Budapesti Labdarúgó Szövetség hivatalos közlönye, 1963 (1-48. szám)

1963-01-14 / 1. szám

Elnökségi határozatok Az 1962/63. évi labdarúgó bajnokság tavaszi idényére az egyes bajnoki csoportoknál a kezdési időpontokat az alábbiakban határozta meg: STB.III. , UB.II. és HB.III. tartalék, I. és II. osztály ifjúsági bajnokság 14 létszámú csoportjai ifjúsági bajnokság 12 létszámú csoportjai és újonc bajnokság 12 létszámú csoportjai ifjúsági III.oszt. 5 csoport, valamint az újonc bajnokság 10 létszámú csoportjai 1963. március 10. 1963. március 17. 1963. március 24. 1963. március 21. A Fások SC ifjúsági csapatát az ifjúsági bajnokság II. oszt. 3. cso­portjából, valamint a Bp.Erőmű ifjúsági csapatát az ifjúsági bajnokság II. oszt. 4. csoportjából többszöri ki nem állás miatt törölte. 1430/962. A Tűzoltó Dózsa SK-nak a Lampart elleni mérkőzéssel kapcso­latban hozott bizottsági határozat ellen beadott panaszát elutasítja és az alsóbbfokú határozatot jóváhagyja. 1316/962. Az Óbudai Goldberger SE-nek a Csillaghegyi MTE elleni mérkő­zéssel kapcsolatban hozott I. és II. fokú határozat ellen beadott panaszát elutasítja és az alsóbbfokú határozatokat jóváhagyja. 86/I. BUDAPESTI LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HIVATALOS KÖZLÖNYE Budapest, V., Váci utca 62/64. Csekkszámlái 793.400-70. Telefonj 182-936 1963. január 14.­­++++++++++ 1. szám A Budapesti Labdarugó Szövetség Elnöksége ezúton mond köszönetet mind­azon aktíváknak és sportembereknek, akik az elmúlt évben lelkes, fárad­hatatlan munkájukkal elősegítették a szövetség munkáját, és mindnyájuk­nak eredményekben, sikerekben gazdag Újévet kivan! Egyben ezúton mond köszönetet minden beérkezett újévi jókívánságért és a maga részéről ezúton viszonozza azokat. A BTST Fegyelmi és Panaszügyi Bizottsága Rónay Árpád játékvezetői tevé­kenységtől való kétéves eltiltását akként változtatta meg, hogy az el­tiltás időtartamát hat hónapra /1962. szeptember 4-től 1963 március 4- ig/ terjedő időszakra állapítja meg.­­ Ugyanakkor nevezettet mint a Budapesti Csokoládégyári SK sportköri elnökét a Sportfegyelmi Szabály­zat 4. §. 1. bekezése B/ pontjában foglaltak szerint "Írásbeli dorgálás" fegyelmi büntetésben részesítette.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék