A Budapesti Labdarúgók Alszövetsége Értesítője, 1931 (6. évfolyam, 1-49. szám)

1931-01-23 / 1. szám

' . i­ * / P­EU 106 32kRKEI·2T›5'; Dr^PRinctR FfP£HC5ÄVTflRSEüiÖK A<\E<iJ£LE.H I K AHNOEN PÉNTEKEN. kulu&í <\xcó: paptar» GVW ízög y. elnök VI» évfolyam. Budape­str « 1951^ .j­anuár 25 » KlISSIf 13 I Minden külön értesítés helyett a Budapesti Labdarugók Alszövetségé* nek elnöksége úgy maga*mint az alszövetség összesége nevében is,köszönettel nyugtázza a mindenfelől beérkezett újévi jókívánságokat« Pártos Gyula sk elnök Nádas Ödön sk* főtitkár .X>Z.X,ZtZ»X.XtX«X«X.X>XeX9X ÉRTESÍTÉS ! Értesítjük tagegye­süle­teinek­,hogy az 1931 évre érvényes börzebelé­­pőjegyek a hivatalos időn belül alszövetségünk irodájában átvehetők« Pártos Gyula skó elnök cX*X«XcXeX«X«X« RENDKÍVÜLI közgyűlés« Kivonat a Budapesti Labdarugók Alszövetsége 1930«dec*27««1 rendkívüli közgyű­­lésének jegyzőkönyvéből: Pártos Gyula elnök megnyit­ja * mely ,az alapszabályok sze® rint minden körülmények között határozatiés'-1­g. A közgyűlés tárgysorozatának * pontja tiszteletbeli tag választása* mire nézve a legutóbbi közgyűlésen létetett javaslatés pedig abban az irányban* hogy Hirschler Jenő,a BLASZ-nak sok éven át tanácstagja és alenöke.Erre a meg­­ti­szteltetésre Hirschler Jenő a magyar amatőr labdarúgó sport érdekében két év­tizeden át folytatott lelkes és önzetlen munkásságával szerzett érdemeket.Az elnök közfelkiáltással való megválasztását javasol­ja, ami meg is történik és az elnök Hirschler Jenőt a BLASZ tiszteletbeli tagjának jelenti ki,és részére az alszövetség a mér megszavazott aranyérmet is ki fogja szolgáltatni. A közgyűlés tárgysorozatának második pontja megválasztására vo­­natkozik.A jelölő bizottság dr.Zobor Miklós szírtanácsi jegyzőt jelöli,akit a közgyűlés 33 szavazattal egyhangúlag alenökké választ meg!­ Több tá­rgy nem lévén elnök a közgyűlést berekeszti« Pártos Gyula sk, elnök Nádas Ödön sk« főtitkár ALSZÖVETSÉGI TANÁCS« Kivonat a„Budapesti Labdarugók Alszövetsége 1931.dec.27*-i tanácsülésének jegy­­ző­könyvéből: Pártos Gyula elnök megnyitja az ülést és üdvözli a megjelenteket. Napirend előtti felszólalásra Lénárt Ernő alenöknek adja meg a szót a ki kérdésekkel foglakozva,a cégligára ,a társadalmi egyesületek megmentésre Nádas Ödön skó főtitkár­­.szám

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék