Magyar Labdarúgók Szövetsége Budapesti Kerületének Hivatalos Értesítője, 1943 (1-41. szám)

1943-01-28 / 1. szám

1. SZÁM __________________BUDAPEST, 194­3. jmuár 28. XVI. ÉVFOLYAM A MAGYAR LABDARUGÓK­ SZÖVETSÉGE KERÜLETI HELYISÉG ÉS SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST,V.,VADÁSZ­ UTCA 31. II. TELEFON: 117-383. HAZÁDNAK RENDÜLETLENÜL LÉGY HIVE ÓH MAGYAR ! h­ivatalos értesítője Az elm­­lt héten szétküldtük egyesületeinknek a kerület gyűjtő­­iveit, amelyekben felszólítottuk a labdarúgás minden barátját, hogy a Főméltóságú Asszony nemes gondolatát, a hadbavonultak hozzátarto­zóinak segélyezését minél hatásosabban támogassák. Amikor erre is­­­mételten felkérjük egyesületeinket, egyben közöljük, hogy a gyűjtő­­íveket az elnök és pénztáros aláírásával, valamint az egyesületi bé­lyegzővel ellátva, az összegyűlt összeggel együtt legkésőbb február 3-án este 7 óráig nyújtsák be a kerület pénztáránál. Amelyik egyesü­let e határidőn belül nem tenne eleget kötelezettségének,arra az e­­­gyesület teherbíró képességének megfelelő átalányösszeget fogunk ki­róni.­ Az íveket számozott voltukra való tekintettel a kerületnél feltétlenül be kell szolgáltatni, t­ehát az esetleg üresen maradtakat is. Újólag felkérjük egyesületeinket, hogy a gyújtás lebonyolításá­nál, elszámolásánál és az ívek benyújtásánál azzal a példaadó lel­ke­­sedéssel és gondossággal járjanak el, amely kerületünknek és ezen ke­resztül egyesületeinknek mindig is megbecsülést szerzett. Szebb jövőt! BOTTKA GYÖRGY s.k. KULCSÁR SÁNDOR s.k. főtitkár, elnök, IlJgNATOK^AZ^EGESBIRÁK^JEGYZŐKÖNYVEIB^L^ A Chinoin SE fellebbezése következtében a Legfelsőbb Sportfegyel­mi Bizottság a Budapesti Kerület fegyelmi egyesbirájának­ 1942.évi ok­­­tóber 28-ik­ napján kelt véghatározatát helybenhagyta azzal, hogy a Chi­noin SE 200,­P-s pénzbüntetését az MLSz Budapesti Kerülete pénztárába felfüggesztés terhe mellett 1942.december 20.napjáig bezárólag befizet­ni tartozik. dr.vitéz MOLDOVÁNYI ISVÁN s.k. a Legfelsőbb Sportfegyelmi Bizottság elnöke.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék