Budapesti Testnevelő és Sportbizottság mellett működő Labdarúgó Társadalmi Szövetség hivatalos közlönye, 1954 (1-45. szám)

1954-01-09 / 1. szám

Testnév.és Sportbiz V.Bárczy I.u.5. Tsa:48, 01d.sa:4 Fl.sss: 500 BUDAPEST? TESTBIVELfest É3 SPORT BIZOTTSÁG mellett működ© LAED&BITGŐ TÁRSADALMI SZÖVETSÉG HI­VATALOS KÖZLÖNYE : . blaottaá­S 9,67/953 A bizottság * Fürst garázs •* 3 Spartakus­z 36, mérkőzés ellen benyújtott óvásnakiboly**ad, az eredményt megsemmisi­ti, a két pontot 10.­^ gólaránnyal & Fürst -garázs­­*vár& Írja. Az óvásdíjat visszau­talja,­­ Sengz István /Szpart­akusz SG./ játékost kettőt Igazolás miatt a játék­­tól 1954. június 30-ig eltiltja. A Szpartakusz 56. szövetségi képvise­lőjét a'szöVdttséggel szemben viselt mindennemi tisztségétől 1954. jú­nius 30—ig eltiltja» b­ec/955 Helyt ad a Danzvezérlő által benyújtott óvásnak, a Dinamó • Közb­Tte­rvező mérkőzés eredményét megs­emud­siti, a két pontot 0»O -* gólarénny*-t a Közép. Tervező':javéi*» Írja. Az óvásdíjat visszautalja: Kéber Sándor /Dinamó/* játékost kettős igazoló* miatt a játéktól 1954. június 30-ig eltidja. Idézések 1954. jan. 13-ra : Xllos László /fr'Umtorá* g cíkk/, Cserpes László­­/Beloiannisz/, Gera Ti­hamér /Bp. Textil/, Kubik József /Ql&btamyomda/, Holló István /Pesti- Lók/, Turcsényi István , Ordas­­ András, Ples­ovatky István /teöb.Fán­ok/ Dobsa Sándor /Ca »Épi­tők/, Széles Ferenc /Mélyfúró/, Fodor László /iUf.Petőfi/,­­*Akudi István /n­ÁVKÚT/, Nebolevszky János /&p.fenntar­tás/ Játékosok, Fémtömegcikk, Orvosi Húszér, Beloiannisz, Nagytétényi­ Szikra, Bp. Textil, Glabuanyomda, Pesti Lokomotiv, Köb, Fások, 42.­­Ép. Tröszt, Rákoskeresztúri Szikra, Cs. Építők, Irodabútor, PMT,Petőfi, MAVAUT, Ép. fenttartás, és 23. Építőipari Tröszt sportveze­tői*. Elnökségi határozatok:" A ^ 16/954. &s elnökség a Bp. Kinizsi - Bp* Gyérépítők ifj­ú mérkőzés ellen benyújtott óvást az illetékes bizottsághoz átteszi. 16/934 Remete István­ /Hungária Papír/ játékos kérelmét elutasítja. 15/954 Helyt ad a 23. Épí­tő Tröszt fellebbezésének, a bizottság döntését annyiban módosítja, hogy a Sportkör pályaválasztási jogét ideiglenesen Viss­zaadja és csak arra kötelezi a vezető­séget, hogy az első három soron következő bajnoki mérkőzésén szövetségi ellenőrt alkalmazzon. A legkisebb botrány bekövet­kezte esetén azonban újból visszaállítja a bizottság ha­tá­rosra tér. 33/954 A Mechanikai Művek azon kérését, hogy az elnökség a minőség I II osztályba sorolja be őket, teljesíthetőnek nem találta. 17/954 A Fonalkikészítő fellebbezését a fegyelmi bizottság ítéleté­nek enyhítése céljából, elutasítja. Idézések 1954. január 15-ra . Nagy tömegcikk^ Borpalackozó, özparta • kusz #6, Fürst garázs, SÜ'tért, .Fonalkik­észitő, I.Autójav. és Lőrinci ferenni^ ai,portVínetői, akiknek az elnökség­ «lőtt feltétlenül meg kell 1954.­­'josc. 9.-én. 1. 8»ám. A Budapesti Testnevelési és Sportbizott­ság a Borfőoktatósi csoportja az alábbi TüT- tár­ola­toka­t' hagy­ta 'javát

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék