Budapesti Labdarúgó Szövetség hivatalos közlönye, 1978 (1-39. szám)

1978-02-06 / 1. szám

BUDAPESTI LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HIVATALOS KÖZLÖNYE Levelezési cím­: 1056.Budapest, Váci­ u. 62. Telefon: 181-338 Cekkszámlaszám: OTP 548-90775-8784 ;8B5SSSSSSSS:sa^S=BCSS==S==SSC=S=CSSS=3BSSSSSSBSSSSSSSSSSSB6SSSSSBSSS 1978. február 6. +++++++++++++++ 1. szám Elnökségi határozatok 5/1978. A Hungarocamion SE kérelmét, a büntetőpontok levonásáról szóló fegyelmi határozat hatálytalanítása tárgyában elu­tasítja és a Versenybizottság elsőfokú határozatát hely­benhagyja. 518/1977. A Gázművek fellebbezését az Ujp.Cérna elleni mérkőzés­sel kapcsolatban hozott elsőfokú határozat mellet , elu­­­­tasítja, az elsőfokú határozatot teljes egészében­ helyben­­hagyja, a fellebbezési díjat visszatartja. 530/1977. Fejős Károly/22.Volán/ játékos büntetése elleni, valamint a 22.Volán SC fellebbezését a serdülő csapatától levonan­dó büntetőpontok ügyében elutasítja és az elsőfokú hatá­rozatot jóváhagyja. 537/1977. Ágoston József fellebbezését elutasítja, az elsőfokú hatá­rozatot jóváhagyja. dr.Timár György s.k. elnök KÖZLEMÉNYEK Nyomatékosan felhívjuk az egyesületeket az 1977/78.évi versenykiírás függeléke 3./b pontjának betartására, mely szerint”mind­en bajn­ mérkő­zést - a mérkőzés időpontját megelőző két héttel előbb - hétfőn d.u. 15 és 17 óra között - írásban kell bejelenteni. A pályaválasztó r­­ sportkör akadályoztatása esetén kivételesen a szövetség előzetes hoz­zájárulása alapján, a mérkőzést megelőző kedd 17 órájáig köteles a szövetség irodájában írásban bejelenteni. Ha ezen időpontig nem tesz eleget bejelentési kötelezettségének, szerda reggeltől. csak a versenybizottság engedélyével jelentheti be." Fentiek betartása kü­lönösen a nem budapesti /vidéki/ csapatoknál fontos, mert különben nem tudunk játékvezetőt biztosítani! Értesítjük az érdekelteket, hogy a Budapest I.osztályú bajnokságban szereplő­ csapatok képviselői részére az idei első ligaülést febr.13- án, hétfőn d.u. 15 óra 30*-es kezdettel tartják az I.em.19.sz. he­lyiségben. 9514/1978.BESa-200 pld. mer a e ci Ltr­i L v „ ^ v n up* t tehat­­ * .x­­te 3. 'r G, he.gézért»­zést az Uu /ai: :• e* r a. z Ujp.T’. .za r . . pi'**“... má* .n mt Vi.c'r v „ ..e? % •*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék