Budapesti Labdarúgó Szövetség hivatalos közlönye, 1961 (1-49. szám)

1961-01-09 / 1. szám

Budapesti Labdarugó Szövetség Budapest, V. , Váci-u. 62-64. T.97.: 36 - P.sz.: 370 + 12 - O.sz.: 7+1 A/3 BUDAPESTI LABDARUGÓ SZÖVETSÉG HIVATALOS KÖZLÖNYE Bp. V., Váci-u. 62. Telefon: 183-936. Csekkszámla: 211.552-VII. OTP. Szerkeszti a Szerkesztőbizottság 1961. I. 9. ++++++++++ Akik végleg búcsút vettek az Ó évtől.... Nagyon nehéz szívvel búcsúztunk az ünnep várásában Tóth István sporttárstól, aki fiatalon 55 éves korában végleg itt hagyott bennün­ket. Amilyen megbecsült labdarúgója volt a nagyhírű TTC-nek, majd a Honvéd elődjének a KAC-nak, éppen olyan sok barátot szerzett példamu­tató munkájával. Szövetségünknek, ahol az Adminisztrációs Bizottságnál egy évtizede nagy szorgalmával, szakmai hozzáértésével és tiszteletet követelő becsületességgel dolgozott. Tőle végleg búcsút kellett vennünk, de munkájában itt él közöttünk és buzdítja, serkenti itt maradt sok-sok barátját, úgy dolgozni Buda­pest labdarúgásáért, mint ahogy azt Ő tette! Örök példakép marad a mai Fiataloknak! Szomorúan vettünk búcsút intéző kollégiumunk egyik legmegbecsültebb tagjától Sztankovics Géza sporttárstól is, a Telefongyár labdarúgócsapatának intézőjétől, aki korrektségével példaképévé vált a jó intézőnek. Nemcsak a Telefongyá­riak lettek szegényebbek távoztával, de több mint két évtizede megbe­csüléssel tevékenykedő intéző esett ki a sorból, akivel Szövetségünk munkája is vesztett egy nemes hajtást. Váljon az utódok példaképévé! És igy indult az Uj Év! Társszövetségek, Egyesületek, Sportvezetők és Sportbarátok számosan köszöntötték Szövetségünket az Uj Év alkalmából. Elnökségünk f. hó 6-án ülésében napirend előtt forró lelkesedéssel fogadta a bemutatott üdvözleteket és határozatban köszönte meg azokat. 36/Sze 1. szám: 10050412 TF Könyvtár

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék