A Budapesti Labdarúgók Alszövetsége Értesítője, 1938 (13. évfolyam, 1-48. szám)

1938-02-04 / 1. szám

Budapesti La­d­ristor Budapest v. Vadász ucca 31. Telefonj 17-3-83-MEGJELENIK minden pénteken XI.-ik évfolyam 1938.február 4. Kivonat a szüneti Intéző következő jegyzőkönyveiből. Felelős szerkeszti és kiadd: NÁDAS ÖDÖK a Blast társelnöke. wa»waj:awg »mn» waur-- .awwMit 1.szám. 1930­ .j­anu­ár hó~~l 81 Tudomásul veszi az orsz.intéző egyesbíró következő határozatait: JAKASITS ZOLTÁN l/~játékoit a ZSE részére leigazolta, játékjogát azonban mindaddig felfüggesztette, míg születési adatait igazolja. A Függetlenség TK.-t, miután többszöri idézésre nem jelent meg, 300­­pengő pénzbirsággal sújtja, mely összeg 1938.február 1.-ig felfüggesztés terhe mellett a szövetség pénztárába befizetendő. A BSZKRT kérelmét teljesíti,miután a III.ker.TVE-BSZKRT mérkőzés 1938. május 8.án kerül lejátszásra. Pályaválasztó a III.ker.TVS. MAROSVÖLGYI ISTVÁN /Orosházi TK/ ás Marosvölgyi István/Fodrász TK/játék jogát felfüggesztette. A Köt.PC. működési jogát 1938.január 10.-vel felfüggesztette. HARTER GYULA játékost az ULE. részére leigazolta és játékjogát mindad­dig felfüggesztette, mig születési anyakönyvi kivonatot be nem mutatja. GARDI IMRE játékost a Juta TE részére leigazolta, játékjogát azonban mindaddig felfüggesztette, mig születési anyakönyvi kivonatát bemutatja. A Függetlenség TK. működési jogát felfüggesztette. HA­JSZÁK ANDRÁS volt csehszlovák játekos-c­a­lam. re szere csak új iga­zolási lap kiállítása után igazolható. RIGÓ GÁBOR /jöv.TE/ játékos felfüggesztését hatályon kivül helyezte. Az SZFC játékjogát felfüggesztette. JURANEK FERENC/kob.FC/ és JURANEK FERENC/Move BKFK/játékosok játékjogát felfüggesztette * TÓSZEGI LAJOS/Fóti TSE/játékos igazolását megsemmisítette,TUMBÁSZ LAJOS /UTSS/ játékos igazolását érvényben lévőnek jelentette ki, s egyben a bemut­a­tott okmány alapján Tumbász nevet“Tószegi" névre íratta át. Tószegi Lajos /UTSE/ játékost a szabályok 351 §.alapján 1937. november 29-től 1940.nov.29. ig a játéktól eltiltotta. Az UTSE ellen az eljárást beszüntette. A P.Rákóc­zy óvását a VIII.KISE elle­ni ügyben elutasítja, és a mérkőzést az elért 3:0 eredménnyel a VIII.KISE javára iga­zolja.Megállapítást nyert, hogy a P.Rákóczy óvásával kapcsolatban megemlített játékosok a VIII.KISE-ben jogosan szerepeltek. Az óvásdíjat­ visszatartja. Az alábbi egyesületeket a következő bajnoki csoportok résztvevői sorából­­zörli: Előkészítő I.csoport:UTE, Előkészítő II.csoport: P.Remény, Selejtező csoport: V11.ker . Amatőr, F• Iparos~X• kér • kemény,Uránia FC . * 1938.január hó 25. Tudomásul veszi az országos intéző egyesbíró következő határozatait: LEBOVITS SÁNDOR játékost a JIKSE igazolt játékosának tekinti,Lebovits Sándor/ NSC/ és Lebovits Sándor/JIKSE/kartotások egyesítendők.Lebővítő Sándor játékjogának felfüggesztését hatályon kívül helyezi, ellene az eljárást be­szüntet­i .Az__NSC és a JIKSE ellen az eljárást ugyancsak beszüntette. A Hungária- X.Remény IV.osztályú bajnoki mérkőzés új terminusául 1938.február 20.-t tűzi ki. Pályaválasztó a Hungária.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék