Budapesti Labdarúgó Szövetség hivatalos közlönye, 1968 (1-41. szám)

1968-01-29 / 1. szám

Magyar Testnevelési és Sportszövetség . Budapest, V., Váci u. 62-64­. T.sz.: 2444 - 1.sz.: 250 + 10. - 6.sz.: 8 BUDAPESTI LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HIVATALOS KÖZLÖNYE Budapest, V., Váci u. 62/64. Csekkszámlaszám: 173.839-70. Tel.: 183-936 1968. január 29. +++++++++++ 1.szám Hivatalos közlönyünk új évfolyamának megindulása alkalmával szövetsé­günk elnöksége szeretettel üdvözli közlönyünk valamennyi olvasóját, szövetségi aktivákat, egyesületi vezetőket, valamint az edzői és já­tékvezetői kar tagjait és valamennyi játékost, és mindannyiuknak sike­rekben, eredményekben gazdag új esztendőt kiván. XXX KÖZLEMÉNYEK A kötelező takarékoskodás érdekében szövetségünk a jövőben a hivatalos közlönyt csak annyi példányban nyomatja ki, ahány előfizetője a köz­lönynek van.­­ Ez ideig igen sok egyesület még nem tett eleget a hiva­talos közlönyre való 1968. évi előfizetési felhívásnak. Felhívjuk az egyesületi vezetők figyelmét arra, hogy amennyiben elő­fizetési kötelezettségüknek a legrövidebb időn belül nem tesznek ele­get, úgy részükre a hivatalos közlöny kiadását már nem tudjuk bizto­sítani!­­ Előfizetési díj: 140 forint. XXX Értesítjük egyesületeinket, hogy az 1968. évi labdarúgó bajnokságok budapesti sorsolását ez év február 15-re szándékozunk elkészíteni úgy, hogy erre az időpontra a szokásos sorsolási füzetet egyesüle­teink részére már ki tudjuk adni. Ezt a határidőt azonban csak úgy tudjuk, tartani, ha az egyesületektől a szükséges adatokat kellő idő­ben megkapjuk. Ezért felkérjük az egyesületeket, hogy amennyiben az 1968. évre szóló nevezési lapokat hiányosan töltötték volna ki­­pl. nem volt biztos az edző, intéző neve, vagy a pálya, amelyen szerepelnek stb.­ vagy pedig a nevezési lappal szemben változások álltak be, ezeket az­ adatokat pódlólag írásban legkésőbb 1968. február 3-ig, szombatig jelentsék be, így a sorsolási füzet ténylegesen a jó, helyes,­helytálló adatokat rtalmazza.­­ A később beérkező adatok, vagy helyesbítések bevezeté­­sát nem tudjuk biztosítani. IKiiIIIIK­M­H

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék