Budapesti Testnevelő és Sportbizottság mellett működő Labdarúgó Társadalmi Szövetség hivatalos közlönye, 1955 (1-50. szám)

1955-01-08 / 1. szám

Testnev. és Sportb. V.Bárczy X-u.5. . . . Tsz. 4-5 BUDAPESTI TESTNEVELÉS­ ÉS SPORTBIZOTTSÁG 7 old. 650 pld Lím­«itt működő " ~ LABDARUGÓ TÁRSADALMI SZÖVETSÉG HIVATALOS ------------——-----------­ *0-51­­4 -------------*• v.­ 1955» január 8. 10050406 TF Könyvtár 1. azása. Elnökségi határozatok. 1300/954. Építő SK Elnökségének bejelentését az Elnökség tudomásul veszi. 11/955. A Gamma panaszát a szüneti bizottsághoz teszi át az Elnökség* az Ügy kivizsgálása végett. 8/955. A Bécsi úti Építők panamával kapcsolatban az Elnökség a Bécsi úti Építők csapatának 1. osztályba való beosztását javasolja* 1889/954. Bécsi úti Építők beadványa a 8/955. alatt elintézve« 1305/954. A Mávtrans Lea: A hét a 4. sz. Tefu -ügyben a fels.biz. teszi át. Idézés AZ Elnökség 1955. január 14-i ülésére Kohó és Gépipari Mint és a Pesti Szpartakusz­ aportóvezetői. Fellebezési bizottság: Idézés 1955. január 13-ra, du. fél 6-ra: Újpesti Generátor. hu 6-ra: Mártrans Lók., Szállítóberende­zések gyár, 4.sz.Tefu, sportvezetői: Nagy József a 4.sz.Tefu párttitkára, Monda Dezső a 4.sz.Tefu intézője, Csiszár Pál Szállítóberendezések gyára, helyettes szakosztályvezető. A 4.sz. Tefu játékosai, akik a Szállítóberen­dezés elleni oaztályozó mérkőzésen résztvettek. Pent nevezett sportkörök és a 4. sz. Tefu játékosainak­ játékjoga megjelenésig felfüggesztve. Kern János, Vajda Imre és Németh II. játékvezetők a JT útján. Kerületi osztályozó mérkőzéssel kapcsolatos határozatok: 1305/1954. A bizottság a Mávtrans Lók óvását - bizonyítékok hiányában - elutasítja, óvásdíjat visszatartja. A Szállítóberendezések gyár-4.sz.TerVI osztályozó mérkőzéssel kapcsolatban a lefolytatott vizsgálat alapján a bizottság megállapította, hogy a 4. sz. Tefu játékosai a fenti mérkőzésen sportszerűtlenül készültek fel és ezért a fenti mérkőzésen résztvett játé­kosokat - Loki Zsigmond játékos kivéte­lével - szigorúan megdorgálja és ma­gatartásukat elitéli a bizottság. A 4. sz. Tefu labdarúgó csapatának veze­tőit a mérkőzéssel kapcsolatban felmerült gondatlanság és sportszerűtlen­ség miatt szigorú dorgálásban részesíti a bizottság. Kötelezi a bizottság 1 4. 37. Tefut, hogy az 1955. évi bajnokság összes tavaszi mérkőzéseire, akár pályaválasztó, akár nem, saját költségén esetenként szövetségi ellen­őrt kérjen. Nyomatékosan figyelmezteti a bizottság a 4. 37. Teru sportvez©­­tőségét, hogy a labdarúgó csapat további szereplésével kapcsolatban nagyobb gondossággal és több körültekintéssel járjon el és a játékosok sportszerű­ségére nagyobb gondot fordítson, mert hasonló vagy esetleges sportszerűt­len viselkedés esetén a szövetség úgy a vezetőséggel, mint a csapattal szem­ben a legszigorúbban fog eljárni. Ezt a határozatot a szövetség megküldi a 4. sz. PesU válla­latveze­tőségének, pártszervezetének, és üzemi bizottsá­gának. Szüneti bizottság határozatai: 5/955. A bizottság a Bp.Kinizsi óvásának a Bp.Postás NB ifi mérkőzés ügyé­ben helyt ad, a mérkőzés eredményét megsemmisíti és annak két pontját 0:0 gólaránnyal a Bp.Kinizsi javára írja. h­n

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék