Budapesti Labdarúgó Szövetség hivatalos közlönye, 1980 (1-41. szám)

1980-01-28 / 1. szám

BUDAPESTI LABDARUGÓ SZÖVETSÉG HIVATALOS KÖZLÖNYE Levelezési cím: Budapest, V. Váci­ utca 52-64. Telefon: 18­-038 1980. január 28. +++++++++ 1. szám A BUDAPESTI­ LABDARUGÓ SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGE EZÚTON KIVAN BOLDOG, EREDMÉNYES,A SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET A SZÖVETSÉG MINDEN AKTÍVÁJÁNAK, MUNKATÁRSÁNAK, AZ EGYESÜLETEK VEZETŐINEK ÉS AKTÍVÁINAK, EDZŐ­INRE, JÁTÉKVEZETŐKNEK ÉS VALAMENNYI SPORTOLÓNAK . Egyben ezúton mond köszönetet­ a beérkezett újévi és karácsonyi jókívánságokért. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: A Magyar Labdarúgó Szövetség Utánpótlás Bizottsága pályázatot hirdet a serdülő és ifjúsági labdarúgás fellendítéséért, a sportág­ felemel­kedéséért tenni akaró edzők, sportvezetők, peda opusok, szurkolók részére. A pályázat célja:­­ lehetőséget biztosítani a labdarúgó utánpótlás területén folyó ku­tató, kísérletező munkában, illetve a sportág fejlődési problémái­nak me­figyelésében szerzett tapasztalatok feltárására, a nevelés, felkészítés időszerű és távlati feladatainak kidolgozására,­­ ösztönözni a korszerű, tudományos sportszakmai ismeretek gyarapí­tására,­ rendszeres önképzésre, a sürgető feladatok jelzésére, a megoldási javaslatok kimunkálására. A pályázaton - korhatár nélkül - részt vehet a serdülő és ifjúsági labdarúgás irányításában, szervezésében, a szakmai munkában hivatása szerűen vagy társadalmi munkában tevékenykedő személy egyéni pályamű­vel vagy alkotócsoportok/Pl.edzői közösségek,tudományos diákkörök, ifjúsági közösségek, baráti körök,stb./ kollektív alkotással. A pályaművek terjedelme maximálisan 20 oldal lehet, amely rövid beve­zetéssel megjelöli a pályamunka tárgyát, ismerteti a tapasztalatokat, a kutatás, kísérlet, megfigyelés eredményeit, végül konkrét javasla­tokat tesz a választott téma /probléma/ gyakorlati megoldásába. Egy személy vagy alkotó csoport több pályaművet is beküldhet. A pá­lyázat félig ász. A pályamunkák jeligéjét a borítékon és a­ dol­gozat . cinold­alán kell feltüntetni. Ezzel e­zütt­ be kell küldeni egy lezárt kis alakú boritékot, amelyen a fentiek ismét szerepelnek, továbbá tartalmazza a szerző /szerzők­ nevét, cinét, munkahelyét és beosz­tását. •­­ 18990/1980-BLSZ-250 pld.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék