Budapesti Testnevelő és Sportbizottság mellett működő Labdarúgó Társadalmi Szövetség hivatalos közlönye, 1956 (1-39. szám)

1956-01-13 / 1. szám

­­0-512 ICVI .­/­­ Bp.Főv.Tanácsi Testnevelési és Sportbizottságé. P.sz. 6.50, O.sz. 8, T.sz. 83/g/Sz. A BUDAPESTI TESTNEVELÉSI ÉS SPORTBIZOTTSÁG MELLETT MŰKÖDŐ TÁRSADALMI LABDARUGÓ SZÖVETSÉG HIVATALOS KÖZLÖNYE 1956. január 13. +++++++++++ Elnökségi határ 1495/955. A V.Csavarárugyár panaszát ír O. IA U ad­ U J Ct O 1466/955. A Közlekedési Teherfuvar panaszát elfogadja és a Közi. Teherfuvar SK-t a IX.ker.bajnokság III. helyezettjének nyilvánítja, mert a IX.ker.Társ.Labdarugó Szöv. helyte­lenül alkalmazta a 391.§-t. 1476/955. A Fémfeld.Spartakusz kérelmével kapcsolatban utal koráb­bi határozatára azzal, hogy a Kilián György kupamérkőzé­sek beszámítanak az eltiltásba. 1444/955. Sándor Gyula kérelmének részben helyt ad és a 6 havi el­tiltását 3 hónapra mérsékli. Fellebbviteli bizottsági határozatok 1458/955 . A Csavar­gyár-Le­me­zár úgy­ár mérkőzés ügyében beadott fel­lebbezésnek helyt ad, a második mérkőzés eredményét meg­semmisíti és az első mérkőzés eredményét igazolja. 1454/955 . A V.Cs.Traktorgyár-Sütők ügyben Kecskés József V.Cs.Trak­tor Szerszám 6 havi eltiltásával kapcsolatos felfüggesz­tést a 124.§. 1. pontja alapján megsemmisíti. A fellebbe­zés további részével kapcsolatban a XIX.ker .TSB-től Hegyi Sándor játékosra vonatkozó adatok beszerzéséig az ügyet függőben tartja. M­EGHÍVÓ­! Értesítjük az érdekelt sportköröket, hogy az 1955.évi labdarúgó bajnokság ünnepélyes díjkiosztása 1956. január hó 20-án /pénteken/ d.u. 18 órakor lesz a BTSB Sztálin-út 60.sz. alatti székházának III.emeleti nagy ta­nácstermében. Helyre ezúton meghívjuk az összes osztályok, illetve csoportok bajnokait, valamint II. és III. helyezettjeit, valamint a sportszerűségi verseny /I. és II. osztály/ L, II. és III. helye­zettjeinek képviselőit. Társ. Labdarúgó Szövetség Elnöksége írt­at A 1. szám Fontos közlemény Értesítjük a sportköröket, hogy a Fővárosi IX.ker. Kézműipari Vál­lalat 1956. január 1-től sportszerjavító részleget állított fel. A vállalat mindennemű sportszer /f­utbal­le­­pő, mez, labda stb./ javítását ,e­set­le­g átalakítását elvállalja. A szükségszerű takaré­kos gazdálkodás szükségessé teszi, hogy a sportkörökben használa­ton kívül elfekvő, de népgazdasági szempontból jelentős értéket kép­viselő sportszerek megfelelő módon használatba állíthatók legyenek, úgy hogy az új bajnokságra azok rendelkezésre álljanak. Éppen ezért a sportkörök jól vizsgálják át szertárukat és a javítás­ra vagy átalakításra szoruló felszereléseket juttassák el a fenti vállalathoz. A vállalat címe: IX.ker. Kézműipari Vállalat,IX.Ráday­­utca 39. Telefon: 181-770. 83/b/Sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék