A Budapesti Labdarúgók Alszövetsége Értesítője, 1937 (12. évfolyam, 1-48. szám)

1937-01-08 / 1. szám

. ■■ wrrgaeanwBMMpa Budapest V* Vadász ucca 31. kötete: 17­ 3-83. MEGJELENIK MINDEN PÉNTEKEN felel» szerkeszt? és kiadd: NÁDAS ÖDÖN a plasz társelnöke. Xl-ik évfolyam 1957­ .január 8. ^1.szám. Kivonat az I.intéző egyesbiró 1937. január 5.-iki jegyzőkönyvéből Tudomásul veszi az orsz^Intűző egyesbiró következő határozatait: ZAHORÁK LÁSZLÓ /PTESC/A játékos játékjogát mindaddig felfüggesztett, amig névmagyaros­ítására vonatkozó eredeti okmányokat be nem mutatja. PÉNZVÁJTó JóZSEF/Volt B.Vasutas/játékost a Testvériség részére leigazolta játékjogét azonban mindaddig felfüggesztette, mig születési adatait nem iga­zolja. NAGY ISTVÁN játékost a P.Juta részére leigazolta, játékjogát azonban mindaddig felfüggesztette, mig születési adatait nem igazolja. PALOTÁS GYIGOR ISTVÁN játékost a B.Vasutas részére leigazolta, játék­­jogát azonban mindaddig felfüggesztette, amíg névmagyarosítási és születési okmányait be nem mutatja. Tudomásul veszi a JT. átiratát, a Postás SE beadványa ügyében A Postás-BSZKRT és Testvériség által Goldberger SE ellen benyújtott óvásokat elutasítja, és a Goldberger­nek ezen egyesületek ellen lejátszott mérkőzéseit az elért eredménnyel igazolja. Az óvásdíjat a fenti egyesületek­nek visszautalja. Tudomásul veszi az orsz.int.egyesbíró következő határozatait: Spiegler Ottó BSZKRT játékos igazolása Ügyében a következő határozatot hozta: "SPIEGLER OTTÓ játékost a 351 és 356 § alapján 1937.augusztus 28.-ig a játéktól eltiltja. Tabajdi László/BSZKRT/játékost a 351 § alapján 1937 április 15.-ig a játéktól eltiltja .Králl Ferencet a BSZKRT h.intézőjét a 351,337,illetve 336 §.alapján 1937.március 16.-ig a szövetséggel minden tisztség viselésétől eltiltja, a BSZKRT SE.-t 50.­pengő pénzbírsággal sújtja, mely összeg 1937.január 15.-ig,felfüggesztés terhe mellett az alszövetség pénztárába befizetendő. Domby Árpád /BSZKRT./ intéző ellen az eljárást be­szünteti*" A postás SB.-nek feljelentésével kapcsolatban a Goldberger SE elleni ügyben az 1936.nov.29.-én a Goldberger pályán történt rendzavarás és tettleges bántalmazások miatt a Goldberger SE.-t, mint a mérkőzés rendezőjét a fentiek miatt a 363,352 §. alapján 1937.február 15-től 1937.április 15.-ig a pálya­­választói jogától megfogaatja. A Goldberger SE.-t a fentieken kivül 100.­pengő pénzbírsággal sújtja,mely összeg felfüggesztés terhe mellett 1937.március 15.­­ig az alszövetség pénztárába befizetendő. Muring Sándor az egyesület vá­lasztmányi tagját, aki a mérkőzés napján, mint rendező szerepelt­ ,és aki a botrány közvetlen okozója volt, a 330 és 324 §.alapján 1959.január 5.-ig a pályák látogatásatól, valamint a szövetséggel szemben minden tisztség vise­lésétől eltiltja. Egyben kötelezi a Goldb.SEo-t , hogy a szabályok 306 §­-a alapján Muring Sándor­-t az egyesületben viselt tisztéségétől fossza meg és ennek keresztülviteléről az alszövetség elnökségét 1937. március 15.-ig írás­ban értesítse.Megállapítást nyert a tanuk kihallgatása alapján, hogy Jelen Gyula a­­postás SE­ intézője a mérkőzésen történt botrány következté­­­ben súlyos sérülést szenvedett és a Goldberger SE. semmiféle érdemleges kö­rülményt nem tudott felhozni mentségére, mellyel igazolta volna, hogy a­ pályán történtekért nem volt felelős, dr.Juhász Attila játékvezető jelentését nem ve­hette figyelembe és ezért azt elbírálás céljából a JT-hez teszi át. Idézések 1937.január 12.-re MAFC. Kiss Hugo sk Mandel Rezső sk­egyesbiró előadó

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék