Magyar Labdarúgók Szövetsége Budapesti Kerületének Hivatalos Értesítője, 1943 (1-41. szám)

1943-01-28 / 1. szám

Fellebbezési bizottság. A RAC fellebbezésének részben helyt adunk és a RACUMPTR tart.T.o. északi csoport mérkőzést megsemmisítjük és annak újrajátszását rendel-'t jük el, zárt kapuk mellett, semleges pályán. A mérkőzés új időpontja a tavaszi forduló elsőm mérkő­zése előtti vasárnap. Az egyesületek 100- 100­ P-s pénzbírságát 20-200-­P-re mérsékeljük. A fellebbezési díjat v­i­s­s­zaut­aljuk. A Laden SC fellebbezését elutasítjuk, a fellebbezési díjat vissza­­­utaljuk. A Philips HSC fellebbezés­ének­ részben helytadva Gogolyák Gusztáv­­ játékos büntetését az eddigi kitiltással kitöltöttnek vesszük és az e- e­gyesületre kirótt 100-P-s pénzbírságot 50-P-re mérsékeljük,­mely ös­­­­szeg 1.év március hó 1-ig befizetendő. A fellebbezési díjat visszautal­juk. . * . A Vámmentes ügyében a kerületi ügyész fellebbezésének helytadva, Waldner­ Józsefet a játéktól és a Szövetséggel szemben minden tisztség viselésétől egy évre, azaz 1943.november 24-ig eltiltjuk. ■ősz József KIK játékos ügyében a kerületi ügyész fellebbezését el-, utasítjuk. Az elsőfokú határozatot helybenhagyjuk. ZA­LATNAI GYULA s.k. előadó. BOTTKA GYÖRGY s.k. elnök. I.számú cgyesbíró, Intézői határozatok: A Kelenföldi PC-ETC I*o.bajnoki mérkőzés újrajátszását rendelem el, közös rendezésben, sen­leges pályán a tavaszi forduló első mérkőzése e­­lőtti vasárnap. Schütz István 13 PC játékos ellen az eljárást beszüntetem. GÓLIÁTÉ BÉLA s.k. JÓNÁS ZOLTÁN s.k. előadó, egyesbiró. Szüneti egyesbiró. Intézői határozatok: Az Uránia-Podrász 2:2 iménnyel végződött bajnoki mérkőzést meg­­semmisítem és 0:0 gólaránnyal az Uránia­ PC javára írom. A Vasas-Testvériség ifj.mérkőzést eredményét megsemmisítem és a Testvériség javára igazolom 0:0 gólaránnyal* Megállapítom,­ hogy az 1942.november 29-én lejátszott SzNSE-WSC ifj.mérkőzés eredménye helyesen 3°0, az SzNSE javára. Utasítom a Thypographia NoTE-t, hogy a Függetlenség SE részére 34.60 pengőd felfüggesztés terhe mellett, 8 napon belül a kerület pénztárába fizessen be. . . A G­anz TE-t 5D­P pénzbírsággal sújtom, mert idézés ellenére sem jelent meg, a büntetést a kerül­t pénztárába 8 nap alatt kell befizetni. G­ubics Jenőt, a B.Vasutas volt intézőjét a szövetséggel szemben és bármely egyesületnél minden tisztség viselésétől örökre eltiltom. A B.Va­sutast 50.-P pénzbüntetéssel sújtom, mely összeget 1942.december 31-ig,­­ a kerület pénztárába felfüggesztés terhe mellett be kell fizetni. A Szondy SE óvását a Ganz Kertváros ellen elutasítom az óvásdíjat *V ILS S S3. ”Gb CH1# Tudomásul veszem a KTK—Lampart PC pályabérleti szerződését. A RAC beadványát kivizsgálás végett a JT-hoz átteszem. ^"^4 P4?-3ráját 1942.december 31-ével felfüggesztem, azzal, hogy 1946.január 1—től a fenti pályán semmiféle bajnoki mér’'r'3Pst nem játszhatnak. c

Next