Budapesti Testnevelő és Sportbizottság mellett működő Labdarúgó Társadalmi Szövetség hivatalos közlönye, 1953 (9-43. szám)

1953-04-11 / 9. szám

Idézések 1954. április 15-re: EtKIT 715A» '}vT* ■ Jf. u t J ín. Bp. Növényolaj, Bp. Lekensativ, Könnyű Vass­zerkezet, Férsmunkás, Belsped és A. Lokomotív sportvezetői. X/2. bizottság: 211*//ft. Mertz Márton /Nagytétényi Szikra/, 7028/1, Halom Péter /Bp.Erőmű/, 7027/1; P©trillák La­«* /Hídépítők/, 7025/bj.~'Tő*n. Károly /Fáklya Kazok­­eafcsksi''/, 2132/bj. Bird Antal ** Ferenc­zi I­s­tv­án /G­uaz Villany/, 7025/bj. Vizi Jáne* / Sz­állitó berendezés / és Hala«* IsfcvAs /Textilt©*tő/ Jatélke«* s«k szigorúan megdorgálva. 2125/j.Nagy Béla /Kábelgyár/, Herr Béla /O.Épitők/ játékosok egy-egy baji kis mérkőz­és­ről eltiltva. ■/ 7024/bj .Let salts ‘Antal /Hídépítők/ játék«* három bajnoki mérkőzésről eltilt* Y». 7028/i. Bakai Attila /Ca®árugyér /játék«* »egy bajnoki mérkőzésről eltilt­va. A bizottság felhívja a Bp. Kábelgyár sportvezető­jé­t, hogy Nagy Béla játék«* igazolványát haladéktalanul szolgáltassa be a Szövetségbe, Szépvölgyi László /Csillaghegy/ játék«* játékjogát Ítélethozatalig felfüg­geszti, .... ‘ 154/1953, a MOM-Fáklya mérkőzés ellen benyújtott óvási véleményezés céljá­­­ól átteszi az edzői tanácshoz. 126/1953: tudomásul veszi a bizottság, hogy a Bécsi úti Építők-Hídépítők mérkőzés ellen benyújtott óvást az óvófél visszavonta, a 100 Frt. óvásdí­jat a Bécsi úti Építők részére visszautalja. 143/1953, a Testnevelési Főiskola-Kismotor óvás ügyben a bizottság felhív­ja a Kismotor sportvezetőjét, hogy 8 játékosának játékengedélyét haladékta­lanul mutassa be. 150/1953. hozzájárul, hogy a Budai Vasas— MTSK 30. elmaradt mérkőzést későbbi időpontban játszik le, az új terminus 8 nap alatt bejelentendő. 129/1953. a bizottság a Textilfestők—Pénzügyőrök mérkőzés ellen benyújtott óvást elutasítja, a mérkőzést a pályán elért eredménnyel igazolja. Figye­lemmel az óvás jóhiszeműségére a 100 Frt. óvásdíjat a Textilfestők részér© visszautalja. A bircu­tság az sLaastadt Gaps Villany-Fes te a Ifj., Szellőző-Haladás tart., Budai Vasas-Budai Laksarátiv tart., Budafoki Zománd-MOM tart.,Erőmü-Vasutépi­­fc®k szenior, TF.Haladás-Leden tart., HM.Gépgyár-Gans Villany ifj., Közokta­­tásügyi-Magyar Nemzeti Bank tart., JfiTH- BM.Motorkerékpár ifj., C.Texfetlki­­készítő-Bp. Erőmű mérkőzések Mf . pontját 0:0 gólaránnyel az előlállók ja­vára írja. Idé­zés­ek 1955.április 15-re: Katona József jv. a JT. útj­án. Szépvölgyi László /Csillaghegyi Építők / játékos. Csillaghegyi Építők s­portvezetője. AZ MHK A BÉKE MEGLÉPÉSÉRE HARCOL, FIZIKAILAG FELKÉSZÜLT EMBEREKET NSZEL. 5127/bj. Széplaki József és Farkas József /P. Lokomotiv/, 3125/bj.Lutz Tsala /Peres 11 ángy­ár/ és Szalad Károly /Amag/, 3129/bj .Huszl 'Kálmán /Fém­bútor/, 3126/bj.Paehmann Ervin /R.Szikra/ játéksa "sk szigoru.au Megdorgálva. 3126/1. át bízottá­ág Vértes Tamás Amag/ j játékost a látóktól 1953.július tag eltiltja.­­A­ bizottság kötelezi V illanyszerelők-Úimenti Szikra, valamint az MTSK 6.­ Autótaxi sportvezetőit, hogy elmaradt mérkőzésüket haladéktalanul játszák le. Tudomásul vette, hogy a Villanyszerelők-Amenti Szikra mérkőzést 1953. * július 19-én fogják le­játszani. Az elmaradt Tkarusz-KTSK 15.ifj., Smag-Ge­ne­rátor ifj., Előre­­Rácsel-Rák­osi Lokomotiv tart., Alumínium-Atheneum tart.,XVI. Petőfi-Rt.Szikra ifj.,XVI. Ressolfgyár-Pénzügyminisztérium tart. mérkőzések két pontját a bizottság 0:0 gól aránnyal a­z elől állók javára írta. 1/3. bizottság: a­­­­ no-

Next