A Budapesti Labdarúgók Alszövetsége Értesítője, 1932 (7. évfolyam, 1-51. szám)

1932-01-08 / 1. szám

Nyomt. Blachorau, V. Arany J. -u. 7. 0: ~ 4 - IGAZOLÓ BIZOTTSÁGOK* Kivonat a II., sz. igazoló bizottság 1932. január Hó 7.-i ülésének jegyzőkönyvé­ből". Tudomásul veszi a bizottság,hogy az oraz*intéző bizottság Stammel József / KAOE./játékjogát megjelenésig felfüggesztette. A Vívó és Athletikai Club fellebbezését Bruckenstein Szilárd játékosa ügyében elutasító javaslattal terjeszti a fellebbviteli tanács elé. A bizottság pénzbírság terhe mellett kötelezi a Pestújhelyi S.C.-t, hogy Dröskör Lajos játékos igazolási lapjait záradékolva 3 napon belül nyújtsa be az alszövetség irodájába. Megállapítja a bizottság,hogy Simon László /WSC./játékos a WSE részé­re nem igazolható,mivel nevezett játékos a WSC.színeiben még 1931.jan.4.-én is szerepelt. Tudomásul veszi a bizottság,hogy az országos intéző bizottság Hakk József /Vasas SC./játékos igazolását megsemmisíti,és valódi nevén Ritz Jó­zsef név alatti igazolását hagyja helyben,a Nagymarosi S.C.-nál.Ritz József játékost a jegy.szabályzat 51 §.alapján 3 hóra,1932.május hó 15.-ig eltiltja A bizottság Handl József E.M.T.K.játékos igazolásának megsemmisítését hatályon kívül helyezi,az igazolását az E.M.T.K.részére helyben hagyja,mivel megállapítást nyert,hogy Handl József játékos nem állott büntetés alatt. IGAZOLÁSOK. 1952.január hó 9.-vel: ÁTIGAZOLÁSOK. BUDAPESTI LABDARÚGÓK ALSZÖVETSÉGE RÉSZÉRE. Erzsébeti M.T.K: Csákó Sándor /MILL.Hunyadi PC/23335.Kulcsár István/MILL. Hunyadi PC­/ 17295. Nemzeti Sport Club: Schwarcz Andor /MILL.Diadal SE/ 31799. Rákosszentmihályi T.Kere­­helyei József /Zuglói SE/ 4739. MAGYAR IFJÚSÁGI LABDARÚGÓK LIGÁJA RÉSZÉRE. Erzsébeti M.T.K: Duka János / EMTK/ 28986.Fortuna Lajos /EMTK­/ 34503. Szondy Sport Club: Zboril Ferenc/MILL.Szt.István SE/ 23034. Izwald Zoltán sk. Gallovits István sk. elnök előadó­­.

Next