Budapesti Labdarúgó Szövetség hivatalos közlönye, 1959 (1-50. szám)

1959-01-12 / 1. szám

BUDAPESTI LABDARUGÓ SZÖVETSÉG HIVATALOS KÖZLÖNYE 1959. január 12. l.szám ÉRTESÍTÉS Szövetségünk az egyesületi szövetségi képviselők részére f. hó 26-tól, hétfőtől kezdve minden hétfőn du. 1/2 6 órai kezdettel a földszinti tanácsteremben oktató és szabálymagyarázó előadásokat tart, melyre a szövetségi képviselőket saját érdekükben meghívja. 4 előadást tartunk. Az előadásokon ismertetni fogjuk az igazolási és átigazolási eljárá­sokat, különös tekintettel a kiadásra került új igazolási és átigazo­lási nyomtatványokra és a­ módosított szabályokra. Az előadások továb­bá kiterjednek a Labdarúgó Szabálykönyv egyes régi és módosított parag­rafusai ismertetésére és magyarázatára, valamint a szövetségi képvisel­ő­lök teendőinek részletes ismertetésére is. A Budapesti Labdarúgó Szövetség ezúton mond köszönetet mindazon Társ­szövetségeknek és sportköröknek, akik jó kívánságaikat fejezték ki az új év alkalmával és ezúton viszonozza azokat. Elnökségi határozatok Kimondja, hogy az 1959.évi tavaszi évadot minden osztály és csoport, beleértve az­ ifjúsági és újonc csapatokat is, március 1-én kezdi meg. Amennyiben az időjárás és a talajviszonyok kedvezőtlen volta ezt szük­ségessé teszi, úgy az újonccsapatok mérkőzéseinek későbbi időpontban való megkezdéséről annak idején intézkedni fog. A Láng SK és a Magyar Pamut SE tartalékcsapatát az NB II-s tartalék­bajnokságból, a VKSE tartalékcsapatát az NB III-s tartalékbajnokságból sorozatos ki nem állás miatt törli. A Jacquard SK-t és az EKISz Spartakusz SK-t figyelmezteti, hogy­­ ameny­nyiben márc.1-től ifjúsági vagy újonc csapatot nem szerepeltet, első csapatától a büntetőpontokat visszamenőleg le fogja vonni. Figyelmezteti a Radiátor SK-t és a Kőbányai Textil SK-t, hogy amennyi­ben ifjúsági csapatunk újból nem áll ki, a büntetőpontokat első csapa­tától le fogja vonni. Az ÉKV SK-t és a Karhatalmi Dózsa SK­-t ifjúsági vagy újonc csapat sze­repeltetésének kötelezettsége alól mentesíti. Kimondja, hogy az 1959.tavaszi évadban az újoncmérkőzések legkorábbi kezdési ideje reggel 9 óra, kivéve, ha a két érdekelt fél másként álla­podik meg, közös megyegyezéssel. 33/be

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék