A Budapesti Labdarúgók Alszövetsége Értesítője, 1928 (3. évfolyam, 1-51. szám)

1928-01-05 / 1. szám

IK­* évfolyam Buda­pe­st,1928.ja­nu­ár 5. I. szám. INTÉZŐBIZOTTSÁGOK. Kivonat az I»szsintézőbizottság 1928. jan*3.-i ülésének jegyzőkönyvéből. Az NK­Ö-és­ FTK felebbezését elutasító javaslattal terjeszti­ a F­elebbezési bizottság elé. A KAC óvását elutasítja és az óvásdijat visszautalja'* A bizottság legközelebbi ülését február 7­-én tartja» Az 1927»őszi fordulóról elmaradt mérkőzéseket a következő napokra tezi ki* 1, 0»Springer csoport: 1927;II.12.......................... ;FTC-RACT~ 192­8»I­­l . 19. •»•»•­­ « * • • » *••«.... BEA 0 —MA 0 és ' • a tavaszi'fordulóra kitűzött FTC-NSC, II»o,Kárpáti csoport: 1928.II;5,;,*;.B.Vasutas-ETC,Ganzgyár-Kalapos 1928.II; 12;;, .WSC-ETC,Ganz-Hungária,NFC-Kalapos II. o-Stobbe csoport 1928.II;5, •; VPSC-Vérhalom,RAC-VI.Ker.FCs •­­ 1928.11.12»,»UMTE-RUAC,ZSE~V1 «Ker.FC,PSC~Compaktor, Egyetértés-lehér PSC,BSC-Remény SC. Az 1928.évi tavaszi forduló mérkőzéseit a következő napokra tűzi ki: VII .forduló ríva, I.f­orduló II. ti 11.26, VIII. iv.15, XIV» , vi.3,­III«n Ilii4, I.forduló:II.26, V.Forduló: III.25, IX.forduló : IV.29, II.' " III.4, VI.' 11 iva, X. " v.6,* III. " inai, VII. " iv.15, XI.' M V.13, X­ IV. " III.18, VIII.n ' IV.22, XII. 'n ' V. 20 XIII.forduló:VI.3.Csoport döntőK:VI.17. f ax.w IV.22, XV. " VI.10. IV* 11 inai, X.n IV.29, A Malaky csoport: V.’ »♦ 111.18, XI.'w V.6, XVI»forduló VI.17. VI»» III.25, XII.H V.13, Csoport döntők:VI*24.és II . f­orduló: II«26 ,­ III. n III.4, IV. " III.11, V. n III.18, I. forduló: II09, II. " 11,26, III. “ " III.4, ív. " inai, V»' " inas, VI, 11 III. 25, 1.osztály^mindkét csoport: VI. forduló: III. 25, X. forduló: I­V­.29, XIII. forduló:V*20, XIV. ■ ” vi; 3, xv.' n vi; lo, XVI. ' " vi. 17; XVII. ,f VI.24.' Csoport döntő:VI.29. IV. osztály,mindkét csoport: vii.' ” iva, xi.' " v;13; vili e ” iv; 15, xii. n v.26; IX; n IV.22. Csoport döntő:VI.5. II.osztály,mindkét csoport: VII. forduló :iva, vili e ’• iv;15, IX. " iv;22, X. ' " IV.29, XI. ', I v.6,‘ XII. ,I­V.13, III.osztály mindhárom csoport.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék