testvéreknél (Múzeum-kört 0.) és a Zeneakadémián. Legkacartatóbb ! leimámzibb , legtarkább % Szilveszter-est a Zeneakadémiában Fellépnek: Sándor Erzsi, Varsányi Irén, Boross Géza, Sarkadi Aladár, Szedő Mik­lós, Kiss Ferenc, Pethes Sándor, Dénes György, Káldor Boriska, Waltner Rózsi, Komlóssy Emma, Karinthy Frigyes, Kö­kény Ilona, Kabos Gyula, Győző Lajos, Fenyő Aladár -Jegyek Rózsavölgyinél, Bárrtnál és a Zeneakadémia portásánál PÉNTEKI SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK: M. Mr. Operaházi Diana és Sylvia. (7). — Nemzeti Nsinhéri A nők barátja. (7). — Agnhóc A király. (348). ~~ Városi Szinház: Menyasszonyhábom. (7). — Király-Szinházi: Mézeskalács. GM). — Magyar Színház: A vörös malom. 048). ■ Itonaissan­ce-Szinház: Farkasok az éjben. GM). Die Wildente. 0411). (Bassermann-vendég-­játék). — Fővárosi Oncrettszínház: Pompadori. 048). Belvárosi Színház: Nem csalom meg az áramat. 048. — Andrássy-úti Színház: Aljas gazember. Francia Betlehem. Napi hírek. Guszti. Gitt-egylet. Fia lesz vagy leány. A vezér. stb. 049). — Blaha Lujza-Szin­ház: A rózsalány. 048). — Várszínház: A kék postakocsi. (7). — Apolló- Ssinnod (az eskü­téri Helikonban): Liliom herceg. Kelemen Palika. Nirschy Emília. Békésy László. (8):Filmszínház. Rodolf Valentíno legalább szerepe a Corvin-Színház mai premierjén. A sejk. Kísérőül Falig mint cigéc, 5 felonásos burleszk. Rodolf Valentinot a Corvin-Színház ismertette meg­­ magyar közönséggel. Az apokalypsis 4 rovasá­ban min­denkit bámulatba ejtett sokoldalúságával. Egyik jelenete mély szántású lélek lerajzolásával, drámai játékával lepte meg a közönséget, a másik pillanatban mint köny­­nyed táncos, majd ismét mint kedves humorú vígjátéki jelenség fogta meg a közönséget Nemrégiben egy má­sik filmben tanúságot tett, hogy egy bikaviadal izzó iz­galmában is meg tudja állni a helyét A Corvin­ Színház, mely annak idején kizárólagos joggal játszotta M­B Valentina f lovas-beli remek szerepét, ezúttal sem engedte meg, hogy más színház is játssza Rodolf Valentino legújabb Filmjét, a Sejket. Ebben a fimben egy Félig európai, félig arab vérből ke­seredett igazi gavallért játszik. Az esotikus környezet­ben éppen olyan tökéletes, mint a film modern részében, úgy megüli a lovat mintha hozzánőtt volna. Modern ró­kájában pedig egyszerűen hódító. Egy angol lady szerelmi kalandját tárgyalja ez a lenyűgöző, szép regény, mely a kinema­tográfiának is büszkeségére válhat ragyogó felvételeivel. Rodolf Valentino partnere a szépséges, habszőke Ágnes Ayne, aki meg tudja értetni velünk a hevesvérű sejknek sze­retemre lobbanását. Külön hála és elismerés illeti meg a Rádicis filmgyárat, antg a magyar filmszakma vezető vállalata, hriszen e szezonnak csaknem valamennyi nagyobb képe az ő nagyszerűen vezetett filmkölcsönzőjéből került ki. Ez a második Rodolf Valentino film, amelyet a Rádius hozott a magyar közönség elé. Rudolf Valentinonak nagy népszerűségét ez a film­­sí­k öregbíteni fogja. De nagy sikert fog hozni ez a műsor a Corvin­ Színháznak is, annál is inkább, mert a nyál­felvonásos Sejk mellett a népszerű, kövér komikus legújabb borleszkjátékát, a Fad­y mint vigye árem­i 5 szk­vonáso­s bohóságot mutatja be kíséretül, s er­mészetes, hogy e remek újévi műsorból a legújabb, vál­tozatos Angol Híradó sem fog kimaradni. A Corvin­ Színház előadásai hétközn­­ap :4, fél 6, fél 8, fél 10, vasárnap és kedden (újévi 5, Val. Ht) és 10 órakor kezdődnek. Harry Piel legújabb kalandjai. Ki történt az éjjel? — A* Ötvenéves férfi. Főszerepben André Nox. — A Kamara premierje. Harry Piel neve fialom, nem kell sem őt, sem utói­­■rheíeflen bravúrjait a közönség előtt hangzatos szavak­­kal feldicsérni. Ismeri őt minden mozilátogató, elég csak így rövidke híradás, mely új filmjét jelzi és rajongói örömmel sietnek, hogy gyönyörűséggel csodálhassák öt­­etes mutatványait, zseniális trükkjeit ■— Legújabb filmje, mely Mi történt az éjjeli címen a Kamara mai premier­én szerepel, a kitűnő filmszínész-artista legjobb produk­ciói közül való.­ A film látványos kiállítása most is tt la’rry Piel-képeknél megszokott hatást éri el. A műsor || mr|||r ■WTS |* éS%"BbIy b* csak a Royal­ Apollóban remeke J1 W* Iá ^B II Hl || H B || Lilian és Dorothe Gish és Schildkrant főszereplésével | | fÉ "IÉ N­ 8 S ff ff 1 BBB ff H ■ l­ B 9 9 I Hétköznap d. u. 6 és s,-s9, vasár- és ünnepnapokon d. u. i, Vs7 és 9 órakor H I UIH1 MJr Minden előadáson élő rokokó-ballet!!! Másik száma André Nox, a párisi Comedie Franca isi­­nűvészének főszereplésével Az ötvenéves férfi, mely egy Közkézen forgó Bourget-regény nyomán készült, mindvé­­gig lebilincselően tárja elénk az öregedő férfi és fiatal nő szerelmi harcait. A Kamara előadásai 4, 6, 8, 10 órakor kezdődnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék