Budapesti Labdarúgók Alszövetsége Értesítője, 1941 (1-41. szám)

1941-01-31 / 1. szám

2 KI 70 N­A­T a szüneti egyesbiró 1941. január 15-én tartott ülésén felvett jegyzőkönyv^ *------------------- ből. Intézői határozatok: Tudomásul veszem a B..H.A..C. új­ tisztikarának bejelen­ tés­e­t .*-"’ T • • -Kötelezem a Postás S.E.-t, hogy Morvai­ Imre játékos^ igazolólap­jait- 8. napon belül záradékolva a 87.A.C.-nak. adja* át. Ellenkező esetben pénzbírsággal sújtom. . . * ■ ■- -r-Beigazolást nyert, hogy­ a i/if.M. T.K. . ide­j­ében értesítette a Sze­me­re telepi.T.E.-t és igy a mérkőzés. 2 pontját 0:0 eredménnyel a W.M.T.K. javár­a. igazolom. ' ' .......'* - - - - ' -AI.A.CE. - Ke­lie­n völgy S.E. ,1940. december 1-én le­játszott mérkőzést .megsemmisítem és 0:0 gólaránnyal a K.A.C.E. javára igazolom. Az óvásdijat visszautalom. . . —Az 1940. május 23-án megtartott. Kispesti* »A.C. - B.B.S.C* mer— Főzés játékvezető­ja /Horkay Gyula­, ellen a, 13.R.S.G.*-fel­jelentést tett. Az ügy­ kivizsgálásának eredményét a JIT. jelentette.* Ezt tudomásul veszem. Fegyelmi határozatok: Kötelezem a Kispesti. A.C.-t,* hogy­ Szalay István jv. részére me­gí­télt 68.O P. kártérítést 8 napon belül felfüggesztés ter­he mellett a J.T. pénztárába fizesse be és.a.befizetés nyugtáját a B.E.A.SZ. főtitkárának mutassa'be. r ' -Juszt .Károly és B.Tóth­ Ferdinand ,K.S. S.E. játékosokat a tava­­szi­ idény első négy mérkőzésére a játéktól eltiltom.—Földi Mihály K.S.S.E. nyolc intézet a szövetséggel szemben viselhető,minden tisztségtől és a­ pályák látogatásától egy évre eltiltom. A K.8.S.E.—t,­ mert csapata a mérkő­zés végén nem üdvözölte a közönséget a fokozatos felelősség alapján 5.—P. ■pénzbírsággal sújtom, amely összeg a Hivatalos­­Értesítő megjelenésétől számított 8 napon belül­­befizetendő. . ......... Pillinger Lajos s.k. előadó.­­.. KIVONAT Goda, József­ s.k.. .. egyesbiró. a szüne­ti egyesbiró 1941. január 29-én tartott­­ülésén felvett" jegyzőkönyv­ből. Intézői Határozatok: Tudomásul veszem a VT.ker.....C. -új­­tisztikarának be­­jelentését". G­y • Fe­gyelmmi határozatok: -A M.Á.V. Előre S.C. beadványát, melyben Vig /Vik­­ár/ Sándor nevű já­t­ékosának az egyesületből örökre, való kitiltását jel­lenti be,­­ tudomásul veszem. " . . ’ -A Kispesti A.C. játékjogát felfüggesztem. ’ -Az E.T.G. kérelmének helyt adok és Mayer János nevű játékosának a játszási engedélyt megadom. Idézés :1941.. február 5-én este 6 ó­r­á­r­a­­ . a Fiv.'T'.Nör és a' B. L.K. intézői. A VI.ker. S. C.~ intézője Adler Aliz­a­­ Jó­zsef játékosának kegyelmi ügyében és Molnár I. jv. a J.T. utján. A Gam­ma és az SZ.Juventus intézői Förster Károly Gamma játékos, továbbá az , . Sz.Juventus intézője azzal a két játékossal, akik­ a játékvezetőnél jelent­keztek, hogy ők voltak a kiállított játékosok és Plánky Gyula jv., a J.T.. útján. • . . * - Goda József s.k. Longha Antal s.k. . ; egyesbiró, előadó.

Next