A Budapesti Labdarúgók Alszövetsége Értesítője, 1936 (11. évfolyam, 1-50. szám)

1936-01-10 / 1. szám

MBudapesti Labdarugók 0­0 Budapest V., Vadász utca 31. Telefon: 17-3-83. MEGJELENIK MINDEN PÉNTEKEN Felelős szerkesztő kiadó: NÁDAS ÖDÖN a Blasz társelnöke. XI.-ik évfolyam 1936.január 10« 1.­­szám. Kiróna?, az * * I«S2» intéző egyedbiró 1936« január 7.-iki jegyzőkönyvéből. * Tudomásul veszi az orsz.intéző egyesbíró következő határozatait: Parázsó Gábor/TLK/ játékost a 351 falapján 1936.március 15.-ig a játéktól eltiltja. Az egyesület ellen az eljárást beszünteti. Lovas Károly/Goldberger SC/ játékos játékjogát a határozathozatalig felfüggeszti. A PSC intézőjének működési jogát a megjelenésig felfüggeszti. Csizmad­ István/PSC/ játékost a 351 §.alapján 1936. március 15.-ig a jla­któl eltiltja. A PSC.-t 10.­pengő pénzbírsággal sújtja, mely összeg 1936. január 31.-ig az alszövetség pénztárába felfüggesztés terhe mellett befizetendő. Kubecz László /KSTE/ játékost a 351. §.alapján 1936. március 15.-ig a jáTéktól eltiltja. Pálos József/BRSC/ játékosát és nevezett egyesület intézőjét a meg­­jelnésig felfüggeszti. BEER ISTVÁN /EMTE/ játékos születési adatait helyesbítette , és őt a BVt részére leigazolta és ellene az eljárást beszüntette. Téglásai László /Move 7.ker.Szabadság AK./játékost a szabályok 351 §7-a alapján 1936. április 15.-ig a játéktól eltiltja. A Move V. ker.Szabadság aK. ellen az eljárást beszünteti. Kujek József/Lóden SC/ játékost a szabályok 351.§.-a alapján 1936. április 15.-ig a játéktól eltiltja. A Lóden SC.-t 10.­pengő pénz­bírsággal sújtja, mely összeg 1936.január 31.-ig az alszövetség pénz­tárába felfüggesztés terhe mellett befizetendő. Bombicz Zoltán játékosnak a BMTE. részére kért igazolását elutasítja, miután megállapítást nyert, hogy nevezett játékos a Budatétényi FC. szerződtetett játékosa. Elblinger Antal visszaamatörizált játékos születési adatait helyes­bítette és őt az EMTK* részére leigazolta. Nevezett játékost a 351 § alapján 1936-február 14.-ig a játéktól eltiltotta. Tudomásul veszi az orsz.fellebbviteli bizottság határozatát ,mely­­b­­n Asztalos József játékos ügyében az orsz.ügyész fellebbezését elu­tasította és az 1935.nov.27.-én hozott egyesbirói határozatot hagyta helyben. Az 1935.december 8.-ról elmaradt KTK.-VII.ker.Amatőr V.osztályú bajnoki mérkőzés új terminusául 1936.január 26.-t tűzi ki. Tudomásul veszi az orsz. egyesbiró átiratát,mely szerint a Kisp.AC­­MTK. ügyben az MTK. ellen az eljárást beszüntette. A Kispesti AC. feljelentését visszavonta. Tudomásul veszi az orsz.fellebbviteli bizottság határozatát,mely­ben a VIII.ker.KI­E. fellebbezését Agrádi László játékosa ügyében elutasítja, a fellebbezési díjat visszatartja. Tudomásul veszi a BT. átiratát,melyben a Juta TE. feljelentése ügyében,­ Ehrentál Gyula szöv.bíró ellen az eljárást beszüntette. Tudomásul veszi az orsz.fellebbviteli bizottság határozatát,mely szerint/SZFC/ Koterba Sándor játékos és BSZKRT/ Csinszky Antal/ látó-­ ­

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék