A Budapesti Labdarúgók Alszövetsége Értesítője, 1935 (10. évfolyam, 1-50. szám)

1935-01-11 / 1. szám

SSSSS Judapest Vn Vadász ucca 31. Telefon: 17­3*83. MEGJELENIK MINDEN PÉNTEKEN X«évfolyam 1935.január 11. Felelős szerkesztő és kiadót NÁDAS ÖDÖN a Blasz. társelnöke. 1 - s­zám­ Kivonat az Ig az.Intéző egyesbiró 1955.január 8«-iki jegyzőkönyvéből Tudomásul veszi a Függetlenség, TK.uj bélyegzőjére vonatkozó bejelen­tésér. Tudomásul veszi, hogy Kohn Gábor /NSC/ játékos családi nevét, belügy­miniszteri engedéllyel, Havasra változtatta. Tudomásul veszi a Diadal SE.-nek az NSC.-be való beolvadását. Kötelezi ,úgy az ÚTÉ. -t,mint a Ganz B.-t,hogy a jövőben a pályá­jukat csak olyan egyesül­teknek adhatják ki/akár hétköznap,akár vasárnap/ amelyek az MLSZ,a Move II.vagy a CII.kötelékébe tartoznak. Tudomásul veszi a BT.­átiratát,a BSZKRT-ügyben Idézések 1955. január 15.-re NSC, III.ker.TVE,Vérhalom,KASC,Simonyi Sándor szövő­bíró levél útján. Figyelmezt­eté­s Figyelmeztetjük az összes pályatulajdonosokat,hogy a Cégcsapatok közül csak a következőknek adhatják bérbe a pályájukat. Growe/ Gross és Weisp­ SC, Chinoin S­C, Record SC, Corso SC,Wertheim SC, Vince SC, Danuvia SC,­Magyar Acél SC, Berna/Berger és Nagy/sc. Wolfner SC, Radiator SC, Lőwy Dávid Fiai SC, Süss SC, Óbudai Pamunipar SC, Gamma SC Hungária Papírgyár SC, Hazai Felvonógyár SC, Capava/Vorescaher C.A. és Pál/ SC. Telefongyár R­ T. Sport Club.Egyesült Gép és Féraárugyárak RT.Sportköre: Pannónia SC. Árky Nándor sk. előadó Kiss Hugó sk. ügyv.társelnök Kivonat a II.sz.intéző egyesbiró 1935. január 8.-iki .jegyzőkönyvéből Tudomásul veszi a CSTK.-nak azon bejelentését,mely szerint a SZAC.-1 szemben fennálló 19.10 pengő tartozását felfüggesztés terhe mellett 1935.január 31.-ig rendezni fogja. A Move DL.átiratára­ közölte a MFTR.-t, a Move ESZSE 24.­­pengő pálya bér követelését,melyet a MFTR«tudomásul vett«. Idéz­é­s­e­k 1935.febr­uár 12.-re: Hungária,KSSE, PTBSC, KTC, 33 FC, Fel­ten, BE­AC, Gránit Mamics Rezső sk. Denhoffer Gábor sk, egyes biró előadó. Kivonat a IV.sz.intéző egyesbiró 1935.január 8.-iki jegyzőkönyvéből Kötelezi a Szemeretelepi TE.-t, hogy az SZ.Juventusznak, 8 napon be­lül felfüggesztés terhe mellett 4­ pengőt fizessen,meg. I­d­é­zések 1955. január 15.-re: B­."Magyarság,MPSE, és P.Juta* Schmidt József sk. egyes biró Kozmási István sk. előadó.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék