A Budapesti Labdarúgók Alszövetsége Értesítője, 1933 (8. évfolyam, 1-50. szám)

1933-01-06 / 1. szám

FELEL05 - 5ZERK£SZ.To: DR. ayURKOVICh NÁNDOR, $B FELELŐS KIADÓ NADA 3 ÖDÖN TÁ­R 3 G­­- H ŐK, VIII* évfolyam. 1933. .január 6.-án. 1. szám. MEGJ EJ LEN 1K ? M I N P E M pehteked. Kivonat a fellebbezési bizottság 1932. december 23.-i jegyzőkönyvéből. A bizottság a Magyar Posztó SE-nek a Goldberger SE elleni ügyben beadott fellebbezését elutasítja. A BSE fellebbezésének helyt ad és az I.sz. ifjúsági bizottság határozatát megsemmisítve, a mérkőzést az elért 2:1 arányban /BSE javára/ igazolja.­­ A bizottság a KSSE-nek a MAPG ellen beadott fellebbezése ügyében a III. sz. intézőbizottság határozatát hagyja helyben. Eberstein Ede /KSSE képviselője/ ügyét a fegyelmi bizottsághoz teszi át. Az UTSE fellebbezését a Pev.TK ügyben a legközelebbi ülésen tárgyalja. UTSE fellebbezését Blum Manó játékosa ügyében elutasítja és a III. sz. fegyelmi bizottság határozatát hagyja helyben. A bizottság a KEAC fellebbezését elutasítja, mivel a fellebbezési­ díj nem lett befizetve. Hóna Lajos szöv.­bíró fellebbezésének helyt ad és Sallay János /Törekvés/ I­­ntézet a szövetséggel szemben minden tisztség viselésétől 1933. február 3.-ra eltiltja.­­ A Vérhalom FC fellebbezésének részben helyt ad és Halász Elemér kitiltá­sát, mely szerint a szövetséggel szemben minden tisztség viselésétől eltiltja, 1934. március 16.-ig mérsékli. Az Intézőbizottság azon határozatát pedig, amellyel nevezettet a pályák látogatásától eltiltja, hatályon kívül helyezi. A bizottság a Vérhalom PC-nek a III. sz.fegyelmi bizottság ellen /játé­kosai ügyében/ beadott fellebbezését elutasítja és a fegyelmi bizottság hatá­rozatát helyben hagyja. Neubrand Mihály sk. Paber Árpád sk. elnök jegyző Kivonat az I. sz. ifjúsági bizottság 1932. december 29.-i jegyzőkönyvéből. A bizottság az I. ker. SG-BSZKHT ifjúsági bajnoki mérkőzést Mohos Győző /i ker.SG/ játékos jogosulatlan szerepeltetése miatt megsemmisíti és a mérkőzés két pontját gólarány nélkül a BSZKKT javára igazolja. Ugyancsak ezen okból kifolyólag az I. ker. SC­ Kelenföldi FC elleni ifjúsági bajnoki­­ mérkőzését is megsemmisíti és annak két pontját gólarány nélkül a Kelenföldi FC javára igazolja. Az FTC-I kér.SC ifjúsági bajnoki mérkőzést megsemmisíti és a mérkőzés két pontját az­ 1 kér. SC javára igazolja. Bednarik János /FTC/ játékos a bajnoki rendszabályok 33 §-a értelmében jogosulatlanul játszott. A bizottság a KTC-MÁV, ifjúsági bajnoki mérkőzést az Országos Intéze­ti bizottság határozata alapján megsemmisíti és gólarány nélkül a MÁV, javára igazolja. A bizottság a REAC-t a bizottság előtt való meg nem’jelenésért ? 5.§ pénzbírsággal sújtja, amely nyolc napon belül lefizetendő. Ugyancsak P b­.­ pénzbüntetésre ítéli a TLK-t is meg nem jelenés miatt, mely szintén nyolc napon belül fizetendődbe. Egyben felszólítja a TLK-t, hogy Jaeger Gyula születési bizonyítványát a bizottság 1933. február 16.-án tartandó ülésére hozza el. Tudomásul veszi, hogy a Turul TE és a VI. k­er. FC ifjúsági bajnoki mérkőzésüket 1933. január 1.-én játszák le. A bizottság a legközelebbi ülését 1933. február 16.-én tartja meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék