Budapesti Labdarúgó Szövetség hivatalos közlönye, 1971 (1-40. szám)

1971-02-01 / 1. szám

Budapest,V.,Váci­ utca 62. Csekkszámlaszám: MNB-232-90173-8395.T.:183-936 1971. febr. 1. ++++++++++++++++++ 1. szám A Budapesti Labdarúgó Szövetség Elnöksége, Bizottságai, aktívái ezúton mondanak köszönetet a beérkezett újévi jókívánságokért és őszintén vi­szonozzák azokat! Felhívjuk az egyesületi képviselők figyelmét a m.év dec.21-i 4­7. számában a Hivatalos Közlöny 1971. évi előfizetésével kapcsolatos értesítésünkre, mely szerint a közlöny 1971. évi előfizetési díja 150­­ forint. A befize­tési lapok Horváth Gyula sporttársnál vehetők át. Miután négyrészes befi­zetési lapok­­már nincsenek használatban, a befizetés megtörténte után a posta által lebélyegzett, a befizetést igazoló csekkszelvényt be kell mu­tatni Horváth Gyula sporttársnál az irodán és a bemutatott csekkszelvény alapján adjuk ki a közlönyök átvételéhez szükséges e­tiketteket”. TF Könyvtár A BLSz Elnöksége jan. 29-én tartott ezévi első ülésén tárgyalta és elfo­gadta az 1971. üléstervét. Meghallgatta és tudomásul vette az intézkedé­si terv Budapestre vonatkozó részének végrehajtására eddig történtekről szóló beszámolót. Ezzel kapcsolatban örömmel vette tudomásul, hogy a BTL Elnösége engedélyezte egy másodállású serdülő szövetségi edző alkalmazá­sát. Tárgyalta és kiegészítésekkel elfogadta a Játékvezető Bizottság je­lentését az 1970. évi ellenőrzési tevékenységéről és azt tudomásul vette, az ezzel kapcsolatos javaslatokat elfogadta és dicséretben részesítette a nagyon alapos, szakszerű és mindenre kiterjedő jelentésért a JB-t, név­­szerint pedig Robotka Mihály sporttársat. 985/970. Tudomásul veszi, hogy a TFSE visszavonta óvását az Erzsébeti Spartacus elleni mérkőzés ügyében annak ellenére, hogy az első­fokú határozattal nem ért egyet. 988/970. A BEAC-ot, ifjúsági és serdülő csapatainak a tavaszi bajnokság­ba való beosztása iránti megkeresésére értesíti, hogy versenyen kívül ifjúsági csapatát beosztotta az ifj.bajnokság III.osztá­lyának 2.csoportja 11. helyére /a Rákosrendező helyére/, ser­dülő csapatát pedig a serdülő bajnokság 13. csoportjának 8. he­lyére osztotta be /a Fóti SE helyére/.­­ Egyben felhívja arra, hogy a jövőben beosztás iránti kérelmeiket az egyesület bélyeg­zőjével is lássák el. 1000/970. Tudomásul veszi, hogy a MLSz Igazoló Bizottsága Murár János já­tékosnak a V. Transzvilltől az Építők Betonút SK-hoz történő át­igazolását megsemmisítette, miután az átigazolás hamis nyilat­kozat alapján történt. Elnökségi határozatok

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék