Budapesti Labdarúgó Szövetség hivatalos közlönye, 1972 (1-40. szám)

1972-02-07 / 1. szám

BUDAPESTI LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG” HIVATALOS KÖZLÖNYE 1972. február 7. 1. szám , Budapest,V.,Váci utca 62. Csekkszámlaszám:MN3-232-90173-8395,Te183-936 Az MTI Budapesti Tanácsa 1971. december 11-i ülésén határozatot hozott a budapesti szakszövetségekben végrehajtott személyi változásokról. A fel­mentések és kinevezések figyelembevételével a BLSZ Elnökségének összeté­tel­e* azTorábbi: Elnök: Elnökhelyettes: Főtitkár: Elnökségi tagok: dr. Tiraár György ifj. Pleiner János Góliás Róbert Almási László Bércesi Ferenc Csaba Elemér Galambos László Hernádi József Nagy József Az Elnökség további két tagját a soronkövetkező Tanácsülésen nevezi ki. A BUDAPESTI LABDARUGÓ SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGE EZÚTON MOND KÖSZÖNETET MIND­AZOKNAK, AKIK AZ ÚJÉV ALKALMÁVAL JÓKÍVÁNSÁGAIKKAL AZ ELNÖKSÉGET FELKE­RESTÉK ÉS A MAGA RÉSZÉRŐL A JÓKÍVÁNSÁGOKAT ŐSZINTÉN VISZONOZZA. " Az MTI Budapesti Tanácsa a játékvezetői díjakból levonandó jövedelemadó­val kapcsolatban a következő rendelkezést hozza tudomásul: "A 36/1971./XII.17/P.M.számú rendelet 27. §-ának 1. bekezdésében a 10. pontban magánszemélyek részére kifizetett díjakból - a bruttó kifizeté­sek alapulvételével - az alábbi adókulcsok alkalmazásával kell jövedelem­­adót levonni: "A sportversenyeken alkalmi megbízás alapján működő versenybírók és já­tékvezetők részére ugyanazon a napon és helyen kifizetett, 100,- Ft-nál nagyobb összegű díjakból 3 %-os jövedelemadó vonandó lesz. A fentiek alapján értelemszerűen az eddigi 50 Ft-os alsó határ tehát 100,- forintra emelkedett. Tehát csak a 100,- Ft-on felüli díjakból­­kell a jövőben 3 %-os adót levonni. A fizikai munkabérek után levonásra kerü­lő nyugdíjjárulék %-a továbbra is változatlanul 3 % marad. Ezt minden esetben le kell vonni. Felhívjuk a szakszövetségek figyelmét arra, hogy a rendelet betartását 1972-ben megrendezett sportversenyeken a fenti módon alkalmazni szíves­kedjenek. "

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék