Budapesti Labdarúgók Alszövetsége Értesítője - A Magyar Labdarúgók Szövetsége Budapesti Kerületének Hivatalos Értesítője, 1942 (1-40. szám)

1942-01-09 / 1. szám

1. SZÁM • BUDAPEST, 1942. január 9. " '" .................................. "—■■■" ............."' .................................. ." XV. ÉVFOLYAM BUDAPEST. V.. VADÁSZ­ UTCA 31.1. TELEFON: 117-383. HAZÁDNAK RENDÜLETLENÜL LÉGY HIVE ÓH MAGYAR! Fegyelmi határozatok: A BUDAPESTI LABDARÚGÓK ALSZÖVETSÉGE HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE SZÖVETSÉGI HELYISÉG ÉS SZERKESZTŐSÉG: A KARÁCSONYI ÜNNEPEK É­S AZ ÚJÉV A­LKAL­M­ÁB­A­L AZ MLSZ BUDAPESTI KERÜLETÉ­­HEZ, VALAMINT A KERÜLET TISZTIKARÁNAK TAGJAIHOZ INTÉZETT ÜDVÖZLŐ SOROKAT ÉS JÓKÍVÁNSÁGOKAT EZÚTON IS HÁLÁSAN KÖSZÖN­J­Ü­K . BAKOS KÁROLY NAGY ZOLTÁN ÚJVÁRI FERENC ZLOCH GYULA JaGICZA JÁNOS K­E­R­Ü­L­­E­T­I xxxxxxx5cxxx5cxx5.5 KÖZLÉS : BARCSAY JÁNOS KULCSÁR SÁNDOR , BOTTKA GYÖRGY FRÖHLICH­ SÁNDOR HE. GUDENUS HUGÓ Közöljük Tagegyesületeinkkel, hogy az új játékosigazolványok­ért darabonként 50 fillért kell - az új igazolványok átvételekor - a pénztárnál fizetni* ELNÖKI HAT­Á­R­­­Z­A TOK : “xx”x5cxxx5^5Exxxxx A Gázművek SOE éremkiosztó vacsoráját és a Gamma SzSE dij-* kiosztó vacsoráját engedélyezem. Tudomásul veszem, hogy a PTSC Gál József urat bízta meg az intézői teendők ellátásával. Barcsay János s.k. ker.elnök. ■7a eh­­ér" József TSC játékost 1942. július 31.-ig a játéktól eltiltom. Dobos Sándor MAFC és Szondy Ernő B.Magyarság játékosok sérülése ügyében az eljárást beszüntetem. Stibinger János és Kállai József Elektromos játékosok ellen az eljárást beszüntetem. Tömpök Lajos­­Holfner SE edzőt szigorúan figyelmeztetem, hogy sportszerűen viselkedjék, mert a jövőben szigorúbban fogok ellene eljárni. Folytatásé­t lásd a 6. oldalon.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék