Budapesti Labdarúgó Szövetség hivatalos közlönye, 1982 (1-42. szám)

1982-02-01 / 1. szám

2 - Az új bélyegzők 25 mmm átmérőjű, kör alakú, keretes bélyegzők, amelyeken felül körben: Országos TestnevelésTM és Sportegészségügyi Intézet, Budapesti Sportegészségügyi Rendelő, vagy Megyei Sportegészségügyi Ren­­delő, vagy Városi Sportegészségügyi Rendelő, vagy Városi Sport­egészségügyi Rendelő; alul körben: a rendelő székhelyének neve, pl . Budapest valamelyik kerülete, Komárom, Dunaújváros, stb., átlósan, középen: Sportorvos - felirat szerepel. A bélyegzőket rendelőnként sorszámmal látják el. Az új bélyegzőket folyamatosan, legkésőbb 1981. december 31. napjáig mindenütt bevezetik. Ezzel egyidejűleg a régi bélyegző­ket bevonják, és 1982. január 1. napjától valamennyi sportorvo­si rendelő csak az új bélyegzőt használja. Tekintettel a ver­senyzési engedélyek általában hat hónapos érvényességi idejére, 1982. július 1. napjától a játékvezetők és versenybírók csak az új típusú sportorvosi bélyegzővel hitelesített versenyzési engedélyeket fogadhatják el a versenyzési (játék) jogosultság feltételeként. az OTSH sportágak főosztálya Megjelent: OTSH Közlöny IX.évfolyam, 8.számában, MLSZ Közlöny 1982. 1.számából Közlemény: 1. / Az MLSZ 1981-82. évi versenykiírás Függelékének 4.pontjában közölt tv-pj.-i dija feltüntetésénél adminisztrációs hiba folytán tévesen jelentek meg a felszámolható dija. Helyesen az alábbi: NB-s ifjúsági mérkőzés (bajnoki) 100,- Ft 50,- Ft Területi ifjúsági bajnoki mérkőzés 70,- ” 35,- M Serdülő, úttörő mérkőzés 50,- ” 25,- ” 2,­­ Béke - MGTSZ Hungaroterv GT Parktársulási Igazgatósága -2151, Fót, Szabadság u.15. és 1165.Budapest, Gyűszűvirág u. 31. - Gyeptéglás labdarúgó pályák felújításával és építésé­vel foglalkoznak. Kapacitás felajánlást tesznek az NS-s, te­rületi SE-knek. Versenybizottsági határozatok A Budapest Kupa 1982. évi versenysorozatára a nevezési határidő : 1982. február 1. Felhívjuk a nevezni kívánókat (akik nincsenek kötelezve az indulásra), hogy nevezésüket ezen időpontig feltét­lenül adják be, miután a sorsolást a héten feltétlenül megejtjük és Közlönyünk következő számában közöljük is.­­ A Kupa sorozat játéknapjait és sorsolási sémát az 1981-82. évi versenykiírás 15. oldalán lehet megtalálni.

Next