Budapesti Labdarúgó Szövetség hivatalos közlönye, 1962 (1-47. szám)

1962-01-15 / 1. szám

XJÁJI U KTI-BUDAPESTI LABDARUGÓ SZÖVETSÉG HIVATALOS KÖZLÖNYE Budapest, V., Váci­ u.62. Telefon: 183-936 Csekkszámla: 793.400-70 Budapest, 1962. január 15. 1. szám. FELHÍVÁS A Budapesti Labdarugó Szövetség Elnöksége a labdarugó bajnoki mérkő­zések jobb fegyelmi, légkörének kialakítása, valamint a szakosztályok fegyelmi helyzetének megjavítása céljából a szakosztályok részére a bajnoki év alatt az egyesületek kérésére ,szabálymagyarázó előadások megrendezését vállalja. Ezen előadások megtartására a legjobb szakembereket küldi ki, akik a­­ legfontosabb szabályokról és ezek változásairól tartanak előadásokat. Nagyon fontos a szabályok jó ismerete úgy a vezetőknek, mint a sporto­lóknak egyaránt, mert ez kihat a csapatok szereplésére, a játékosok fegyelmi helyzetére. A szabály nem tudása nem mentesíti a játékosokat a pályán való helytelen viselkedés következményeitől és a szakosztályo­kat az ebből fakadó hátrányoktól /átigazolás stb./. Az egyesületek a szabálymagyarázó előadások megtartására vonatkozó ké­réseiket 10 nappal az előadás megtartásának időpontja előtt a BLS­Z szervezési bizottságához nyújtsák be. A kérésben szerepelni kell az egyesület megnevezésének, valamint az előadás helyének­ és időpontjának. Az előadások megtartása díjmentes. Reméljük, hogy az egyesületek a szövetségtől igénylik a szabálymagya­rázó előadások előadóit­­több egyesület már kérte is/, mert ezzel is segítik a fegyelmi helyzet megjavítását, megszilárdítását. BLSZ ELNÖKSÉGE Értesítjük a sportköröket, hogy a Szövetség OTP számlájának száma meg­változott, és ezért további értesítésig a sportkörök a 211.552-VII.OTP. számlára semmilyen befizetést ne eszközöljenek. A közeljövőben a hiva­­talos közlöny útján közölni fogjuk, hogy a sportköröknek az 1962. évi tagdíj, hivatalos közlöny térítés fejében mennyit és milyen számlára kell fizetni. Ugyancsak közölni fogjuk azt az összeget, amelyet az 1961. évben kiadott igazolások fejében be kell fizetni. Nyomatékosan felhívjuk a sportkörök figyelmét, hogy a befizetés alkalmával a befizetési lap hát­oldalán pontosan tüntessék fel, hogy a befizetés mi célból történt. ( G/1)né. a Gazdasági Bizottság

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék