A Budapesti Labdarúgók Alszövetsége Értesítője, 1932 (7. évfolyam, 1-51. szám)

1932-01-08 / 1. szám

- 2 - INTÉZŐBIZOTTSÁGOK. Kivonat az I.sz.intézőbizottság 1932.január hó 5.-i ülésének jegyzőkönyvé­ből! Az U.R.A.-K.fellebbezését az U.T.E.N­.elleni szövetségi díj mérkőzése ügyében,érdemben nem tárgyalja,mivel az U.R.A. K. a szabályszerű 8.nap eltel­tével nyújtotta be a fellebbezését. A bizottság az U.T.E.fellebbezését az U. R. A. II. szöv. dij. mérkőzés ügyé­ben elutasító javaslattal terjeszti a fellebbviteli tanács elé. Ugyancsak elutasító javaslattal terjeszti az U.T.E.fellebbezését a B.E.A­. II.szöv.díj.mérkőzés ügyében a fellebbviteli tanács elé. Az U. R.A.K.fellebbezését a III.ker.T.V.E.bajnoki mérkőzése ügyében,eluta­sító javaslattal terjeszti a fellebbviteli tanács elé. Tudomásul veszi a bizottság,hogy az országos fellebbviteli tanácsa 1931. dec.hó 21.-én tartott ülésén a B.T.C.-nek a III.ker.T.V.E.elleni bajnoki mérkőzése ügyében beadott fellebbezését elutasította. A bizottság a M.T.K.-nek a III.ker.T.V.E. bajnoki mérkőzése ügyében be­adott óvásának helyt ad és a III.k.T.V.E.-M.T.K.bajnoki mérkőzést megsemmi­­síti és a mérkőzés 2 pontját gólarány nélkül az M.T.K.javára Írja. Taulin Jánosnak a III.ker.I.V.E.-hez történt igazolását megsemmisíti,az óvásdíjat az M.T.K.-nak vissza­utalja. Tudomásul veszi a bizottság,hogy a fr.M.T.E. a R.U.A.K.elleni panaszát vissza­vonja. Elutasítja a bizottság a Nemzeti Húsos S.C.óvását a X.ker.Kereskedők Ip. S.E.bajnoki mérkőzése ügyében,a rendőrségi engedély nélküli megrendezése miatt. Kiss­zugó sk. Fibher Árpád sk. elnök előadó Idézések az 1.sz.intéző bizottság 1932.január hó 12.-i ülésére. A Bp.Magyar­­ság 57-Testvériség S.E.képviselői felfüggesztés terhe mellett, K.A.S.C. - Bőripari M.T.E.,Széchenyi Juventus F.C.-Bőripari M.T.E.intézői. Fáber Árpád sk. * előadó kivonat a II. sz.intéző bizottság 1932.január hó 5.-i ülésének jegyzőkönyvé­ből : kötelezi a bizottság a K.U.A.C.II.-Kelenföldi F.C.II.-t,hogy szöv.dij mérkőzésüket tartoznak lejátszani,a mérkőzés terminusát febr­uá 21-ig jelent­sék be. Tudomásul veszi a bizottság a B.T.átiratára a R.U.A.C.N­.-K.F.C.II. szüv-dij elmaradását. Megállapítja a bizottság, hogy a Bp.asutas 3.C.Müller és Müller József játékosok igazolása körül nem járt el a kellő gondossággal,és ezért Magyarosan Károly intézet a szöv.szemben minden tisztség viselésétől 1932. március hó 31*-ig,/3.hóra/ eltiltja. A fokozatos feleőség alapján a Bp.Vasutas S.C.-t 20.­P­azas Huszpingő pénzbírsággal sújtja. A bizottság a Bp.Vasutas S.C.rosszhiszeműségét meg nem állapítja. A MOVE Egyetemi Sz.S.E.Hoffmann N.intézőjének, ügyét a hamis" záradéko­lás miatt és Müller Ernő játékost az M.L.Sz.és a Bp.Vasutas S.C.félrevezetése miatt,eljárás lefolytatása"végett a "MOVE"L.L.-hoz teszi át. A Kőbányai A.C.II.-Ferencv.S.E.II.szöv.dij.mérkőzés 2 pontját gólarány nélkül a Köb.A.C.II.javára^igazolja,mivel az F.S.E.a mérkőzésre nem állott ki. Berta Sándor sk. Genhoffer Gábor sk. elnök ^ előadó Idézések a II.sz.intéző bizottság 1932.január hó 19.-i ülésére. F. S.E. ,EMTK. , Bp.vasutas S.C.,Egyetértés SC.Köb.A.C.intézői,Szollár József és Szollár János Bp.Vas.SC.játékosai,Storck Ferenc Köb.A.C.játékosa, Benhoffer Gábor sk. előadó

Next