Budapesti Labdarúgók Alszövetsége Értesítője, 1939 1-25. szám)

1939-01-06 / 1. szám

­ Labdarugók • Alszövetsége• 3 XI.-ik évfolyam 1939»január 6« -áíz­k. szám. Kivonat a II.intéző egyesbíró*1939.január hó 5.tki jegyzőkönyvéből» Tudomásul veszi az oraz.intéző egyesbiró következő n­atározatait • SEVELLA BÉLA volt BTC. játékost a Törekvés SE részére leigazolta, játékjogát azonban mindaddig felfüggesztette, aiffig születési adatait iga­zolja­­ . " » A B.Vasutas működési jogát Ladányi Gyula játékos ügyéből kifolyóan felfüggesztette. Kötelezi az EAC.t ,hogy a Siket SC részére P.5.20.-t felfüggesztés ter­he mellett 1939.január hó 31.ig. fizessen meg.­Kötelezi az RTK.-t,hogy az Elektromos MTE részére P.7.80.-t felfüggesz­tés terhe mellett 1939.január hó 31.ig fizessen meg.­Az 1938.nov .20.-án megtartott és félbeszakadt EACO-JIKSE előkészítő bajnoki mérkőzés eredményét megsemmisíti é­s annak újra való lej­át­sz­ását rendeli el. A mérkőzés új terminusa 1939/febrrure­ S.6« A BI&.-Föv.T.Kör I.osztályú bajnoki -márkóBéauj terminusául 1939. április hó 9»-t/husvét vasárnap/ tűzi kirtályaVála­sztó a BLK. A mérkőzés közös rendezésben játszandó le*­ . Az Elektromos­­&TE újrafelvételi kérelmének helyt ad, és kötelezi az UTE.»-t,hogy az 'felektromos elleni “TI*osztályú ,'ba­jnoki­ mérkő­zését 1939. február hó 26.-án j­étszák''le.Megállapítást nyertt, hogy az Elektromos MTE által felhozott Indokokat a BLASZ elnökségének tagjai is igaz­olják.­­Egyébként ezen mérkőzésre ^vonatkozó­ döntést* már 1938.november hó II.-án meghozta. A Kispesti SC*­óvását a^Hálókocs­i» SC elleni ügyében az orsz.intéző egyesbíróhoz teszi át kivizsgálás vágóikt* I d é z é.a e fcsV. 1959.január 1Q.-re: SZAG. ^ACT^^CIBIKi, SA€,­ BR8G,PMTK,BTK, Süt­ök, Testvé­ri­ség, URAK. VASS ANTAL sz­öv. játékvezető a JT.utján­* Kiss Hugó sk . Győry Miklós sk agyesbíró előadó Kivonat a fellebbviteli bizottság 1939.január hó 3.tki jegyzőkönyvéből. dr.Stéger Béla alszövetségi ügyész fellebbezésének a következő ügyekben helyt ad.­ •/ Jäger Tibor /Wolfner SE/ játékost 1939.február hóó 24-március 10. *8 Tóth Gyula/M.Előre /játékost 1939.március hó 29.ig,Mayer Mihály/BRSC/ ' já­tékost 1942.december hó 9.ig a­ játéktól eltiltja. •­­ A Kelenvölgyi sC felse­beesésének a B BSC.elleni ügyiben részben helyt ad, az 1938.októ­­er hó 30­-án lejátszott IV.osztályú botnoki mérkőzés eredményét megsemmisíti,és annak zárt kapuk mellett való lejátszását ren­deli el. A Ke­lenből gri SC. re kirótt 20.-pengő pénz­birs­ág-öt 10 .-pengőre mérsékeltypfttlLvb­it Wtoc /Kelenvölgyi sq/ .tag* kitiltását 1939.május hó 15.ig mérsékeli. Egyébként a IV.intéző egyesbiró határozatát hagyja hely­­ben. Budapest V. Vadász l­cca 31. Telefon: 1 17-3­ 83. MEGJELENIK MINDEN PÉNTEKEN Felelős szerkeszti!­­, kiadd: NÁDAS ÖDÖN a Blasz társelnöke-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék