Az Ujság, 1924. október (22. évfolyam, 205-231. szám)

1924-10-24 / 225. szám

io * Karinthy Frigyes egyetlen humoros előadó-estje holnap, szom­baton, október 25-én órakor a Zeneakadémián. A szenzációs elő­adásra még néhány jegy csak a portásnál kapható. * Dolmány­ Ernő Beethoven-estje október 25-én (7. 6). * Kiarina Berta kamaraénekesnő megérkezett. Nagyszerű hang­versenye holnap, szombaton 19 órakor a Vigadóban. (Corvin). | Édes anyám a­­ wzi a__ —ZM___ ^ a főszerepbeng^gMARY CARRy| .....U£ " Édes anyám! § PÉNTEKI SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK: M. kir. Operabál: Nincs előadás. — Nemzeti Színház: A házas­ságok az égben köttetnek. (7). — A Nemzeti Színház Kamaraszínháza: Nincs előadás. —­ Városi Színház: A szökött katona. (7). — Víg­színház: A vadkan. 048). — Renaissance-Szính­áz: Kis muszkák (főpróba 0/28). — Fővárosi Operettszínház: A nótás kapitány. 048). — Király-Színház: Marica grófnő. 048). — Magyar Színház: A vörös malom. 0/28). — Belvárosi Színház: A nagyhercegnő és a Pincér. 0/28). — Blaha Lujza-Színház: Puszipajtások, Sziriában, stb. 0/29). — Teréz-körúti Színpad: Uj műsor. 1/29). — Apolló-Színház: Szé őfel­sége, Szeánsz, Fantom, Szaporodás. (8). — Nemzeti Royal­ Orfeum: Óriási új varieté-műsor. (49). A papagály. (11). Milliós pályázat. A Rádiós filmipari r­­t. és a Corvin-színház igazga­tósága pályázatot hirdet a következő kérdésre: Miért a szezon legjobb filmje a COVERED WAGON? A válaszok legfeljebb tíz sorban a Corvin-színház igazgatóságához küldendők névvel és lakcímmel el­látva. Pályázat határideje: November 4. Pályabírók: Szomaházy István, Színi Gyula és Szekula Jenő írók. A legjobb pályamunkák a következő díjakban részesülnek: I. díj: Egymillió korona, II. dij: 500.000 korona. III. díj: 300.000 korona. IV—X. dij:­­ 100.000 korona. A pályázat eredményét lapunk november 6-iki szá­mában hirdeti ki a Corvin-színház és a Rádius film­ipari r­­t. igazgatósága és a pályadíjak aznap a Cor­vin-színház igazgatói irodában felvehetők. Két nagy filmattrakció premierje a Kamarában. Egy üzlet, két főnök, három feleség. (Pottasch & Perimutter.) Holnap kezdődik az élet!... Ma van a bemutatója a Kamarában a világszínpadok legszellemesebb, kacagtató darabjának, melyet Egy üzlet, két főnök, három feleség cím alatt dolgozott filmre egy amerikai bohózatb­a. Az utolérhetetlenül ötletes beáll­­í­tása a newyorki City tipikus figuráinak, a konfekció nagykereskedőnek, a milliárdosnak, az ügyvédnek és a modellnek.­­ Berlin és Bécs sajtójában és mozikedvelői­ben csak a közelmúltban egyértelmű lelkes elismerést váltott ki. A filmben rejlő kedves humort a sikerült fel­iratok nagyszerűen juttatják érvényre. Különös sikerre tarthat számot a filmben előforduló látványos ballet és a Pottasch & Perimutter cég csodás divatraktára, a szebb­­nél-szebb modellekkel. A műsor másik nagy filmje ma­gyar film, a Glória-gyár produkciója, a Rákosi Viktor Utrechti diákok regényéből készült Holnap kezdődik az élet című filmregény. A darab főszerepeit Harmath Hilda, Korda Mary és Kürthy Teréz, valamint Kompothy Gyula és Verebes Ernő nagy művészi készséggel alakítják. A Kamara előadásai fél 6, háromnegyed 8 és háromnegyed 10 órakor kezdődnek. Jegyek elővételben biztosítandók! ROYAL-APOLLO (1/26, 1/*8, i/st0) MA pénteken, október 24-én QUO VADIS? Az egész világot megelőzve Magyarországon először Mérsékelten felemelt helyárakkal.­­ URÁNIA (5, 3/47, 1/29, 1/ 10) I * A Notre Dames toronyőr a világ legnagyobb finnslá­­gere ma és holnap a Fővárosi nagymozgóban (Rákóczi­us 70. Telefon József 94—97.) Kezdete 4, 6, 8, 10 órakor. AZ ÚJSÁG Péntek, 1924 október 24. CORVIN-SZÍNHÁZ Hé. COVERED WAGON .mmm ^L foenmtaáó f­él 8 órakor SsAritewarls*dlim ----------------------­ A Nibelungok. A Genius filmvállalat bemutatója. A különböző nemzetek filmgyártásában időről-időre felismerhető bizonyos egységes törekvés. Volt idő, amikor a kalandorfilmek, majd a társadalmi drámák voltak di­vatban, később történelmi témákat dolgoztak fel nagy, kiállításos filmekké, most a nemzeti filmek hódítottak tért. Griffith Amerikáról csinált új filmet, egy másik amerikai mozgófénykép Lincoln Ábrahám életét tette meg film­témának, Ábel Gance Napóleonnak állít emléket s a né­metek Nagy Frigyes élete feldolgozásával álltak ebbe a sorba. A Fridericus Rex kivételes sikere után a berlini Ufa-Ded­a gyár a Niebelungok megfilmesítését vette tervbe és a nagy feladatot pompás készséggel oldotta meg. A­­ germán kinematográfia e hatalmas művének első részét, Siegfried halálát mutatta be csütörtök délelőtt a Royal­­ Apollóban a Genius filmvállalat. Thea von Harbou szcenáriuma érdekesen és színe­sen plántálja át a mozivászon számára a hőskölteményt és a szcenáriumot biztos kézzel, sok új eszközzel és mű­vészi ihlettel elevenítette meg Fritz Kang, a rendező. A németség lelke él ebben a filmben és az ősgermán világ minden nagyszerűsége, ünnepélyes komorsága, félelmetes ereje. Ez a nagyvonalúság minden vonatkozásban érzé­kelhető, a díszletektől kezdve a legendákból szült ősök életének és tragikumának ábrázolásáig. A Niebelungok nem a monumentális filmek elcsépelt rekvizitumaival éri el hatását, de teljesen új felfogása és művészi eszközei által, amelyek különösen a fotográfiákban és a dekoratív beállításokban találják legfrappánsabb megnyilvánulásu­kat. A germán mithosz világa csodálatos hűséggel eleve­nedik meg a filmen, amelynek egyik legszebb és legmeg­­kapóbb jelenete Siegfried viaskodása a sárkánnyal Itt, a modern filmtechnika bámulatos bravúrral szolgál: az ős­kori szörny megkonstruálása és valószerű beállítása félés- ,­metes nagyszerűséggel hat. Diszlettechnikai szempontból gyönyörű a wormsi vár dekorációja és valósággal egymást kergetik a meglepetések annál a résznél, amikor Siegfried rábukkan a Nibelungok kincsére. A dekorációk mindvé­gig stilizáltak s éppen e stilizáltságuk adja meg a monda tökéletes hangulatát. — Fritz Lang értékes mű­vészekkel keltette életre a germán m­itkológia híres alak­jait: Siegfriedet Paul Richter játssza férfias erővel s mel­lette Margarethe Schön, Hanna Ralph, Theodor Loos és Hans Adalbert Schlettow alakításai emelkednek ki Fodor Sándor feliratai stílusosan kísérik a film cselekményét, amelynek hatását nagyban fokozza Gottfried Huppertz kísérőzenéje, amelyet Horváth Dezső vezényelt és az Acélhang-dalárda által előadott betétszám, amelyet Noseda Károly tanított be. A bemutató közönsége nagy tetszéssel fogadta a mo­dern kinematográfia reprezentáns művét s a mai főpróba sikeréből könnyen következtethetünk arra, hogy A Nibe­­lungok a film évad egyik legjelentősebb eseménye lesz. A Mosgókép-Otfhon premie!1]©. Ma, pénteken október hó 24-én. Egy üzlet, két főnök, három feleség. (Amerika különleges­sége: a Pottaseh & Perlmütter.) A szélhámosok, a Priscilla Dean-al. 94%! Nem tévedésből kerül ez a közgazdasági ro­vatba, illő 94% a riportunk élére. Megmagyarázzuk!­ Amerikában szokásos, hogy bizonyos filmek bemutatá­sánál megszavaztatják a moziközönséget arra, hogy tet­szett-e a film neki. Az Egy üzlet, két főnök, három fe­­leség­re átlag 100 néző közül 94 szavazott úgy, hogy nagyszerűen mulatott ennél a hatalmas vígjátéknál. El­nevezték ezt a pazar vígjátékot, a „100 toiletta“ filmnek is, ami azt jelenti, hogy hölgyvilágunknak külön élvezeté­ről is történik még gondoskodás (a férjek pedig ne ijed­jenek meg, mert olyan kevés szövet kell ezekhez a kosz­tümökhöz, hogy élvezet, milyen kevés pénzbe kerülhet­nek), végül pedig a ragyogó humor leple alatt mélyebb betekintést nyerünk­ az amerikai életbe. A szélhámosnő­t azért tettük második helyre, mert az a film, amelyben Priscilla Dean, Amerikának ez a ragyogó­ filmstárja szerepel, amúgy is első helyre kerül. Szinte azzal üdvözli az ember: — No végre eljöttél! __ Be soká várattál magadra! Ez az ökölnyi szemű, szig­­vérig race-nő, szinte félelmetes temperamentumával, itt győzedelmes női démon minden attribútumával igáz le bennünket A széth orcosnő­­ben! Ha megvillan a szeme, úgy hat a pillantása, mint a tőrszúrás, néha csak a re­megő orrcimpái árulják el a nehezen fékezett őserőt. De­ ha igaz szerelem vesz rajta erőt, elolvad minden szilaj­­sága és mosolya olyan ártatlan, akárcsak egy kis gye­­­reké, gyönyörű szempillantása pedig úgy simogat, mint a bársony. A szélhámosnő­ben megismerjük Amerika széli­hámosvilágának minden raffináltságát, határtalan vak­merőségét és mindvégig lenyűgöz bennünket a fordula­tokban kifogyhatatlan cselekmény. Az American film­nek­ ez a Jewel-je igen nagy sikerre számíthat. PVWVWwwvmvTWvnwvwvvvww­vwttwvwwvvvTvwnvTVwnvvwvwWW N [ OMNIA mapremier; CORSO 1,­­ 5, egynegyed 8, fél 10 4,6,8, háromnegyed 10 * 1 H­OLLYWOOD | vidám története legnagyobb generikab filmváros életéből, 8­­elvonásban | » Mary Prireford, Pola Negri, Nita Naldy, Bay Peggy, Agnes Aires,­­ \ Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks, Ben Turpin­­­i stb. közreműködésével | | Továbbá a közkívánatra pár napra prolongált 7 felvonásra HAKOI.fi LLOYD-burlenk * › corso »AKI MER AZ NYEFL | ¡›mm v i \\ 4,6,8, háromnegyed 10 (Projectoraph-film) 5, egynegyed 8, tét 10 |[ IGaZSÁGSZOLGÁL­ mS. § Héjjas népszerűsége a Klauzál-utcában Néhány nappal újév előtt egy Klauzál-utcai vendéglőben Kürti Endre hivatalnok és Czakó Béla színész erger-berger és „egyéb irredenta dal“-okat énekeltek. A vendéglős távo­zásra szólította fel őket. Végre is rendőrt kellett hívni. Künn az utcán egy járókelő Héjjasról valami megjegy­zést tett, mire Kürti erősen éljenezte Héjjas Ivánt. Pal­­kovics Imre és Puch Péter rendőrök Kürtit és Czakót be­kísérték és a vád szerint gaz ébredőknek címezték és meg is verték. A törvényszék ma tárgyalta Denk Péter dr. táblai bíró elnökletével a hivatalos hatalommal való visszaélés miatt vádolt két rendőr perét. Palkovics el­mondotta, hogy ő csupán kötelességét teljesítette az ut­cán mindenkit „büdös zsidó“-zó emberekkel szemben. A részeg Czakót az utcán bántalmazták a járókelők. Kürti azzal védekezett, hogy amikor ő odaérkezett a kocsmá­hoz, a rajongók elfutottak. A tanúk egy része azt val­lotta, hogy csupán Palkovics rugdalta a letartóztatotta­­kat. A törvényszék Lindmayer ügyész és Baumfeld dr.­­ védő előterjesztése után csupán Palkovicsot ítélte el két­havi fogházra, a másik rendőrt felmentette. A ítélet, amelynél a megokolás a lényeges. Egy érde­mes, öreg pedagógus állott ma a törvényszék előtt zsaro­lás, rágalmazás vádja alatt. Szűcs Jenő, a lovag­ utcai elemi iskola volt igazgatója. Harmincöt évi tisztes, haza­fias működés után megfosztották igazgatói rangjától és még a lakásából is ki akarták lakoltatni. Ekkor elkesere­dettségében azt mondta Kapy Dezső új igazgatónak, hogy inkább felgyújtja a házat, de a lakásából ki nem megy,­­ ezt a gazságot nem tűri, majd Zilahi-Kiss Jenő tanügyi­­ tanácsnokot kommunista rabló gazembernek nevezte.­­ Csengey Kálmán táblai bíró, főtárgyalási elnök kérdésére­­ a vádlott elmondotta, hogy soha senkinek nem vétett, a­­ kultúrát h­iven, becsülettel szolgálta, de a kurzusnak nem tetszett az ő vartása. Ki fak­adását másnap megbánta és bo­csánatot is kért. Kapy igazgató és két tanítónő vallomá­sukban igazolták a vádlott rendkívüli felindultságát., Gúla József dr. ügyész vádja után Bródy Ernő, dr. védő elmondotta, hogy a vádlott minő nemes és hazafias missziót teljesített évtizedeken keresztül Arról, hogy zsi­dónak született, igazán nem tehet. A törvényszék a vád­lottat bűnösnek mondta ki Zilahi-Kiss Jenő sérelmére el­követett becsületsértés vétségében és ezért négymillió ko­rona pénzbüntetésre ítélte, de a büntetés végrehajtását a novella 1. szakasza alapján felfüggesztette. A zsarolás vétségének vádja alól azonban felmentette a törvényszék a vádlottat azzal a megokolással, h­ogy ezt a bűncselek­ményt nem követte el, mert hiszen semmiféle anyagi hasz­not nem kívánt szerezni a vádlott fenyegető kijelentései révén, csupán szerzett jogához, a lakásához ragaszkodott,r Rágalmazást pedig szintén nem követett el, mert nem tényállításokat mondott, hanem becsületsértő kifejezése­ket használt. A büntetés végrehajtásának azért nincs he­lye, mert a vádlott a felindulásában használt kifejezések elmondását megbánta. Az ügyész fellebbezett, a vádlott és a védő megnyugodtak. § Főjegyző és főszolgabíró. Debrecenből jelentik: Nádházi Béni h­ajdúszováti főjegyző Veszprémy Barna nyugalmazott főszolgabíróra a megszállás során egy, összejövetelen, amelyen három román tiszt is jelen volt, súlyosan rágalmazó, becsületsértő kifejezést tett. A debreceni törvényszék rágalmazás és becsületsértésért a főjegyzőt hárommillióötszázezer korona büntetésre ítélte. Nádházi fellebbezett. § Dánér rágalmazási pere elévült. Dánér Béla dr. pestv­idéki ügyész A Nép­ben és a Szózat­ban a hajdú­szováti földek parcellázásának ügyében több cikkben megtámadta Szomjas Gusztáv volt hajdúmegyei főispánt. A budapesti ügyészség eljárást indított Dánér ellen. A törvényszék ma Schadl bíró elnökletével a vislan­nt jog­­erősen felmentette, mert az ügy elévült.

Next