A Budapesti Labdarúgók Alszövetsége Értesítője, 1930 (5. évfolyam, 1-52. szám)

1930-01-10 / 1. szám

FOJEJJ&1 kiadó: PARTOS­L aVULA S20Y T.EM­ÖK PL­ JLlOS 52ERKE&ZT0­­­M EMELEM­­K DT^PRinGfcR FiPEMC5ZbnTQI?5ELMÖK­­ MINDEM PEMTEKEN V9évfolyam Budapest^1950.január 10­­.szám INTÉZOBIZOTTSÁGOK, Kivonat az I*sz*intézőbizottság 1930*jan*ze*i ülésének jegyzőkönyvéből: A Törekvés'SE felebbezését elutasító javaslattal terjeszti a felebbezési tanács elé© A 33® FC óvását kivizsgálás végett a Magyar Futballbírák Testületéhez teszi át* A BMTE^EMTK megállapodását'arra nézve^hogy elmaradt mérkőzésüket id­ó 9?ben játszák le tudomásul veszi© Az UTE'kérelmét javasolja és átteszi a gazdasági bizottsághoz* A BRSC* -nek a KTC elleni óvását kivizsgálás végett átteszi a BeTs-hez* Tudomásul veszi^hogy az Orsz®Bizottság megállapítása szerint Ellbogen Imre volt Törekvés játékos nem jogosult az országos bajnokság­ éremre^ezért ké­­relmét elutasítja^minthogy az országos döntőben nem vett részt© Megállapítja,hogy a Hungária játékjoga december 26-án szövetségi tartozás miatt'/,melyet még a mai napig sem f­izetett ki:/#fel volt függesztve^ezért a dec-26*-i selejtező kupamérkőzést megsemmisíti és a további kupamérkőzés® ben való résztvételre a Postás­ SE*jelenti ki jogosultnaksErről az Óvsz* Szövetséget átiratban értesíti* ’ A Testvériség és az FTC óvását a N­­akers elleni mérkőzésük ügyében az Orsz® Bizottsághoz teszi át© Tudomásult veszi*hogy a PATO a NOVA pályának járó 6SP®tartozását kifizette és az erről szóló nyugtát bemutatta. Megállapítja,hogy a Magyar Kupa selejtező mérkőzéseiből a további küzdelmekre jogosultságot nyertek a következő csapatok: 33~sFGéPostás SE^MTK^Ganz TE* Pártos Gyula sk/ _ Nádas Ödön sk, elnök előadó és Idézés a bizottság 1930­ január 14-~i ülésére: Rendessytelepi SC meccskönyvvel és a Szentlőrinci AC az összes rendelkezésre álló b­i­zony­it­ékokkal * !*I­ke­r-SC® Nádas Ödön sk* előadó he tXoXeXIXiX^XIXe IIs sz£intézőbizottság: Idézés a bizottság 1930*január 14® ~i ülésére: Be­lv.TiV.K®, Félten S.Ce,Munkás TE $ Ps ztl®NSE * Megye­ri SC,TJT SE , Jutagyári TE, KTCfVTekereFC*­ Hirschler Jenő sk. elnök

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék