A Budapesti Labdarúgók Alszövetsége Értesítője, 1934 (9. évfolyam, 1-49. szám)

1934-01-05 / 1. szám

flllZÖVETJ­ÉGÉ FILELOS - 5XaRWfi5ZTő: B ^.QVüRKOVlCa NÁNDOR» IX évfolyam« 1934. január 5» 1. 8zón*. Kivonat az I.Inté­zjbizottság 1934. január 2.-i jegyzőkönyvéből. Tudomásul veszi a Sí átiratát a P.Remény beadványa ügyében. A bizottság az 193­7 nov.26.-án lejátszott M.Filatorigát-M.Textil /2:6/ arányban a Pilatorigát által megnyert bajnoki mérkőzést megsemmisíti és annak két pontját gólarány nélkül az M.Textil javára igazolja. A bizottság megállapi­­­­stott­a, hogy H­a­­­s­c­h Rezső Move Filatorigát SC játékos törvényes neve J­h­z­s­i­k Rudolf, miért is 1936. március 18.-án történt igazolását az élcre vonatkozó szabályzat 18 %-a alapján Muzsik Rudolf névre helyesbíti, a Filatori­­gát Se részére 1933.nov.25.-én történt igazolását pedig megsemmisíti. Muzsik Rudolf játékost hat hétre, 1934.­ március 56.-ig, Pál József intézőt pedig három hónapra tiltja el a szövetséggel szemben minden tisztség viselésétől. A M.fila-1934. január 16.-ig fel­­ezendő Tt bizottság azon határozatát, mely sze­rint a B.Vasutas Sc-nek Grosz Ferenc játékos ügyében beadott felebbezését eluta­sította el azsőrsintézőbizottság határozatát hagyja helyben. A bizottság utasítja a ZSE-t, hogy Marjanovits József játékos fényképes igazolv.-t nyolc napon belül az alszövetség irodájába szolgáltassa be. A bizottság az 1933. dec.3.-ra kitűzött KEAC-SZRTC szöv.díj-mérkőzés két pontját gólarány nélkül a REAC javára igazolja. Az SZRTC­ a mérkőzést bemondta. Tudomásul veszi az orsz.intézebsz.átiratát, mely szerint Borisz Ágostonnak a Ki Törekvést részére történt igazolását megsemmisíti, mivel nevezett játékos, aki KISOK játékos, a KISOK­ játékengedélye nélkül igazoltatott le mint tanonc. légyben nevezett játékost 1934. dec. 14.-ig a játéktól eltiltja. Tudomásul veszi a bizottság a Bt átiratát, mely szerint a "33MP" kérelmét elutasította. Idézések 1934. január 9.-re s HAC* Fischer Ágoston /HAC/tanácstag, Ohlmacher Géza, IX., Gubacsi út 45*, Kann Ferenc szöv.bíró a BT útján, MAFC, BTC, SZFC, ÚTE, Oberth , Vilmos /Törökőr/játékos, Ganz TE, Kubicza /Ganz/játékos és szertáros, Vasas, KASC, KAOE, továbbá felfüggesztés terhe­ mellett a következők: Húsos SC, KAOE, Kelenföldi FC, LTE, KASC, Appel Géza /LTE/játékos. Kiss Hugó sk. Árky Nándor sk. elnök előadó Kivonat az I.Fegyelmi bizottság 1934. január 3.-i jegyzőkönyvéből: Eltiltatott: a szövetség helyiségében elkövetett tettlegességért. Somogyi Mihály /BLASZ/ ta­­nácstag hat hónapra a szövetséggel szemben minden tisztség viselésétől. A bün­tetés végrehajtása 1934. január 3.-tól számítandó hat hónap tartamára a 323 / a.­pontja alapján felfüggesztve. Idézések * 1954. február 14.-re: Elmer László, Ambruszt Mihály /KAOE/játékosok, EMTK képvi­­selője, Zimmermann Henrik és Breitner Gyula külföldre távozása ügyében. dr.Wittkovszki Tihamér sk. dr.Emszt László sk. elnök­ előadó

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék